Brandalarm (ABA Anlæg) til erhverv

BRANDALARMER (ABA ANLÆG)HVAD ER ET ABA ANLÆG?

ABA anlæg er et automatisk brandalarmanlæg som skal opfange en opstået brand tidligst muligt. ABA-anlægget sender ved brand øjeblikkeligt et automatisk signal til f.eks. truede personer, redningsberedskabet eller andre brandsikringsforanstaltninger.

Med et ABA anlæg har du derfor bedre mulighed for at stoppe branden, før den udvikler sig og forårsager uoprettelige skader.

 

DBI godkendt ABA anlæg

 

Forskellen på ABA-anlæg og en brandalarm?

Et ABA-anlæg er programmeret til at være meget mere følsom og bedre til at opfange røg eller brand end en normal brandalarm. Der er desuden mange flere automatiske muligheder ved et ABA-anlæg:

  • Stop ventilationsanlæg eller elektricitet 
  • Styring af alle indgange og nødudgange
  • Igangsættelse af vandsprinklere eller vandkanoner
  • Tilkobling af varslingsanlæg som giver besked over højtalere
  • Sænke iltniveauet i f.eks. serverrum og derved hurtigt dræbe branden
  • Alarmering til brandvæsenet med information om hvor branden er opstået

 

ER DU ORDENTLIG SIKRET I TILFÆLDE AF BRAND?

Opstår der brand i virksomheden eller boligen, er hvert eneste sekund kostbart. Brandalarmen er dog intet værd, hvis ikke den fungerer optimalt. Derfor er det vigtigt, at du jævnligt har brandalarmservice og får alle elementer tjekket grundigt igennem. Der er lovkrav om løbende service på godkendte ABA anlæg og valget om den rigtige detektor er afgørende.

Vi har mange års erfaring med service på brandalarmer og ABA anlæg, og kan lynhurtigt registrere, om der er fejl eller svagheder i udstyret. Er det længe siden dit ABA anlæg er blevet efterset, bør du bestille servicetjek hurtigst muligt.

 

ABA Anlæg - Anmeldelser

 

DBI GODKENDT ABA ANLÆG

Køber du et ABA anlæg hos os, er du sikker på at få et DBI-godkendt anlæg, som er udført efter 'Retningslinje 232' og 'Retningslinje 24', da vi er DBI-godkendt installatør (reg. nr. 232.459 & reg nr. 024.048 til varslingsanlæg).

Gennem vores SKS-system sikrer vi dig den højest mulige kvalitet i både projektering, installation, betjening og efterfølgende service. Med et ABA anlæg fra os er du således sikker på, at alle krav er overholdt til punkt og prikke for størst mulig sikkerhed i hverdagen.

GODE RÅD: Tjek om din virksomhed er sikret mod brand.

 

KONTAKT OS I DAG

Kontakt os i dag for grundig rådgivning og et uforpligtende tilbud på et ABA anlæg. Ring på telefon 70 20 21 12 eller skriv til bagger@bagger-laase.dk for at finde den rigtige brandsikring.

Modtag et uforpligtende tilbud her

FLERE MULIGHEDER VED ABA ANLÆG

ABDL Automatisk brandsikring

 

AUTOMATISK BRANDSIKRING MED ABDL

ABDL står for 'Automatisk Brand Dør Lukning' og er et uundværligt sikringsprodukt i alle større bygninger, hvor der færdes mange mennesker.

I mange større bygninger er det et krav, at branddøre er styret af et ABDL-anlæg. Selvom det ikke altid er et lovkrav, er et automatisk system, der træder i kraft ved brand, en særdeles god idé, der kan redde menneskeliv.

Et ABDL-anlæg virker ved, at røgalarmer er koblet på et system bestående af elektromagneter i dørene, når alarmerne opfanger røg, bliver dørene automatisk lukket.

 

Aspirationsanlæg

 

ASPIRATIONSANLÆG TIL STORE VIRKSOMHEDER

Til større virksomheder anbefaler vi aspirationsanlæg, hvilket er et rørledningssystem som installeres og kan overvåge luften. Anlægget suger konstant luft igennem de forskellige huller i rørene og kan straks melde om uregelmæssigheder i temperaturen og luften.

Løsningen er særdeles optimal i større bygninger, hvor der enten er meget højt til loftet eller lokaler som har svingende temperature som f.eks. ved kølerum, serverrum eller lokaler med store industrianlæg. Disse typer lokaler vanskeliggør ofte anvendelsen af normale branddetektorer.

 

Multikriterie detektorer

 

TRÅDLØSE BRANDALARMER & MULTIKRITERIE DETEKTORER

En brandalarm med multikriterie detektorer har indbygget intelligens, så flere detektorer kan tale sammen. 

Når en enkelt branddetektor bemærker røg i et lokale, vil bygningens øvrige brandalarmer blive aktiveret, da de er forbundet til hinanden. Det betyder, at der hurtigt kan handles på en alarm og at mange personer derved kan evakueres hurtigt.

Der er også mulighed for indbygget sirene, talevarsling og optisk alarm. Multikriterie detektorer er bl.a. gode til hoteller og plejehjem.

 

Branddetekteringsanlæg

Branddetekteringsanlæg for mindre erhverv

Branddetekteringsanlæg er en alarmeringsløsning, der er fordelagtig for mindre erhverv, som ikke har de økonomiske midler eller behov for at installere store ABA-anlæg. Der er med andre ord skåret nogle af de dyrere elementer fra, så mindre virksomheder også kan forbedre deres brandsikkerhed.

Branddetekteringsanlæggene er ikke helt godkendte endnu (maj 2020), men så snart de gældende regler for anlæggene er fastlagte – kan vi med garanti levere en sådan løsning. Har du allerede snakket med dit forsikringsselskab om et branddetekteringsanlæg, kan du med fordel kontakte os.

 

Branddør til ABA anlæg

 

Branddøre (BD-dør)

Der findes forskellige former for branddøre, som betegnes enten 'BS-døre' eller 'BD-døre'. I betegnelsen BD-døre, står BD for branddrøjhed. Det betyder, at dørene godt kan bestå af brandbare materialer. BD vil have et tal bagefter, f.eks. BD60, hvilket indikerer hvor brandhæmmende døren er. Ved BD60 vil det være 60 minutter.

En BD-dør bliver ofte omtalt som en branddør i daglig tale, der som regel er tykkere og tungere end almindelige døre - dette kunne f.eks. være en sikkerhedsdør. Både BD-døre og BS-døre kan fås som røgdøre, hvilket vil sige, at de er modstandsdygtige i brandtilfælde og er røgtætte. 

 

Brandsikker dør

 

Brandsikre dør (BS-dør)

En BS-dør er en brandsikker dør, som består af materialer, som ikke er brandbare. BS-døre er derfor ofte døre i materialer som beton, gips, glas eller stål. BS-døre har i mange år været standarden for branddøre i byggereglementet.

BS-døren er testet i tilfælde af brand, hvor de enkelte døre angives efter, hvor længe det tager ilden at sprede sig ved den enkelte dør. Derfor angiver man et tal efter BS som f.eks. BS30, som angiver, at det vil tage min. 30 minutter for ilden at bryde igennem. Efter 1. november 2019 skal alle brandsikre døre som benyttes have CE-mærket, hvilket betyder at brandøren er testet og lever op til alle EU krav.

 

Orienteringsplaner til ABA-anlæg

 

Orienteringsplaner (O-Planer)

Vi udarbejder O-planer på vores professionelle tegnestue. Det gør vi både i forbindelse med montering af nye ABA-anlæg, samt i forbindelse med det årlige servicetjek af ABA-anlæg. Det er vigtigt, at du har opdaterede O-planer, fordi det er altafgørende for, at røgdykkere kan finde rundt i bygningen ved tilfælde af brand.

Ved brandtilfælde er røgdykkere afhængige af O-planer og derfor er det også lovpligtigt at være i besiddelse af en opdateret O-plan. Når vi udfører servicetjek, sikrer vi os, at O-planen overholder de gældende regler, der fastsættes af DBI (Dansk Brand- Og Sikringsteknisk Institut).

 

Flugtvejsplaner ved brand

 

Flugtvejsplaner

Flugtvejsplaner er i forbindelse med montering af ABA-anlæg også et lovkrav. Vi udarbejder dog ikke selv flugtvejsplaner, men har vi udarbejdet en orienteringsplan (O-plan) for din virksomhed, kan vi nemt formidle kontakten videre til brandrådgivere, der kan varetage opgaven med flugtvejsplaner.

Vi har professionelle og tætte samarbejdspartnere, så du kan tilbydes en attraktiv pris på flugtvejsplaner. Når vi har udarbejdet O-planer på vores tegnestue, er en del af forarbejdet også lavet, hvilket også medfører en billigere pris på en flugtvejsplan.

 

APP til ABA Anlæg

 

BRANDALARM APP PÅ DIN SMARTPHONE & TABLET

Med ABA APP'en (Download APP'en her) bliver det nu muligt at videresende de nyttige oplysninger der findes i alarmanlægget videre til vagtcentralen. Normalt når en brand opstår og beskeden bliver givet videre til brandvæsenet, så ved de kun at der er en brand - de kender ikke omfanget eller hvor i bygningen branden spreder sig.

Med ABA APP'en kan man kontrollere varslet og videresende en række vigtige infomationer som kan være altafgørende til brandvæsenet. Det betyder at udrykning, planlægning og bekæmpelse af branden bliver meget mere effektiviseret. Vi kan hjælpe med opsætning og anvendelsen af ABA APP til alle type virksomheder og bygninger. 

 

Populære ABA-anlæg brands

Schneider ABA Anlæg

Brandalarmer fra Schneider Electric er DBI-godkendte systemer, der lever fuldt op til gældende sikkerhedskrav.

Med disse brandalarmer kommer du foran i kampen mod flammerne, da de døgnet rundt sikrer mod ild og varmeudvikling. Brandalarmerne sender automatisk alarm til nærmeste brandstation, så du får hurtigst mulig hjælp døgnet rundt. Du kan desuden forvente optimal brugervenlighed - uanset om brandalarmen skal bruges til private hjem eller alle størrelser inden for erhverv.

Brandalarmerne fra Schneider udbydes nemlig til forskellige sikkerhedsbehov. Ønsker du efterhånden at udvide systemet p.g.a. bygningsudvidelse eller andet, kan dette også klares ganske nemt.

 

ATC brandalarm

Produkter fra UTC Fire & Security er af høj kvalitet samt stor brugervenlighed og innovation. Med brandalarmer fra UTC Fire & Security er din brandsikkerhed i top.

Brandalarmerne henvender sig både til private hjem og erhverv, og du kan uanset ejendommens eller værelsernes størrelser, finde passende brandalarmer fra UTC Fire & Security.

UTC Fire & Security tilbyder en bred vifte af innovative og effektive produkter, der kan sikre dit hjem mod flammer og røg. Sortimentet indebærer bl.a. en række forskellige brandcentraler samt termodetektorer, multidetektorer og flammedetektorer såvel som konventionelle. UTC Fire & Security tilbyder desuden løsninger, der henvender sig specifikt til industrien og hoteller.

 

Honeywell ABA Anlæg

Ønsker du brugervenlighed og høj kvalitet i en funktionel og kosteffektiv brandalarm, kan du finde dette hos Honeywell Life Safety

Deres FlexES koncept indebærer en modulopbygget hardware med forskellige softwareløsninger i skræddersyede brandsikringsløsninger. Derfor passer disse kundespecifikke løsninger også til alle segmenter uanset størrelse eller bygningstype. Honeywell Life Safety leverer bl.a. systemer, der passer specielt til avancerede bygninger.

Systemet er desuden udviklet til at være kompatible med nye opdateringer, hvorfor levetidsomkostningerne er ganske små. Hele løsningen er desuden opbygget efter dit behov - alt sammen i elegant design.

 

INDHENT TILBUD PÅ DIN SAG ➜ 

 

Ofte stillede spørgsmål om brandsikring

1. Hvorfor går en brandalarm i gang uden grund?

En brandalarm kan gå i gang af flere forskellige årsager, selvom der ikke er brand. Det sker ofte, hvis man har valgt en forkert detektor til det pågældende miljø. De forskellige detektorer har nemlig varierende grader af følsomhed.

Her skal du vælge en detektor, der passer til det korrekt miljø. Det er derfor vigtigt at have en god dialog med sin ABA-leverandør om, i hvilke tilfælde brandalarmen skal slå alarm, og hvornår den ikke skal.

 

2. Hvad koster et ABA-anlæg?

Prisen for et ABA-anlæg varierer meget og er især afhængig af, om man snakker ABA-anlæg til private eller erhverv. Et ABA-anlæg til private vil koste omkring 50.000 kr. og op efter, hvorimod et ABA-anlæg til erhverv nærmere kan koste op imod 1 million kroner. Prisen er meget afhængig af de enkeltes krav og behov til anlægget.

 

3. Hvordan virker en røgalarm?

En almindelig røgalarm er udstyret med et kammer, som detekterer gennemsigtigheden i lokalet. Hvis gennemsigtigheden overskrider grænserne for, hvor meget røg rummet må indeholde, slår den alarm. Her er der forskellige grænser for, hvad røgalarmen tillader, før der slås alarm.

 

4. Hvordan tester man en røgalarm?

Til at teste en røgalarm skal man have godkendt testudstyr, så man kan ikke teste røgalarmen på egen hånd. En certificeret fagmand tester detektoren, som sidder i røgalarmen. Det gøres ved, at fagmanden påfører en lille slags hætte. Indeni hætten dannes der røg, og på den måde tester man, om systemet slår alarm.

 

5. Hvorfor bipper min røgalarm?

Røgalarmer bipper ofte, hvis de er batteridrevet og trænger til at få skiftet batteri. Er batteriet på røgalarmen skiftet, kan det være, fordi der er fejl i systemet. Her skal du have foretaget service på alarmen for at finde frem til, hvilken fejlmelding det drejer sig om.

 

Brandalarm F&Q

Top

Ring op her - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst