Danmark er det land i
Europa, der oplever flest indbrud!

- ganske enkelt fordi vi ikke er tilstrækkeligt sikrede mod indbrudstyve.

Følg tyven og bliv klogere på hvordan du gør det sværere for tyven...

SCROLL NED

Vi giver dig de bedste råd.

Med ca. 18.000 indbrud i 2020 er Danmark det land i hele EU som oplever flest indbrud pr. indbygger - det svarer til næsten 2 indbrud i timen! Selvom mange danske familier og virksomheder måske selv ved, at de kunne sikre deres bolig eller firma bedre, så kan det for mange være svært at vide hvor man skal starte og hvordan man gør.

Derfor giver vi dig på denne blog, ganske gratis, indblik i hvor kreativ indbrudstyven er med udgangspunkt i vores over 45 års erfaring i sikringsbranchen - så kan du nemmere komme igang med at undgå tyven!

Vidste du at...

Hver 4. indbrud i private hjem sker mellem kl. 18-24, da mange har travlt med at købe ind, dyrke interesser eller besøge venner & familie.

Interesseret i at vide mere?

Vi har samlet en række artikler herunder til dig, der gerne vil lære indbrudstyven bedre at kende.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Har du styr på bygningsreglementet?

Kort og godt er bygningsreglementet en bekendtgørelse, der konkretiserer de krav, Byggeloven fremsætter.

Bygningsreglementet, hvis nuværende udgave forkortes BR18, eksisterer i bund og grund for at sikre, at danske byggerier udføres i overensstemmelse med krav til sikkerheds-, sundheds- og energimæssige forhold. 

Bygningsreglementet er noget af en omfattende størrelse og dækker ikke kun over, hvad og hvor man må bygge. Byggereglementet specificerer også krav vedrørende brandsikring, både når det kommer til design og udførelse af byggeri lige såvel som specifikationer om den efterfølgende kontrol og vedligehold, der også er nødvendig for en optimal og sikker drift. 

Uanset om dit byggeri kræver en byggetilladelse eller ej, er du stadig pålagt at bygge det i overensstemmelse med kravene, der er fastsat i bygningsreglementet. Er du bygherre, entreprenør eller projektleder bør du derfor være opmærksom på de pågældende krav, projektet er underlagt.

I bygningsreglementet skelnes der mellem forskellige former for byggeri, og der kan i nogle sammenhænge være mindre variation i reglerne, alt efter om det er et sommerhus eller et erhvervsbyggeri, der opføres.

 

BR18, kapitel 5: bestemmelserne om brandsikring

For at have en høj brandsikkerhed ved nye byggerier er der forskellige krav i BR18, der skal opfyldes. Disse har både med materialer og konstruktioner, mulighed for røgspredning og redningsberedskabets indsatsmuligheder at gøre. 

Der er derfor flere forskellige brandsikringsforhold, der skal tages, allerede når et byggeprojekt tegnes. Er der tilstrækkeligt med nødudgange, og lever disse op til de pågældende krav? Kan vinduerne åbnes og lukkes på rette vis, og er der overodnet set nok med brandtekniske anlæg, der kan slå alarm i tilfælde af brand? 

Selvom det fra start er vigtigt at være opmærksom på at lave byggerier, der opfylder bygningsreglementets krav om brandsikkerhed, er det mindst lige så vigtigt at være opmærksom på de efterfølgende sikkerhedstjek. Disse påkræves af BR18 både inden bygningen eller boligen tages i brug samt ved årlige tjek af brandsikkerheden.

Alt i alt fungerer Bygningsreglementets kapitel 5 som en samlet guide til, hvordan den bedste brandsikring opnås, så bygningen er sikker for alle de personer, der skal bruge den. Som aktiv bygherre, er der derfor bestemte områder af bygningsreglementet, du bør være opmærksom på for at leve op til kravene om brandsikkerhed.

 

Vær opmærksom på brandsikre byggeplaner, systemtests og service af ABA-anlæg

Da der findes mere end 75 paragraffer, der beskriver krav om brandsikkerhed ved diverse former for byggerier, kan det for mange være noget af en jungle at navigere rundt i.

Ikke desto mindre er kravene i BR18 vigtige at kende til for at kunne udvikle sikre og godkendte byggerier. Som bygherre er det nemlig dit ansvar at sørge for, at byggeriet overholder Bygningsreglementet.

 

Fælles dialog om din brandsikkerhed?

Gennem de senere år er det blevet almen praksis, at der er uvildige brandrådgivere med inde over udformningen af byggeprojekter. Brandrådgiverne bidrager med vigtige input i den helt tidlige udviklingsfase og er med til at udforme brandsikre byggeplaner. Din brandrådgiver skal sørge for, at tegneplanerne også kan fungere i praksis, særligt med henblik på at kunne forene de krav brugerne og BR18 stiller.

Jo tidligere i processen en brandrådgiver tilknyttes, jo tidligere kan vigtige indsigter opdages. Alt fra varslingsstrategier og evakueringsplaner til simple overvejelser om placering af brandtryk bør integreres i byggeriet fra start. 

 

Vi står for godkendelsen af dine ABA-anlæg

I dag skal alle brandanlæg inspiceres, inden de sættes i drift. Når vi har leveret brandsikringsløsninger, står vi typisk for denne systemintegrationstest, hvor vi sammenkører de forskellige systemer og tester, at alle områder af brandsikringen taler korrekt sammen. Det vil sige, at vi fungerer som tovholder på den endelige systemintegrationstest samt de endelige godkendelser af brandanlæggene i dit ABA-anlæg

En af de nye tilføjelser til den nye BR18 er placeringen af ansvaret for vedligehold og service af brandtekniske anlæg. Hvor det tidligere lå hos leverandøren eller installatøren, er det under de nye krav kundens eget ansvar at være opmærksom på, hvornår de brandtekniske anlæg skal serviceres. Dette krav stilles, så brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid. 

Både kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer skal foretages af et akkrediteret inspektionsfirma jf. DS/EN/ ISO/IEC 17020, og hos Bagger Låse & Alarm er vi naturligvis certificerede efter de nyeste standarder.

Er du i tvivl om, hvordan du bedst udformer brandsikringen, rådgiver vi dig gerne herom for at sikre holdbare løsninger på omfattende opgaver.

Med en god forståelse for kravene for brandsikring allerede inden påbegyndelsen af et byggeri, har vi mulighed for at undgå forsinkelser af byggeriet samt imødekomme udfordringer forbundet hermed. I stedet sørger vi for at komme godt i mål med projektet med øje for de pågældende regler.   

HUSK at det er dit ansvar som bygningsejer at sørge for at få foretaget den korrekte service af dine brandtekniske anlæg.

 

Hvilke artikler vil du læse?

62799

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs med om hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde?

Få indblik hvem har ansvaret og hvilke aftaleblanket

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang!

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få indsigt i hvad du skal være opmærksom på

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen

Oversigt over alle sikringsniveauer

En oversigt over hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Mange er i tvivl om skalsikring, men det behøver du ikke være.

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Undgå indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab

Kommer indbrudstyven igen?

Sandsynligheden for at han gør, er måske større end du tror

Har du købt hælervarer før?

Måske har du købt hælervarer helt uden at vide det...

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv

Forsikring og dokumentation efter indbrud

Få styr på de rigtige papirer og dokumentation efter indbrud.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus ved at følge disse råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Find ud af hvordan projektet nabohjælp kan hjælpe dit nabolag

Lovgivning om videoovervågning

Sådan undgår du at overtræde lovgivningen.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Jeg har haft indbrud – hvad skal jeg gøre?

Få svar på dine spørgsmål efter et indbrud.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Hvis dine nøgler og låse er forældet har tyven bestemt let spil.

Hvordan arbejder tyven?

Lær mere om tyven og rust dig bedre mod indbrud.

Ønsker du at vide endnu mere...?

Hvis du har spørgsmål til vores artikler eller ønsker at få rådgiving om et bestemt sikringsemne, så kontakter vi dig gerne - helt uforpligtende!


Tilbage til forside
© Bagger Låse & Alarm A/S
Til toppen
// Script fra forsiden