Beredskabsplan (PLOV)

BeredskabsplanSkoler og universiteter skal have beredskabsplaner

Beredskabsplaner er med til at forhindre panik og minimere skader ved en ulykke eller krisesituation, og de indeholder en beskrivelse af, hvordan man skal agere, og hvem der har ansvaret i en krisesituation.

I Danmark er beredskabsplaner blevet lovpligtige på institutioner som skoler og universiteter for at minimere omfanget af eventuelle voldelige handlinger som f.eks. skoleskyderier, der også kaldes PLOV (Påbegyndt Livsfarlige Og Voldelige Handlinger).

Det skyldes blandt andet, at der i de senere år har været skoleskyderier i både Finland og Tyskland, som er i Danmarks nærområder. Institutionerne er derfor blevet pålagt at sikre et forsvarligt undervisnings- og læringsmiljø for at forebygge lignende hændelser og for at fremme den bedst mulige håndtering af en eventuel krisesituation.

 

 

Særlig alarmlyd til skoleskyderier

Vi er specialiseret i at sikre institutioner for at minimere omfanget af skader i forbindelse med f.eks. et skoleskyderi. Vores kompetente og erfarne specialister inden for såvel mekanisk som elektronisk sikring kan effektivt hjælpe din skole med de rette foranstaltninger. Vi kan for eksempel installere alarmer, der melder ud til de tilstedeværende rundt omkring på den udsatte skole, hvis et skoleskyderi er undervejs.

Alarmen fungerer som en almindelig brandalarm, men med en såkaldt talevarsling kan man installere en særlig alarmlyd i klasseværelser og lærerværelset, så man ved, at alarmen skyldes et skoleskyderi. Ved at gøre lydene forskellige bliver elever såvel som lærere hurtigt opmærksomme på, at de skal følge forholdsreglerne i beredskabsplanen, og alarmen kan derfor hjælpe med at undgå panik i situationen.

 

Referencer til erhvervskunder

 

Kontakt os og få udarbejdet en beredskabsplan

Beredskabsplan for PLOV

Beredskabsstyrelsens anbefalinger

Hvis en skole eller institution står overfor en 'Påbegyndt Livsfarlig Og Voldelig' (PLOV) handling, er det vigtigt, at beredskabsplanen er gennemarbejdet og videreformidlet til alle. 

Beredskabsstyrelsen har lavet følgende anbefalinger:

 

1. Straks handling

  • I situationen anbefales det, at man som det første advarer alle omkring sig, og derefter finder et sted tæt på, hvor man allerede befinder sig, og placerer sig i sikkerhed her.
  • Når man er i sikkerhed, skal man ringe 1-1-2.
  • Efterfølgende bør man give kontor og ledelse besked, så de kan give videre, at I står i en krisesituation. Sæt telefonen på lydløs, så snart opkaldet er foretaget.

 

2. Når hændelsen forløber

  • Det er vigtigt, at man sørger for at låse alt, der kan låses. Luk vinduerne og træk gardinerne for, så man ikke kan se ind, og sørg derefter for at holde dig væk fra åbne arealer som f.eks. vinduer, store gange og aulaer.
  • Det er vigtigt, at man forholder sig så stille som muligt.
  • Man bør hjælpe dem omkring sig og yde førstehjælp til de sårede.
  • Hold dig fra skydevåben, så du ikke bliver set som gerningsmand af politiet. Det er uhyre vigtigt, at man følger politiets instrukser nøje.

 

3. Efter situationen er afværget

  • Her bør man yde førstehjælp og på anden vis hjælpe de tilskadekomne, hvilket også omfatter psykisk krisehjælp.
  • Efterfølgende bør alle samles til fælles orientering, hvor alle involverede skal informeres om hændelsen.
  • I tiden efter skal man følge op på alle, der har været involveret.

Rådgivning og vejledning

Vi får flere og flere henvendelser fra bl.a. uddannelsessteder og offentlige instanser om rådgivning til den lovbestemt beredskabsplan og hvilke løsninger der anbefales i denne sammenhæng.

En ny løsning som vi ofte rådgiver om er SALTO-Amok. Produktet er introduceret af SALTO Systems i 2019 og velegnet til skoler og lokaler, hvor man ønsker at låse sig inde og væk fra en mulig gerningsmand.

Lokalet bliver en slags ”beskyttet-celle”, hvor alle i lokalet er i tryghed. Selv hvis gerningsmanden faktisk skulle have et nøglekort eller nøgler til at komme ind i lokalet, gør låsningen indefra det umuligt at trænge igennem.

Har du spørgsmål til hvordan vi kan hjælpe med at forstærke jeres låsesystemer eller forklaring omkring opbygningen i en beredskabsplan, er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 70 20 21 12 eller skrive til bagger@bagger-laase.dk.

Vi tilbyder at skræddersy en løsning med udgangspunkt i jeres konkrete ønsker og behov.

 

Beredskabsplan ved terrorsikring (PLOV)

Perimetersikring

Perimetersikring er sikring af hegn, porte og facader, hvilket kan gøres på 2 forskellige måder.

Eksempelvis er der den meget præventive form for perimetersikring, hvor hegn, porte og lignende gør, at uvedkommende i mindre grad bryder de fysiske begrænsninger. Denne form for sikring kan suppleres med elektronisk overvågning af perimetersikringen, hvilket gør, at man øger sikkerheden omkring bygningen.

Når man fysisk både har hegn og overvågning, øges sikkerheden markant, derfor er det en god investering som led i beredskabsplanen.

Passagesikring med speed gates

Passagesikring er også kaldet speedgates, men de to ting dækker over det samme. Det gælder nemlig passagesikkerhed, hvor man med adgangsluser og personsluser øger sikkerheden markant.

Det kan være en låge, sluse, personkarrusel eller et vendekors, som gør, at man får et godt overblik over, hvem der kommer og går.

Passagesikringen kan suppleres med adgangskontrol, hvis behovet er en ekstra høj grad af sikkerhed. På den måde kan man kontrollere persongennemstrømning bedre, hvilket tydeligt smitter af på sikkerhedsniveauet.

Køretøjshindringer

Køretøjshindringer som f.eks. opsætning af chikaner eller installation af pullerter er en meget effektiv udendørs sikring.

Alle produkter skal være IWA 14 eller PAS 68 godkendte, hvilket er standarderne for køretøjhindringens ydeevne. Pullerter stopper køretøjer, der kommer med høj fart, hvilket især er en effektiv sikring mod eksempelvis terror.

Imens køretøjer ikke kan passere, kan fodgængere blot fortsætte forbi køretøjshindringen uden problemer. Det er især en fordel for steder, hvor der færdes rigtig mange mennesker. 

 

FÅ RÅDGIVNING OM BEREDSKABSPLANER ➜

Top

Ring op her - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst