Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Opsummering af artiklen:

 

Bygningsreglementet (BR18) vejleder

I Bygningsreglementet (§ 490 til § 493) findes vejledningen om de danske brandklasser. Beskrivelserne er omfattende og mange af vores kunder har derfor efterspurgt en kortere introduktion til emnet.

Vi har derfor udarbejdet denne letlæselig guide, som giver dig en god intro til de forskellige brandklasser, der findes i Danmark, samt de fælleseuropæiske brandklasser.

 

Brandklasser i det danske klassifikationssystem 

I Danmark arbejder vi i øjeblikket med et klassifikationssystem til at indplacere et byggeri i en brandklasse. Hvilken brandklasse, dit byggeri placeres i, er et udtryk for, hvor stor brandrisiko, der er forbundet med dit byggeri.

Vi har i Danmark følgende fire brandklasser: 1, 2, 3 og 4 – jo større brandrisiko i dit byggeri, jo højere brandklasse.

Helt basalt set er brandklasser derfor et udtryk for, hvilket sikkerhedsniveau din bygning tilbyder i forbindelse med at sikre flugtveje, begrænse brandspredning og lignende.


Brandklasser

 

Beskrivelse af hver brandklasse

For en stund vil både de klassiske, danske brandklasser (brandklasse 1-4) og de nye europæiske (som også introduceres i denne artikel) være gældende i bestemmelsen af din ejendoms brandrisiko-klasse.

Her finder du en oversigt over de danske brandklasser, så du kan få en ide om din brandklasse forud for dit byggeri: 

 

Brandklasse 1:

I denne brandklasse finder man ofte enfamiliehuse og rækkehuse på højst tre etager eller industri- og lagerbygninger i højst 1 etage over terræn og 1 under.

Hvis din bygning skal indplaceres i brandklasse 1, kræver det, at alle personer i bygningen kender flugtvejene og let kan tilgå dem og dermed komme i sikkerhed i forbindelse med brand.

 

Brandklasse 2:

I denne brandklasse vil man ofte finde butikker, restauranter, hoteller, børnehaver eller hospitaler. Her vil der derfor ofte også være mere avanceret installationer i forbindelse med brandsikring, som du ikke finder i et typisk familiehus.

Der vil også være større rum, der huser flere (men et begrænset antal) mennesker og derfor skal sikres yderligere imod brand.

 

Brandklasse 3:

I denne brandklasse vil man ofte finde samme typer af byggerier som i brandklasse 2, men de vil være mere komplekse og derfor have f.eks. længere afstand til flugtveje og mere avancerede brandinstallationer.

Grundet kompleksiteten af bygningen vil man ofte have alternative former for flugtveje, der derfor skal godkendes alene i forhold til denne bygning.

 

Brandklasse 4:

I denne brandklasse finder man typisk store industri- og lagerbygninger, der dertil har flugtveje indrettet til at fragte mere end 1.000 personer ud af bygningen.

Her vil en certificeret brandrådgiver designe en dokumentationsmetode alene til dette sted for at lave risikoanalyser og lignende analyser af stedets brandrisiko. 

Derudover kan man ofte bestemme brandklassen ud fra de materialer, der indgår i byggeriet.

De vil have deres egen brandklasse i forvejen: BS-dør for brandsikre bygningsdele og BD-dør for branddrøje bygningsdele. Det gør det nemmere endeligt at vurdere risikoklassen for hele bygningen.

 

Brandklasser ved nybyg, tilbyg & ombyg

Som tommelfingerregel skal du så snart, at dit nybyggeri har et areal over 50 m2, kunne oplyse din brandklasse i forbindelse med din byggeansøgning.

Hvis dit byggeri er brandklasse 1, behøver du ikke en certificeret brandrådgiver til at udarbejde dokumentation om bygningens stand. Hvis dit byggeri derimod er i brandklasse 2-4, skal du have en certificeret brandrådgiver til at stå for dokumentationen.

Når det kommer til tilbygninger og ombygninger af et byggeri, du allerede har indplaceret i en brandklasse, influerer disse ikke din nuværende brandklasse, hvis de ikke ændrer på brandsikkerheden. Det er f.eks. tilfældet, hvis man fortsat bruger de samme flugtveje.

 

Nye fælleseuropæiske brandklasser

Inden længe overgår vi helt fra de danske brandklasser til et nyt klassifikationssystem via fælleseuropæiske brandklasser, som blev introduceret i Danmark i 2002.

Der bliver som sådan ikke ændret i bestemmelsen af, hvad der placerer byggerier i diverse risikoklasser, men man får nu et system, der er genkendeligt og læseligt på tværs af de europæiske nationer.

De nye brandklasser angår byggematerialernes evne til henholdsvis at:

 

  • R (resistance): Et udtryk for bygningsdelens bæreevne under brand
  • E (integrity): Et udtryk for bygningsdelens evne til at holde flammer og gas ude
  • I (insulation): Et udtryk for bygningsdelens evne til at holde varme ude

 

Dertil er der andre bogstaver, der kan være nødvendige at inkludere alt efter brandklassen. Det kan være G for modstandsevne mod skorstensbrand, C for selvlukkende (f.eks. i forbindelse med døre) eller S, der siger nogen om, hvor tæt bygningen er ift. røggennemtræning.

For bygninger med en lav risikoklasse bruges dog ofte de tre øverste bogstaver, og de vil ofte optræde samme. Et eksempel på dette kunne være: REI30.

Det betyder, at bygningsdelen både bevarer sin bæreevne samt holder flammer, gas og varme ude i 30 minutter. Når man har vurderet bygningens brandklasse, vil den få sin risikoklasse, som vi kender fra de gamle danske brand- og risikoklasser.

Har du yderligere spørgsmål til brandklasser eller brandsikring af erhvervsejendomme eller private boliger, så kan vores brandeksperter altid kontaktes her.

Erhverv indbrudssikring

Hvilke artikler vil du læse?

74401

Derfor er brandsikring ved ombygning en udfordring

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Indbrud mens man er hjemme?

Sådan bør du forholde dig, hvis tyven bryder ind mens du sover.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Kommer indbrudstyven igen?

Sandsynligheden for at han gør, er måske større end du tror.

Har du købt hælervarer før?

Måske har du købt hælervarer helt uden at vide det...

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Forsikring og dokumentation efter indbrud

Få styr på de rigtige papirer og dokumentation efter indbrud.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Jeg har haft indbrud – hvad skal jeg gøre?

Få svar på dine spørgsmål efter et indbrud.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Hvordan arbejder tyven? [2024 Opdateret]

Lær mere om tyven og rust dig bedre mod indbrud.

Derfor er brandsikring ved ombygning en udfordring

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Ønsker du at vide endnu mere...?

Hvis du har spørgsmål til vores artikler eller ønsker at få rådgiving om et bestemt sikringsemne, så kontakter vi dig gerne - helt uforpligtende!


Tilbage til forside
© Bagger Låse & Alarm A/S
Til toppen
// Script fra forsiden