Cookiepolitik
Sikring af skoler

SIKRING AF SKOLER & UNIVERSITETERSIKKERHEDEN SKAL VÆRE I TOP

Mange skoler har helt særlige sikkerhedsmæssige udfordringer. Skolen skal ofte være åben, både i dagtimerne, hvor elever og lærere skal kunne færdes frit i miljøet og i aftentimerne, hvor visse af skolens faciliteter anvendes til aftenundervisning og diverse fritidsaktiviteter. Det er vigtigt at kunne skabe tryghed, både for elever og personale. 

Vi kan tilbyde stor fleksibilitet ved hjælp af vores adgangskontrolsystemer, der giver mulighed for, at de berettigede personer kan benytte alle skolens faciliteter, når som helst. Systemerne kan ligeledes hjælpe med at sikre skolen mod tyveri af værdifuldt udstyr, som befinder sig i eksempelvis computer-, fysik- eller musiklokalet. 

For at skabe tryghed, handler det om at skræddersy en sikkerhedsløsning til den enkelte uddannelsesorganisation. Vi hjælper også med at administrere og vedligeholde sikkerhedssystemet, så sikkerhedsniveauet konstant er i top.

 

FOREBYGGELSE AF HÆRVÆRK

Vi tilbyder en række ydelser, der kan gøre skolen eller universitetet til et trygt sted at være og samtidig beskytte mod indbrud, hærværk og brand. De skoler, som sikrer sig oplever et klart fald i mængden af hærværk og tyveri. Dette kan være ved installation af bl.a. adgangskontrol, videoovervågning eller brandsikring.

 

VORES SPECIALISTER STÅR KLAR

Vi har stor erfaring i hele Danmark med at gøre skoler trygge og sikre, uden at gøre hverdagen besværlig for skolens brugere. Ring til os på telefon 70 20 21 12 eller send en mail til bagger@bagger-laase.dk, og hør hvordan vi kan hjælpe dig.


UDVALGTE SKOLE REFERENCER:

PLOV-beredskabsplan er lovbestemt

FOREBYGGELSE AF SKOLESKYDERIER

På grund af de seneste skoleskyderier i Finland og Tyskland er det blevet lovmæssigt bestemt, at alle danske læringsinstitutioner skal have en beredskabsplan i tilfælde af et skoleskyderi. Under navnet PLOV (Påbegyndt Livsfarlige Og Voldelige Handlinger) skal alle skoler yde en forebyggende indsats mod sådanne tragiske handlinger. 

Vi tilbyder at hjælpe skoler og universiteter med at minimere risikoen for at et eventuelt skoleskyderi tiltager og udvikler sig til at omfatte flere dele af skolen. Med udgangspunkt i den enkelte skoles behov installerer vi et elektronisk låsesystem, som tjener til at forstærke skolens beredskab i tilfælde af skoleskyderi.

MINIMÉR RISIKOEN FOR AT SKOLESKYDERIET UDVIKLER SIG

Vi kan blandt andet installere talevarsling, som er en alarmeringsmetode, der sikrer, at elever og lærere hurtigt bliver opmærksomme på, hvis der foregår skyderi på skolen. Med talevarsling kommer alarmlyden til at adskille sig fra den alarmlyd, der ringer ved eksempelvis brand. Det betyder, at elever og lærere ved nøjagtigt, hvilke forholdsregler de skal tage. 

Dertil kommer at vi kan installere det elektroniske SALTO Amok, der gør det muligt for lærere på skolens klasseværelser og læreværelser at forhindre gerningsmanden i at få adgang til disse – også selvom han skulle have fået fat i adgangskort eller nøgler. På den måde sikres beskyttelse og tryghed for de elever og lærere, der befinder sig på skolen.

Top

Ring op her - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst