Sikring af transportmidler

Sikkerhed ved transport & parkeringØG SIKKERHEDEN FOR DINE REJSENDE OG ANSATTE

Lufthavne, togstationer, transportanlæg og andre steder, hvor mange mennesker bevæger sig samtidigt på farten, stiller store krav til sikkerheden.

Opstår der brand eller en anden nødsituation, er det altafgørende for sikkerheden, at brandalarmer og nødudgange virker korrekt.

Dernæst er det vigtigt at aktiver, som f.eks. bussen, toget eller flyet kan beskyttes mod hærværk. Dette kan gøres med hjælp af f.eks. TVO-anlæg, erhvervsalarmer eller velfungerende låse.

Vi er eksperter i disse produkter og står til rådighed med gode råd baseret på vores mange års erfaring i sikringsbranchen.

 

Referencer til kundecases

 

FLEKSIBLE OG HOLBARE LØSNINGER

Vi tilbyder fleksible løsninger til døre og adgangskontrolsystemer, samt administration af disse. 

Ligesom det er vigtigt, at rejsende kan komme frem og tilbage, nemt og sikkert, er det vigtigt, at de ansatte i lufthavne, på togstationer og lignende har adgang til lokaler, hangarer eller kommunikationscentraler, hvor der eksempelvis er teknisk udstyr, som kun visse ansatte skal have adgang til.

 

Sikkerhed til transportfirmaer

 

KONTAKT OS I DAG

Vi leverer komplette sikkerhedsløsninger i hele Danmark, hvor vi skræddersyer en sikringsløsning til netop jeres behov.

Ring gerne til os på telefon 70 20 21 12 eller skriv en mail til bagger@bagger-laase.dk.


Udvalgte transport referencer:

Brand i el-biler skaber store udfordringer

Brand i el-biler og Litium batterier

Med flere og flere el- og hybridbiler på markedet i Danmark, er der opstået et nyt og meget vigtigt behov for brandsikring.

Normalt tager det under 10 minutter for professionelt brandpersonale at slukke en brand i en benzinbil, men med el-biler, der har litium-batterier, kan det tage mange timer at få slukket branden, hvilket er en stor udfordring.

 

Brand i el-biler

 

I løbet af den tid det tager at få slukket branden, kan der blive gjort stor skade på bygningen og samtidigt er branden til fare for personerne i bygningen.

Denne udfordring ses ved el- og hybridbiler lige såvel som ved batteripakker til trucks på større lagerhaller. Udfordringen ses også specielt i parkeringshuse, hvor den tidskrævende brandslukning kræver en lang evakueringstid, hvor al ind- og udkommende trafik må stoppes og kan føre til store økonomiske tab.

Sådan kan vi hjælpe

Med denne udfordring in mente er det nu klart, at det er noget, der skal tages stilling til ved brandsikringen.

Vi kan hjælpe med at installere brandsystemet, der kan detektere de specielle partikler, der udskilles fra litium-batterierne inden brandens start. Med dette advarselssystem kan man nå at få beredskabet ud hurtigere og få fjernet bilen eller batteriet og dermed få isoleret skaden.

Det er et meget følsomt brandsystem, der reagerer allerede inden skaden er sket og kan derfor bruges som en forebyggende indsats - i gennemsnit vil det betyde en hurtigere reaktionstid på ca. 11 minutter.

Men der ses tider fra 5-60 minutter før det bliver til en brand. Systemet kan også installeres til at slå strømmen fra i bygningen, så tilførslen af strøm til branden stoppes.

Kontakt os på telefon 70 20 21 12 eller skriv en mail til bagger@bagger-laase.dk.

 

Brandsikring - Anmeldelser

Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst