Brandalarm (ABA Anlæg) til erhverv

Brandalarmer (ABA Anlæg)HVAD ER ET ABA ANLÆG?

ABA anlæg er et automatisk brandalarmanlæg som skal opfange en opstået brand tidligst muligt. ABA-anlægget sender ved brand øjeblikkeligt et automatisk signal til f.eks. redningsberedskabet eller andre brandsikringsforanstaltninger for at kunne redde menneskeliv.

Med et ABA anlæg har du derfor bedre mulighed for at stoppe branden tidligere, før den udvikler sig og forårsager uoprettelige skader.

 

DBI godkendt ABA anlæg

 

Forskellen på ABA-anlæg og en brandalarm?

Et ABA-anlæg har flere justeringsmuligheder end en brandalarm, hvilket vil sige, at det f.eks. kan tilpasses til at være mere følsomt eller bedre til at opfange røg eller brand. Et ABA-anlæg kan derfor bedre tilpasses til det miljø, som det sidder i end en almindelig brandalarm. Der er desuden mange flere automatiske muligheder ved et ABA-anlæg:

  • Stop ventilationsanlæg eller elektricitet 
  • Styring af alle indgange og nødudgange
  • Igangsættelse af vandsprinklere eller vandkanoner
  • Tilkobling af varslingsanlæg som giver besked over højtalere
  • Sænke iltniveauet i f.eks. serverrum og derved hurtigt dræbe branden
  • Alarmering til brandvæsenet med information om hvor branden er opstået

 

Brandalarm Brochure

 

ER DU ORDENTLIG SIKRET I TILFÆLDE AF BRAND?

Opstår der brand i virksomheden eller boligen, tæller hvert eneste sekund. Brandalarmen er dog intet værd, hvis ikke den fungerer optimalt.

Derfor er det vigtigt, at du jævnligt har brandalarmservice og får alt udstyr tjekket grundigt igennem. Der er lovkrav om løbende service på godkendte ABA anlæg, og valget om den rigtige detektor er afgørende.

Vi har mange års erfaring med service på brandalarmer og ABA anlæg og kan lynhurtigt registrere, om der er fejl eller svagheder i udstyret. Som driftsansvarlig skal man sørge for, at anlægget inspiceres og godkendes mindst 1 gang årligt.

Er det længe siden, dit ABA anlæg er blevet efterset, bør du bestille servicetjek hurtigst muligt. Her sikrer vi, at det gældende anlæg stadig er optimalt ift. indretning og lignende - samtidig med at vi sikrer, at alarmen er vedligeholdt og reagerer efter hensigten.

 

ABA anlæg service er lovkrav

 

DBI GODKENDT ABA ANLÆG

Køber du et ABA anlæg hos os, er du sikker på at få et DBI-godkendt anlæg, som er udført efter 'Retningslinje 232' og 'Retningslinje 24', da vi er DBI-godkendt installatør (reg. nr. 232.459 & reg nr. 024.048 til varslingsanlæg).

Gennem vores SKS-system sikrer vi dig den højest mulige kvalitet i både projektering, installation, betjening og efterfølgende service. Med et ABA anlæg fra os er du således sikker på, at alle krav er overholdt til punkt og prikke for størst mulig sikkerhed i hverdagen.

 

KONTAKT OS I DAG

Kontakt os i dag for grundig rådgivning og et uforpligtende tilbud på et ABA anlæg. Ring på telefon 70 20 21 12 eller skriv til bagger@bagger-laase.dk for at finde den rigtige brandsikring.

god rådgivning om brandalarmer & ABA

FLERE MULIGHEDER

ABDL Automatisk brandsikring

AUTOMATISK BRANDSIKRING MED ABDL

ABDL står for 'Automatisk Brand Dør Lukning' og er en uundværligt sikringsløsning i alle større bygninger, hvor der færdes mange mennesker.

I mange større bygninger er det et krav, at branddøre er styret af et ABDL-anlæg. Selvom det ikke altid er et lovkrav, er et automatisk system, der træder i kraft ved brand, en særdeles god idé, der kan redde menneskeliv.

ABDL virker ved, at røgalarmerne er koblet på et system af elektromagneter i dørene, så når alarmerne opfanger røg, bliver dørene automatisk lukket.

 

Aspirationsanlæg

ASPIRATIONSANLÆG TIL KRÆVENDE MILJØER

Virksomheder der arbejder med krævende miljøer som f.eks. serverrum, kritisk beskidte rum eller lokaler med højt til loftet, er et aspirationsanlæg en optimal løsning.

Systemet fungerer ved et rørledningssystem som installeres og kan overvåge luften. Anlægget suger konstant luft igennem de forskellige huller i rørene og kan straks melde om uregelmæssigheder i temperaturen og luften.

Dette kunne f.eks. være i et serverrum hvor systemet indstilles til at reagere, hvis eksempelvis en harddisk brænder af.

 

Multikriterie detektorer

TRÅDLØSE BRANDALARMER & MULTIKRITERIE DETEKTORER

En brandalarm med multikriterie detektorer har indbygget intelligens, så flere detektorer kan tale sammen. Derfor er det hensigtsmæssigt at installere en trådløs brandalarm steder, hvor det er svært eller umuligt at trække ledninger som f.eks. i fredede bygninger. Multikriterie detektorer er også ofte anvendt til bl.a. hoteller og plejehjem.

Når en enkelt branddetektor bemærker røg i et lokale, vil bygningens øvrige brandalarmer blive aktiveret, da de er forbundet til hinanden. Det betyder, at der hurtigt kan handles på en alarm og at mange personer derved kan evakueres hurtigt. Der er også mulighed for indbygget sirene, talevarsling og optisk alarm.

 

Branddetekteringsanlæg

Branddetekteringsanlæg for mindre erhverv

Branddetekteringsanlæg er en alarmeringsløsning, der er fordelagtig for mindre erhverv, som ikke har de økonomiske midler eller behov for at installere store ABA-anlæg. Der er med andre ord skåret nogle af de dyrere elementer fra, så mindre virksomheder også kan forbedre deres brandsikkerhed.

Ved at udvælge de områder eller bestemte rum med høj risiko i virksomheden, kan der installeres branddetekteringsanlæg udelukkende i disse.

 

APP til ABA Anlæg

BRANDALARM APP PÅ SMARTPHONE & TABLET

Med ABA APP'en (Download APP'en her) er det muligt at videresende de nyttige oplysninger, der findes i alarmanlægget videre til vagtcentralen. Normalt når en brand opstår og beskeden bliver givet videre til brandvæsenet, så ved de kun, at der er en brand – de kender ikke omfanget, eller hvor i bygningen branden spreder sig.

Med ABA APP'en kan du kontrollere varslet og videresende en række vigtige informationer, som kan være altafgørende til brandvæsenet. Det betyder, at udrykning, planlægning og bekæmpelse af branden bliver meget mere effektiviseret.

 

Brand i el-tavler

UNDGÅ AT BRANDEN OPSTÅR I El-TAVLEN

Alt for mange virksomheder oplever, at branden starter i deres el-tavle, hvorefter den spreder sig til større dele af bygningen. Vi hjælper dig med at installere et intelligent system, der kan lave en detektering, inden varmen i el-tavlen bryder ud i en regulær og voldsom brand.

Mens driften kører på fuld kraft, bruges et varmefølsomt kamera til at fotografere el-tavlen, hvor de løse el-forbindelser registreres og gør det muligt for at forebygge eventuelle fejl eller skader. Dette system vil overvåge dine el-tavler og vil være koblet sammen med dit ABA-anlæg, så det hele tiden har øje på alle de områder, der kan have en forhøjet risiko for brand. Dermed får du den bedste brandsikring i én samlet løsning.

Populære ABA-anlæg brands

Schneider ABA Anlæg

Brandalarmer fra Schneider Electric er DBI-godkendte systemer, der lever fuldt op til gældende sikkerhedskrav.

Med disse brandalarmer kommer du foran i kampen mod flammerne, da de døgnet rundt sikrer mod ild og varmeudvikling. Brandalarmerne sender automatisk alarm til nærmeste brandstation, så du får hurtigst mulig hjælp døgnet rundt. Du kan desuden forvente optimal brugervenlighed - uanset om brandalarmen skal bruges til private hjem eller alle størrelser inden for erhverv.

Brandalarmerne fra Schneider udbydes nemlig til forskellige sikkerhedsbehov. Ønsker du efterhånden at udvide systemet p.g.a. bygningsudvidelse eller andet, kan dette også klares ganske nemt.

 

ATC brandalarm

Produkter fra UTC Fire & Security er af høj kvalitet samt stor brugervenlighed og innovation. Med brandalarmer fra UTC Fire & Security er din brandsikkerhed i top.

Brandalarmerne henvender sig både til private hjem og erhverv, og du kan uanset ejendommens eller værelsernes størrelser, finde passende brandalarmer fra UTC Fire & Security.

UTC Fire & Security tilbyder en bred vifte af innovative og effektive produkter, der kan sikre dit hjem mod flammer og røg. Sortimentet indebærer bl.a. en række forskellige brandcentraler samt termodetektorer, multidetektorer og flammedetektorer såvel som konventionelle. UTC Fire & Security tilbyder desuden løsninger, der henvender sig specifikt til industrien og hoteller.

 

Honeywell ABA Anlæg

Ønsker du brugervenlighed og høj kvalitet i en funktionel og kosteffektiv brandalarm, kan du finde dette hos Honeywell Life Safety

Deres FlexES koncept indebærer en modulopbygget hardware med forskellige softwareløsninger i skræddersyede brandsikringsløsninger. Derfor passer disse kundespecifikke løsninger også til alle segmenter uanset størrelse eller bygningstype. Honeywell Life Safety leverer bl.a. systemer, der passer specielt til avancerede bygninger.

Systemet er desuden udviklet til at være kompatible med nye opdateringer, hvorfor levetidsomkostningerne er ganske små. Hele løsningen er desuden opbygget efter dit behov - alt sammen i elegant design.

 

FÅ DEN BEDSTE RÅDGIVNING ➜

Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst