Regler for videoovervågning i 2024Den komplette guide til lovlig videoovervågning

Videoovervågning er en effektiv metode til at forhindre og opklare kriminalitet som indbrud, tyveri og hærværk. Effekten bør ikke undervurderes, da synlige kameraer ofte har en præventiv effekt.

Men det er ikke så simpelt som bare at sætte et kamera op. Hvis du som privat person, erhvervsdrivende eller boligforening overvejer at installere videoovervågning, er det afgørende, at du er fuldt ud bekendt med de gældende regler og lovgivningen på området. Manglende overholdelse af loven kan nemlig føre til bøder og i værste fald retsforfølgelse.

 

Vores guide giver dig hurtigt overblikket

Vi dækker alt fra de grundlæggende regler, der gælder for private husejere, til de mere komplekse regler, som erhvervsdrivende og boligforeninger skal navigere i. I denne guide finder du:

Regler ved videoovervågning

 

Sådan defineres videoovervågning i TV-lovgivningen

Det er 'TV-overvågningsloven' der sætter de overordnede rammer for, hvornår og hvordan du må videoovervåge. Loven indeholder en række bestemmelser, der varierer afhængigt af den specifikke situation. 

Videoovervågning defineres helt overordnet som; enten vedvarende eller regelmæssig overvågning af personer, der foretages via et eller flere kameraer opsat på en given ejendom eller grund.

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke har nogen betydning, om du aktivt optager det, kameraet ser, eller om du blot har det kørende live på en skærm. Det centrale element er, at du udfører gentagen overvågning af personer.

Dette kan i visse tilfælde være ulovligt, afhængigt af en række faktorer, herunder kameraets placering, formålet med overvågningen, hvordan optagelserne opbevares og anvendes, samt hvem ejer videoovervågningen. 

 

Spørg vores video-ekspert Jan

Har du spørgsmål om videoovervågning regler?

Jan Holde

Sikringskonsulent hos Bagger Låse

70 20 21 12

Jan Holde Profilbillede

Eksempler på opsætning


Lokalt erhverv

Eksempel på opsætning:
Butik

 • 4 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 4 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 4-kanals HD video
 • 1 stk. 1 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende app til nem betjening
 • Installation, idriftsættelse & oplæring
 • Tilpasses altid efter behov og budget

Mellem erhverv

Eksempel på opsætning:
Mindre erhverv

 • 8 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 8 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 8-kanals HD video
 • 1 stk. 2 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende app til nem betjening
 • Installation, idriftsættelse & oplæring
 • Tilpasses altid efter behov og budget

Industri erhverv

Eksempel på opsætning:
Industri

 • 12 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 12 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 16-kanals HD video
 • 1 stk. 4 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende app til nem betjening
 • Installation, idriftsættelse & oplæring
 • Tilpasses altid efter behov og budget

Byboliger

Eksempel på opsætning:
Lejlighed

 • 2 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 2 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 4-kanals HD video
 • 1 stk. 1 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende app til nem betjening
 • Installation, idriftsættelse & oplæring
 • Tilpasses altid efter behov og budget

Parcelhuse

Eksempel på opsætning:
Hus

 • 4 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 4 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 4-kanals HD video
 • 1 stk. 1 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende app til nem betjening
 • Installation, idriftsættelse & oplæring
 • Tilpasses altid efter behov og budget

Villaer

Eksempel på opsætning:
Større villa

 • 8 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 8 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 8-kanals HD video
 • 1 stk. 2 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende app til nem betjening
 • Installation, idriftsættelse & oplæring
 • Tilpasses altid efter behov og budget

Regler for videoovervågning

Regler for videoovervågning til private

Placeringen af kameraerne er afgørende for private, i forhold til lovgivning. I henhold til §1 i tv-overvågningsloven må du som udgangspunkt ikke overvåge områder, hvor der færdes mennesker.

§1 lyder således: ”Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.”

Det betyder, at private overvågningsoptagelser eksempelvis ikke må indeholde regelmæssige eller gentagende optagelser af nærtliggende fortove, veje eller naboens grund.

Private må dog gerne jf. §2 foretage overvågning af egen terrasse, haven eller indkørslen. Her er det vigtigt at understrege, at optagelser omkring egne indgange og facader ikke må lagres eller gemmes, men kun vises live til iagttagelse.

Inde i boligen må du gerne optage, men det er et krav jf. §3 at fortælle f.eks. rengøringsdamen eller barnepigen at boligen bliver overvåget.

Opsummering af regler for private:

 • §1 - Ingen overvågning af offentlige områder
  Du må ikke overvåge områder som gader, veje, eller pladser, hvor der er almindelig færdsel. Dette inkluderer også nærtliggende fortove og naboens grund.

 • §2.3.b - Tilladt overvågning af private områder
  Du må gerne overvåge dine egne private områder som indkørsler, terrasser og haver, men indgange og facader må ikke lagres til senere brug.

 • §3 - Informationspligt ved indendørs overvågning
  Hvis du overvåger indendørs, skal du informere personer i huset, som f.eks. rengøringsdame eller barnepige, om at de bliver overvåget.

 

Regler ved videoovervågning guide hos Bagger

Regler for videoovervågning til erhverv

Som virksomhed er det afgørende, at du har et klart defineret og legitimt formål med overvågningen, f.eks. tyverisikring eller medarbejdersikkerhed. Virksomheder må nemlig gerne overvåge i offentlige rum, men kun hvis det drejer sig om f.eks. indgange, facader og flugtveje.

Nogle erhverv må dog også gerne optage flere områder, som er offentligt tilgængelige, jf. §2.1 (f.eks. tankstationer, produktionsområder, pengeinstitutter og overdækkede butikscentre).

Disse undtagelser er lavet for at give bestemte virksomheder/butikker mulighed for at beskytte sig selv, uden at det går ud over kundernes rettigheder.

Hvis din virksomhed overvåger områder eller lokaler, hvor offentligheden har adgang, er det et lovkrav at skilte tydeligt om dette. Typisk bruges klistermærker eller skilte ved indgangen for at informere besøgende om, at området er under overvågning.

Det er også tilladt at overvåge dine medarbejdere, men de skal informeres om det på forhånd. Overvågningen må dog ikke have til formål at måle medarbejdernes effektivitet. Det skal udelukkende være til forebyggende formål eller for at dokumentere hændelser som indbrud eller tyveri.

Opsummering af regler for erhverv:

   • Specifikke undtagelser
    Det er lovligt for erhvervsdrivende at overvåge visse områder som f.eks. tankstationer, fabriksområder og overdækkede butikscentre (jf. §2.1). Særregler gælder også for pengeinstitutter, kasinoer og hæveautomater (jf. §2.2).

   • Krav om skiltning
    Hvis virksomheden overvåger områder med offentlig adgang, skal der skiltes tydeligt om dette, ofte ved brug af klistermærker eller skilte ved indgangen.

   • Overvågning af medarbejdere
    Det er tilladt at overvåge medarbejdere, men de skal informeres på forhånd. Overvågningen må ikke måle effektivitet, men skal være forebyggende eller dokumenterende, f.eks. i tilfælde af indbrud eller tyveri.

   • Ekstra huskeregler
    - Der skal være en dataansvarlig i virksomheden
    - Optagelserne må ikke gemmes mere end 30 dage
    - Personer, der er blevet optaget, har ret til at få indsigt
    - Det er vigtigt at dokumentere, hvordan overvågningen foregår

Regler ved videoovervågning guide hos Bagger

Regler for videoovervågning i boligforeninger

Boligorganisationer og foreninger kan søge om polititilladelse til tv-overvågning af et boligområde og tilstødende arealer, hvis det er væsentligt for at bekæmpe kriminalitet.

Ansøg om TV-overvågning hos www.politiet.dk

Tilladelsen baseres på en vurdering af områdets kriminalitetsniveau og gælder specifikke arealer i op til 5 år. Overvågning af private arealer kræver ejerens samtykke, medmindre det er offentligt ejet. Overvågningen skal nemlig stadig respektere beboernes privatliv og må ikke inkludere optagelser inde i private hjem.

Det kan være afgørende, at man som boligforening har bred beboertilslutning til overvågningsinitiativerne. En effektiv måde at opnå denne tilslutning på er at kommunikere formålet med overvågningen klart og præcist. I visse tilfælde er det endda nødvendigt at indhente skriftligt samtykke fra beboerne.

Ligesom i erhvervssammenhæng er det obligatorisk at placere klare og synlige skilte, der angiver, at området er under videoovervågning. Disse skilte skal både opfylde specifikke krav og angive, hvem der har ansvaret for alt videodata.

Adgang til overvågningsmaterialet skal begrænses til personer, der har en legitim interesse i oplysningerne. Alle adgangsforespørgsler skal logges, og disse logs skal opbevares på en sikker måde. Det er også afgørende at informere beboerne om deres ret til at indgive en klage over videoovervågningen, hvis de ønsker det.

Endelig er det vigtigt regelmæssigt at evaluere behovet for og effektiviteten af videoovervågningen. Beboerne skal holdes løbende opdateret om eventuelle ændringer i overvågningsstrategien.

Opsummering af regler for boligforeninger:

 • Politiet skal godkende tv-overvågning af et boligområde og nærliggende områder
 • Velunderbyggede argumenter, såsom høj kriminalitet, er afgørende for godkendelse
 • Vigtigt med bred beboertilslutning til overvågningsinitiativer
 • Formålet med overvågning er afgørende, inkl. klar aftale om hvilke områder overvåges
 • Skriftligt samtykke fra beboere kan være nødvendigt
 • Obligatorisk at placere klare og synlige skilte om videoovervågning
 • Begrænset adgang til overvågningsmateriale - kun til personer med legitim interesse
 • Alle adgangsforespørgsler skal logges og opbevares sikkert
 • Beboerne skal informeres om retten til at klage over videoovervågning
 • Regelmæssig evaluering af overvågningens behov og effektivitet er nødvendig
 • Løbende opdatering til beboerne om eventuelle ændringer i overvågningsstrategien

 

Videoovervågning regler

Jan svarer på populære spørgsmål:

 

🚫 I hvilke tilfælde gælder TV-lovgivningen ikke?

Videoovervågning fokuseret på maskiner, tekniske anlæg eller dyrs adfærd i naturen falder ikke under tv-overvågningsloven - så længe personer ikke indgår i billedet. Ligeledes gælder loven ikke for overvågning, der sker sporadisk eller kun aktiveres ved særlige omstændigheder (f.eks. ved tryk på en alarmknap).

 

📡 Må jeg dele overvågningsoptagelser?

Det er tilladt at dele optagelser med politiet i forbindelse med en efterforskning. Men deling af videomaterialet på sociale medier er i strid med datalovgivningen.

Virksomheder kan dog under bestemte forudsætninger dele video- og lydoptagelser af en formodet gerningsperson internt i virksomheden eller med andre relevante erhvervsdrivende. Delingen skal foregå gennem et lukket system, og Datatilsynet skal godkende håndteringen af data i systemet.

  

⏳ Hvor lang tid må jeg opbevare video- og lydoptagelser?

I virksomheder er hovedreglen, at videooptagelser skal slettes efter maks. 30 dage, medmindre det er nødvendigt at bevare optagelserne for en igangværende undersøgelse hos politiet. Hvis optagelserne ikke indeholder personer, eller hvis de er foretaget i en privat sammenhæng, er der ingen fastsat tidsfrist for sletning (dog ikke af optagelser af indgange og facader af boligen, hvilket ikke må gemmes).

 

📝 Hvilke krav findes til behandling af personoplysninger?

Persondata skal behandles i overensstemmelse med datalovgivningen som GDPR i EU, uanset om det er borgere, offentlige myndigheder eller private virksomheder. Dette indebærer sikker opbevaring, begrænset adgang, og i nogle tilfælde retten for individet til at anmode om indsigt eller sletning af deres data.

  

🧾 Hvem har ansvaret for videomaterialet?

Hvis du som erhvervsdrivende foretager videoovervågning er du dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i denne sammenhæng. Du skal derfor sikre, at overvågningen overholder databeskyttelsesloven. Dette inkluderer at have et juridisk grundlag for overvågningen og at følge principperne i databeskyttelsesforordningens artikel 5.

 

🔊 Gælder de samme regler for videoovervågning med lyd?

Tv-overvågningsloven dækker ikke regler for lydoptagelse, men reglerne om opbevaring og deling gælder også for lyd. Hemmelig aflytning eller optagelse af samtaler er forbudt ifølge straffeloven. Selvom en lydoptagelse ikke nødvendigvis er ulovlig ifølge straffeloven, skal den stadig overholde databeskyttelsesreglerne.

Optagelse med lyd skal være relevant og nødvendig for formålet, og du bør overveje, om målet kan opnås med mindre indgribende midler, som f.eks. videoovervågning uden lyd.

 

🚔 Skal videoovervågning registreres hos politiet?

Virksomheder, der overvåger offentlige områder, skal registrere sig i politiets POLCAM-register inden for to uger efter opsætning af kameraerne. Væsentlige ændringer i overvågningen skal også registreres inden for rimelig tid. Registreringen inkluderer aktørens navn og adresse.

Det er ikke lovpligtigt for private at tilmelde sig, men det anbefales af politiet.

 

🤝 Hvem har dataansvar ved ekstern håndtering af overvågning?

Hvis du har overladt videoovervågning (f.eks. et større TVO-anlæg) til en ekstern part som et sikkerheds- eller vagtfirma, er det vigtigt at afklare, hvem der er dataansvarlig og eventuelt databehandler.

Den dataansvarlige har ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger overholder databeskyttelseslovgivningen, mens en databehandler, handler på instruks fra den dataansvarlige. Hvis der er tale om en databehandlerkonstruktion, skal der udarbejdes en databehandleraftale i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen artikel 28, stk. 3. 

 

📞 Hvem skal jeg kontakte ved klager?

Hvis du har mistanke om, at tv-overvågningslovens regler er blevet brudt, eller hvis du har spørgsmål om, hvor det er tilladt at opsætte kameraer, skiltning og lignende, skal du kontakte politiet. Datatilsynet har kun ansvar for at overvåge de dele af loven, der vedrører deling og sletning af optagelser.

 

 

 

Nyeste anmeldelser
fra vores kunder

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Jeg har haft lidt småproblemer med et af mine fire kameraer, men også her, som ved opsætningen, har Bagger Låse & Alarm ydet mig en fantastisk god service.

Peter

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bedste service. Klart anbefalelsesværdig.

Nikolaj Estreich

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Alletiders betjening. De var simpelthen så søde og flinke. Hjalp hele vejen igennem og vi fik forskellige ting med hjem, så det kunne afprøves, resten blev bare afleveret tilbage.

Karina Mattisson

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Dygtig og kompetent og tillidsvækkende hjælp og gode råd med på vejen. Tak for fin service.

Marie Marcuslund-Reuss

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fantastisk hurtig service og uden beregning. Det kan jo ikke blive bedre.

Anne Bukkehave Adelgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super service, svarer og kommer omgående, dygtige montører der har svar og lyst til at løse alle låseopgaver med et smil og faglig dygtighed.

Anders Elgen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service og høflige medarbejdere. Det gik dejlig hurtigt og de ryddede pænt op efter sig, intet skidt at sige herfra.

Nanna Hvitfeldt Appel

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vil til hver en tid bruge Bagger låse og alarm. Bedre håndværk finder man ikke. Produkterne er i top og af bedste kvalitet. Kan varmt anbefale firmaet til både private og erhverv.

Frederik Postborg

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tak til jer for hurtig udrykning, da vi ikke kunne komme ind til en borger - 10 minutter udrykningstid er der ikke mange der kan prale med!

Sorø Ældrepleje

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service. Og de kan virkelig deres håndværk.

Palle Bjerrisgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Har benyttet dem som firma, behagelig konsulent, kompetent, fin rådgivning.

Søren Skovgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fik opdateret mit tyverisikringsanlæg af Bagger Låse & Alarm. Hurtigt og effektivt og god service.

Steen Enrico Andersen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super professionelt firma med faglig og ledelsesmæssig høj kompentence.

Irene Diget

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fremragende service, de kom og leverende varen, var super flinke og smilende. Havde sådan en god oplevelse og mit hjem var atter sikkert igen. Kan klart anbefales.

Ole Høj

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan varmt anbefales. Handlet med Bagger i 20 år. Høj kvalitet og høj service.

Hilmer Juhl Christiensen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bagger Låse kan kun anbefales - Meget tilfreds!

Frank Ditmar

⭐️⭐️⭐️⭐️

Super fin og hurtig service, meget hjælpsom ordre ekspedition.

Carsten Færgegaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bagger er lige blevet færdig med vores nye bygning - jeg kan på det varmeste anbefale dem :)

Vending Automater ApS

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan godt anbefale at bruge dem, hurtig respons og forståelse for ens situation.

Lisbet Nielsen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Dygtig, hurtig og meget professionelt arbejde af Ricki Andersen fra Bagger Låse. Kan varmt anbefale dette firma.

Tina Rosendhahl

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Hurtig og effektiv montering af alarm. Supergodt tilfreds.

Vinylbaronen Slagelse

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vi står og skal på ferie i dag og jeres gode folk greb opgaven og fik den løst på under 2 timer. Tak for en super oplevelse og mega god service!

Mette Bech Elsgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan desværre kun give 5 stjerner, Bagger Låse & Alarm har helt klart fortjent 10 store stjerner.

Niklas Pandell

Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst