Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Hos Bagger Låse & Alarm har vi stort fokus på brandsikring og i disse år stiger interessen rigtig meget for bl.a. ABA-anlæg i hele Europa.

Vi modtager derfor løbende gode spørgsmål om reglerne omkring ABA-anlæg installation og vedligehold, og vi har derfor udarbejdet denne guide til nogle af de mest spurgte spørgsmål.

God læselyst!

 

Introduktion til ABA-anlæg

Et ABA-anlæg er et automatisk brandalarmanlæg, hvis primære formål er at opfange og alarmere hurtigst muligt i forbindelse med en opstået brand.

Anlægget er opbygget af centraludstyr og forskellige detektorer, som er opsat i den pågældende bygning. Detektorerne kan eksempelvis være specialiserede i at opfange røg, varme eller flammer.

ABA-anlæg anvendes typisk i forbindelse med brandsikring af større bygninger hos større virksomheder. BTA-anlæg anvendes derimod ofte til mindre bygninger / virksomheder.

 

ABA-anlæg regler

 

Hvad er forskellen på krævede og frivillige anlæg?

Der findes forskellige regler og krav i forbindelse med installationen af ABA-anlæg, som bl.a. tager udgangspunkt i, om anlægget er påkrævet eller frivilligt.

Et påkrævet ABA-anlæg installeres oftest i takt med krav fra bygge- og brandmyndigheder, hvis det vurderes at være nødvendigt i forhold til sikring af liv.

Et krævet anlæg vil til hver en tid være tilkoblet redningsberedskabet, så de hurtigst muligt kan rykke ud. Hvis ABA-anlægget er frivilligt, er det derimod ikke påkrævet, at det skal være tilkoblet redningsberedskabet. Dette vælges af den enkelte ejer af bygningen.

Der er desuden krav om, at anlægget inspiceres og godkendes mindst 1 gang årligt.

Forskel på krævede og frivillige anlæg:

  • Krævede anlæg er et krav fra myndighederne, som kan skyldes bygningens konstruktion, dens inventar eller de mennesker, som færdes i den.
  • Frivillige anlæg er ikke myndighedskrævet og installeres derfor, hvis man ønsker at optimere sit beredskab og alarmeringsprocessen i forbindelse med brand. Dette kan både være ønskværdigt i forbindelse med menneskelige såvel som bygningsmæssigt redningsarbejde. 

 

Hvad er den korrekte placering?

I relation til placering af ABA-anlægget er der også et regelsæt, som skal overholdes.

Som udgangspunkt er hovedreglen, at ABA-centralen skal placeres i henhold til anvisningerne i bygningsreglementets vejledning til kap. 5 – Brand - Kapitel 5, Redningsberedskabets indsatsmuligheder.  

Alarmtransmissionen, som sker fra anlægget, reguleres ud fra et krav om, at alarmeringen af redningsberedskabet altid skal være direkte. Den kan derudover også foretages parallelt til en døgnbemandet vagtcentral.

 

Hvem kan blive driftsansvarlig for anlægget?

Kontrol og service af anlægget tilsikres af anlægsejeren, som skal udføres i henhold til bygningens drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (også kendt som DKV-planen).

Bygningsejeren skal i den forbindelse udvælge en person til at varetage den daglige drift, samt planlægge kontrol og service af de brandsikringsmæssige forhold.

Denne person bliver driftsansvarlig, hvilket betyder, at vedkommende tildeles de nødvendige beføjelser for at varetage dette. Ejeren er dog stadig forpligtet til at varetage pligter i henhold til byggeloven og BR18.

Alt installation, service, udvidelse m.v. af ABA-anlægget skal dog udføres af en certificeret virksomhed og kan derfor ikke udføres af den driftsansvarlige person.

➜ Læs guide om brandsikkerhed i bygningsreglementet (BR18)

 

Hvad skal den driftsansvarlige sørge for?

Den driftsansvarlige har ansvaret for at tilsikre, at bygninger med ABA-anlæg altid er bemandede med personer, som kan betjene de brandtekniske installationer, eller at der er mulighed for tiltrædelse ved kort varsel.

Varsling determineres af den aktuelle bygning, hvilket specificeres yderligere i DKV-planen. Uden en sådan plan er det tilladt at tage udgangspunkt i en tid for tilkaldelse på 60 minutter.

I forbindelse med idriftsættelse af ABA-anlægget skal det før denne proces afklares med det lokale redningsberedskab, hvilket materiale som fremsendes i relation til anlægsaftalen samt idriftsættelsen.

 

Hvad skal tjekkes, hvis anlægget melder fejl?

Der skal foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, inden idriftsættelsen af anlægget kan ske.

Anlægsfejl modtaget af vagtcentralen fører til, at den driftsansvarlige (medmindre andet er aftalt) kontaktes og bedes om at undersøge fejlen. Hvis fejlen kræver service af anlægget, skal den certificeret samarbejdspartner kontaktes.

 

Hvilke tiltag skal ske ved aflevering af anlæg?

I forbindelse med aflevering og opsætning af ABA-anlæg er det ligeledes et krav, at der af bygherre eller dennes repræsentant udføres en grundig og dybdegående kontrol af det udførte arbejde. Kontrollen finder sted for på bedst mulig vis at sikre, at arbejdet samt leverancen har fundet sted i henhold til kommunens krav.

Aflevering af ABA-anlægget udføres efter, at installationen, konfiguration, komponenter, dokumentation og installationserklæringer m.v. er godkendt på baggrund af nærværende krav og kravsspecifikationer.

Desuden skal der være synlige opslag ved brandcentralen med kontaktpersoner, som kan tilkaldes når som helst.

Hvis du ønsker yderligere rådgivning, så kan vores brandeksperter altid kontaktes her.

Erhverv indbrudssikring

Hvilke artikler vil du læse?

72318

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Indbrud mens man er hjemme?

Sådan bør du forholde dig, hvis tyven bryder ind mens du sover.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Kommer indbrudstyven igen?

Sandsynligheden for at han gør, er måske større end du tror.

Har du købt hælervarer før?

Måske har du købt hælervarer helt uden at vide det...

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Forsikring og dokumentation efter indbrud

Få styr på de rigtige papirer og dokumentation efter indbrud.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Jeg har haft indbrud – hvad skal jeg gøre?

Få svar på dine spørgsmål efter et indbrud.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Hvordan arbejder tyven? [2024 Opdateret]

Lær mere om tyven og rust dig bedre mod indbrud.

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Ønsker du at vide endnu mere...?

Hvis du har spørgsmål til vores artikler eller ønsker at få rådgiving om et bestemt sikringsemne, så kontakter vi dig gerne - helt uforpligtende!


Tilbage til forside
© Bagger Låse & Alarm A/S
Til toppen
// Script fra forsiden