Danmark er det land i
Europa, der oplever flest indbrud!

- ganske enkelt fordi vi ikke er tilstrækkeligt sikrede mod indbrudstyve.

Følg tyven og bliv klogere på hvordan du gør det sværere for tyven...

SCROLL NED

Vi giver dig de bedste råd.

Med ca. 15.000 indbrud i 2022 er Danmark stadig det land i hele EU som oplever flest indbrud pr. indbygger - det svarer til omkring 1,6 indbrud i timen! Selvom mange danske familier og virksomheder måske selv ved, at de kunne sikre deres bolig eller firma bedre, så kan det for mange være svært at vide hvor man skal starte og hvordan man gør.

Derfor giver vi dig på denne blog, ganske gratis, indblik i hvor kreativ indbrudstyven er med udgangspunkt i vores over 45 års erfaring i sikringsbranchen - så kan du nemmere komme igang med at undgå tyven!

Vidste du at...

Op imod hver tredje af alle danskere har haft indbrud i deres nuværende bolig eller har oplevet forsøg på indbrud.

Interesseret i at vide mere?

Vi har samlet en række artikler herunder til dig, der gerne vil lære indbrudstyven bedre at kende.

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Få styr på sikkerheden på byggepladsen

I Danmark er det lovpligtigt at have en sikkerhedsplan på byggepladser, som skal være tilgængelig for alle de parter, der arbejder på byggepladsen.

Formålet med en sikkerhedsplan er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved bl.a. at beskrive forholdene på byggepladsen, give instruktioner om brug af værnemidler, uddele roller og ansvarsområder, informere om procedurer i tilfælde af ulykker etc.

Emnet er meget omfattende, men vi har beskrevet nogle af de mest overordnet punkter for dig i denne artikel. Læs med og følg de forskellige links, hvis du ønsker at læse mere dybgående om hvert punkt hos arbejdstilsynet. 

Bygherren har det overordnet ansvar

Det er ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1157 bygherren, der er ansvarlig for, at en sikkerhedsplan bliver udarbejdet og implementeringen af sikkerhedsplanen.

Sikkerhedsplanen skal udarbejdes inden arbejdet på byggepladsen påbegyndes og revideres løbende i takt med projektets udvikling.

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse kan du som bygherre læse mere om, hvilke elementer der skal dækkes i din sikkerhedsplan – sådan opretholder I bedst sundhed og sikkerhed på byggepladsen under hele projektet.

 

Sikkerhedsregler på små vs. store byggepladser

Der er naturligvis forskel på risici, arbejdsopgaver og generelle forhold ved henholdsvis små og store byggepladser. Derfor er der også forskellige regler for, hvordan og hvornår sikkerhedsplanen skal udarbejdes.

Her får du et forsimplet overblik over, hvornår der skal gøres hvad for at etablere sikkerhed på byggepladser af forskellige størrelser: 

 

  • Store byggepladser: Plan for sikkerhed og sundhed ved store byggepladser- og projekter skal som nævnt udarbejdes, mens bygningen projekteres. Sikkerhedsplanen skal derfor senest foreligge, når byggepladsen etableres, og man skal løbende opdatere planen under byggeprocessen.

 

  • Små og mellemstore byggepladser: Her skal en plan for sikkerhed og sundhed ved særligt farligt arbejde udarbejdes, mens byggeprojektet projekteres. Denne type plan for sikkerhed og sundhed skal senest foreligge, når det særligt farlige arbejde sættes i gang, og den skal ligeledes opdateres, hvis der sker ændringer i arbejdet under byggeprocessen.

 

Sikkerhedsplanerne fungerer derfor som et styringsredskab for jeres fælles arbejdsmiljø og er med til at sikre et godt arbejdsmiljø for alle involveret.

 

Få udpeget en arbejdsleder til at føre tilsyn

Når det kommer til at etablere sikkerhed på byggepladsen, er det utroligt vigtigt, at alle involverede påtager sig en del af ansvaret for at opretholde et højt sikkerhedsniveau.

Det er som udgangspunkt arbejdsgiveren og den overordnede ledelse, der jf. arbejdsmiljøloven skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt under hele processen.

Der er mange tråde, der skal holdes styr på i forbindelse med at overholde denne pligt som arbejdsgiver, og dem kan du læse mere i arbejdsmiljøloven.

Det er også muligt for arbejdsgiveren at udpege en arbejdsleder, der leder og fører tilsyn med arbejdet på vegne af arbejdsgiveren.  

 

Man har som ansat ligeledes et medansvar for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det gælder f.eks. at medvirke til, at ens arbejdsforhold er forsvarlige. Derudover skal man følge de sikkerhedsinstruktioner, der kommer fra arbejdsgiveren og sikkerhedsplanen. Man har dertil også pligt til at meddele, hvis man oplever fejl eller mangler, som man ikke selv kan udbedre.

Leverandører af maskiner, andre tekniske hjælpemidler samt kemikalier og andre materialer har naturligvis også et ansvar for, at det leverede både kan transporteres, opbevares og bruges uden fare.

Her kan du læse mere indgående om, hvad man ellers har af pligter, når man er involveret i et byggeprojekt.

 

Hvornår skal der holdes sikkerhedsmøder på byggepladsen?

På store bygge- og anlægspladser (mere end 10 personer på byggepladsen) foreligger der krav om, at bygherrens arbejdsmiljøskoordinator holder jævnlige sikkerhedsmøder.

Det er koordinatoren, der skal indkalde til møderne og sørge for, at der bliver udarbejdet et skriftligt referat. Alle dem, der på den ene eller anden måde er beskæftiget på byggepladsen, skal deltage i mødet. De ordinære sikkerhedsmøder skal afholdes mindst hver 14. dag og ellers efter behov.

 

Hvad skal en plan for sikkerhed og sundhed indeholde?

Der kan være variationer i indholdet til planen for sikkerhed og sundhed alt afhængig af byggepladsens størrelse og andre forhold. For at opretholde sikkerhed på samtlige byggepladser vil der dog ofte indgå følgende ting i planen: 

  • En tidsplan

  • Procedure for løbende kontrol

  • Organisationsplan og byggepladstegning

  • Beskrivelse af særligt farligt arbejde og særlige risici

  • Angivelse af fællesområder på pladsen og fælles sikkerhedstiltag

  • Angivelse af færdselsområder og områder med flere arbejdsgivere

  • Angivelse af, hvem der har ansvar for og samordner beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner

Hvad de enkelte punkter mere specifikt indeholder, kan du læse mere om hos arbejdstilsynet.

 

Hvem foretager tilsyn på en byggeplads?

For at opretholde sikkerhed på landets byggepladser fører Arbejdstilsynet tilsyn på bygge- og anlægspladser.

De benytter sig af forskellige tilsynsmetoder, hvor det mest almindelige er et helhedsorienteret tilsyn. Her kommer tilsynsføreren på uanmeldt besøg på en byggeplads, hvor hele pladsen skal gennemgås og arbejdsmiljøet skal afdækkes.

Tilsynet kan indeholde forskellige elementer alt afhængig af, om der er tale om store infrastruktur- og byggeprojekter, mindre byggepladser eller arbejdsmiljøer med mange udenlandske medarbejdere.

Hvis du ønsker rådgivning om sikkerhed på byggepladsen, så har vi stor erfaring med både hvordan du overholder et tilsyn og selve sikring af en byggeplads.

Du kan finde vores kontakt-oplysninger her.

Erhverv indbrudssikring

Hvilke artikler vil du læse?

79776

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Det er lovpligtigt at have en sikkerhedsplan på byggepladser. Vi guider dig godt igennem det omfattende emne.

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2023

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Indbrud mens man er hjemme?

Sådan bør du forholde dig, hvis tyven bryder ind mens du sover.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Oversigt over alle sikringsniveauer

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Mange er i tvivl om skalsikring, men det behøver du ikke være.

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Kommer indbrudstyven igen?

Sandsynligheden for at han gør, er måske større end du tror.

Har du købt hælervarer før?

Måske har du købt hælervarer helt uden at vide det...

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Forsikring og dokumentation efter indbrud

Få styr på de rigtige papirer og dokumentation efter indbrud.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Jeg har haft indbrud – hvad skal jeg gøre?

Få svar på dine spørgsmål efter et indbrud.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Hvis dine nøgler og låse er forældet har tyven for nemt spil.

Hvordan arbejder tyven?

Lær mere om tyven og rust dig bedre mod indbrud.

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2023

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Hvis dine nøgler og låse er forældet har tyven for nemt spil.

Ønsker du at vide endnu mere...?

Hvis du har spørgsmål til vores artikler eller ønsker at få rådgiving om et bestemt sikringsemne, så kontakter vi dig gerne - helt uforpligtende!


Tilbage til forside
© Bagger Låse & Alarm A/S
Til toppen
// Script fra forsiden