Brandanlæg (ABA-Anlæg)ABA-anlæg: Den næste generation af brandalarmer

Når mange tænker på en brandalarm eller brandanlæg, forestiller de sig en simpel enhed, der bipper højlydt ved registrering af røg.

Men med et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) introduceres en hel ny verden af muligheder. Det handler nemlig ikke kun om at detektere og bekæmpe en brand, men også om at koordinere diverse kritiske sikkerhedsforanstaltninger i bygningen.

 

ABA-anlæg drift og vedligehold

 

Automatiske muligheder ved et ABA-anlæg

Sammenlignet med en traditionel brandalarm, tilbyder ABA-anlægget en bred vifte af justeringsmuligheder.

Det kan bl.a. indstilles til at være meget mere følsomt, hvilket gør det mere effektivt til at detektere selv svag røg ved tidlige stadier af brand. Andre automatiske muligheder kunne f.eks. være:

 • Stopper ventilationsanlæg eller alt elektricitet øjeblikkeligt
 • Komplet styring af alle indgange, flugtveje og nødudgange
 • Samspil med brandmandspanel for bedre overblik i bygningen
 • Hurtigere igangsættelse af vandsprinklere eller vandkanoner
 • Tilkobling af varslingsanlæg som giver besked over højtalere
 • Ilt-niveauet i f.eks. serverrum sænkes for at dræbe branden
 • Alarmeringsinfo til brandvæsenet om hvor branden er opstået

 

+ Sådan arbejder vi med brandsikring:

 

Brandbrochure

 

Få et DBI-godkendt ABA anlæg

Vælger du et ABA-anlæg hos os, er du sikker på at få et DBI-godkendt anlæg, som er udført efter 'Retningslinje 232' og 'Retningslinje 24'.

Vi er virksomhedsgodkendt med DBI-certificerede installatører: ABA-anlæg (232.459), AVA-anlæg (024.048) og ABV-T (027T.065).

Gennem vores SKS-klassifikationer (Sundhedsvæsenets Klassifikations System) sikrer vi dig også den højest mulige kvalitet i både projektering, installation, betjening og evt. efterfølgende serviceaftale.

Vores brandanlæg er samtidigt også i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning.

 

Automatisk brandalarmanlæg

 

Kontakt vores ABA-eksperter

Kontakt os for ekspertrådgivning om brandalarmer til erhverv og få en grundig dialog om muligheder med ABA-anlæg. Ring på telefon 70 20 21 12 eller skriv til bagger@bagger-laase.dk.

Med et ABA-anlæg fra os er du sikker på, at alle krav er overholdt til punkt og prikke for størst mulig brandsikkerhed.

Spørg vores brandekspert Jan

Jeg har mere end 30 års erfaring med brandsikring

Jan Holde

Sikringsekspert hos Bagger Låse

70 20 21 12

Jan Holde Profilbillede

Centrale komponenter i ABA-anlæg

Sådan kan et ABA-anlæg opbygges

Når en brand opstår, er det afgørende, at ABA-anlægget er klar til at udføre de nødvendige handlinger med stor præcision, samtidigt med at det skal ske hurtigst muligt.

De første få minutter er kritiske, og et korrekt installeret ABA-anlæg spiller en central rolle i at detektere brandfaren, alarmere alle i bygningen, initiere brandslukningstiltag og kontakte brandvæsenet. Nedenstående er nogle af de mest essentielle komponenter i, eller i samspil med, et ABA-anlæg:

 

🔥 Branddetektorer: Første forsvarslinje; detekterer brandtegn som røg eller varme

🖥️ Kontrolpanel: Central enhed, der styrer systemets planlagte respons

📡 Kommunikationssystem: Advarer om fare og koordinering igangsættes

🚨 Nødlys & Flugtveje: Guider personer til sikkerhed gennem tydelige flugtveje

💦 Sprinkleranlæg: Aktiveres for at slukke eller kontrollere branden

🚪 Automatisk branddørslukning: Lukker døre for at hindre spredning af branden

🧯 Brandbekæmpelsesudstyr: Hjælpemidler til indgriben ved mindre brande

💨 Røgkontrolsystemer: Forbedrer sikkerhed og synlighed under evakuering

🏢 Bygningsstyring: Integrerer brandbeskyttelse med andre bygningssystemer

 

Automatisk brandalarmeringsanlæg Komponenter

Lovpligtigt eftersyn af ABA-anlæg

ABA-anlæg skal godkendes hvert år

Opstår der brand, så tæller hvert eneste sekund. Brandalarmeringsanlægget er dog intet værd, hvis ikke den fungerer optimalt.

Derfor er det vigtigt, at du jævnligt har brandalarmservice og får alt udstyr tjekket grundigt igennem. Der er lovkrav om løbende brandtilsyn på godkendte ABA-anlæg og den driftsansvarlige i virksomheden skal sørge for, at anlægget inspiceres og godkendes mindst 1 gang årligt.

Vi har mange års erfaring med rådgivning før eller efter brandtilsyn af automatisk brandalarmeringsanlæg og kan registrere, om der er fejl eller svagheder i udstyret.

 

Vi har størrelsen til at tilbyde bedre priser

"Ofte kan vi tilbyde en lavere pris på vedligehold af ABA-anlægget, samtidigt med et højere serviceniveau."

// Jesper Rasmussen, Brandsikringschef hos Bagger Låse.

 

ABA anlæg service er lovkrav

 

En bedre serviceaftale end vores konkurrenter tilbyder?

Vi får løbende henvendelser fra virksomheder som ønsker, at vi byder ind med en pris på serviceaftalen på ABA-anlægget. Ofte kan vi tilbyde en lavere pris, samtidigt med et højere serviceniveau.

Dette er muligt, fordi vores brandafdeling er en af de største i Danmark og vi har stor kendskabsgrad til mange forskellige typer ABA-anlæg. Kontakt os gerne hvis du ønsker at høre om vores kundereferencer på ABA-anlæg, bl.a. i København.

 

 

Populære ABA-anlæg

Schneider ABA Anlæg

Brandalarmeringsanlæg fra Schneider Electric er DBI-godkendte systemer, der lever fuldt op til alle gældende sikkerhedskrav.

Med udgangspunkt i deres populære Esmi-platform er specielt FX-serien af ABA-anlæg en ny generation af brandalarmeringsanlæg.

FX-serien kombinerer ydeevne og brugervenlighed med integrerede sikkerhedsfunktioner. Med sit intuitive interface og avancerede systemer for tidlig detektion og alarmhåndtering, sikrer FX-serien en endnu hurtigere reaktion på potentielle brande.

FX-serien er modulopbygget og kan derfor tilpasses stort set alle typer virksomheder, da der altid kan tages højde for kapacitetsudvidelse i virksomheden.

 

Honeywell brand

Ønsker du brugervenlighed og høj kvalitet i et funktionel og kosteffektiv ABA-anlæg, så kan du finde dette hos Honeywell Life Safety

Deres FlexES brandløsninger indebærer en modulopbygget hardware med forskellige softwareløsninger i skræddersyede brandsikringsløsninger.

Derfor passer disse kundespecifikke løsninger også til alle segmenter, uanset størrelse eller bygningstype. Honeywells ABA-anlæg egner sig dog specielt til avancerede bygninger med komplekse behov.

Honeywell løsninger er desuden udviklet til at være kompatible med nye opdateringer, hvorfor levetidsomkostningerne er mindre end andre ABA-systemer.

 

UTC brandalarm

ABA-løsninger fra 'UTC Fire & Security' er af høj kvalitet og baseret på meget stor innovation.

Med hele 4 store brand-serier (Chubb, Kidde, Onity og Lenel) tilbydes stort set alt inden for brandsikring, hvilket muliggør totalløsninger til alle typer erhverv og bolig.

UTC Fire & Security's særdeles store sortiment indebærer mulighed for bl.a. mange forskellige slags brandcentraler samt termodetektorer, multidetektorer og flammedetektorer. 

Mange af de mest komplekse bygninger i verden har brandanlæg fra UTC Fire & Security, hvilket betyder at uanset dine behov, så kan der sammensættes en løsning der matcher.

 

 

ABA-anlæg FAQ

 

FAQ om ABA-anlæg

🧐 Hvad er et ABA-anlæg?

ABA-anlæg er et automatisk brandalarmanlæg som skal opfange en opstået brand tidligst muligt. ABA-anlægget sender ved brand øjeblikkeligt et automatisk signal til f.eks. redningsberedskabet eller andre brandsikringsforanstaltninger for at kunne redde menneskeliv.

Med et ABA-anlæg har du derfor bedre mulighed for at stoppe branden tidligere, før den udvikler sig og forårsager uoprettelige skader.

 

⚖️ Hvad koster et ABA-anlæg?

Prisen for et ABA-anlæg varierer meget og er især afhængig af, om man snakker ABA-anlæg til mindre eller større virksomheder. Et ABA-anlæg til mindre private virksomheder vil koste omkring 50.000 kr. og op efter, hvorimod et ABA-anlæg til større virksomheder kan blive en stor investering. Prisen er meget afhængig af de enkeltes krav og behov til anlægget.

 

📝 Hvad er regler for drift og vedligeholdelse af ABA-anlæg?

Hvis du står som ejer af ABA-anlægget, er der krav om, at du udpeger en driftsansvarlig person. Denne person har ansvar for vedligeholdelse af anlægget, således dette altid er funktionsdygtigt og eventuelle fejl bliver udbedret.

Derudover skal der foretages årlige inspektioner af certificerede firmaer, der gennemgår jeres ABA-anlæg og sikre sig, at dokumentationen af dens stand stemmer overens med fakta.

 

✅ Hvor og hvornår er der krav om et ABA-anlæg?

I jeres byggetilladelse vil I kunne se, om et ABA-anlæg er påkrævet, samt I hvilket omfang, det skal installeres.

Hvis dette ikke er påkrævet, der kan stadig installeres et 'frivilligt ABA-anlæg'.

Normalt vil der dog være krav til ABA-anlæg i større erhvervsbygninger, høje boligbyggerier, offentlige bygninger, sundhedsfaciliteter og specifikke farlige virksomheder (f.eks. kemiske fabrikker), samt bygninger med større offentlige forsamlinger.

 

📜 Hvilke lovkrav findes der til ABA-anlæg?

I Danmark er kravene til ABA-anlæg reguleret primært af Beredskabsstyrelsen. De udsender forskrifter og vejledninger inden for brandsikkerhed, der er afgørende for at sikre, at ABA-anlæg opfylder alle nødvendige standarder og krav.

Nogle af de mest relevante krav og dokumenter, der gælder for ABA-anlæg i Danmark, inkluderer Bygningsreglementet (BR18) som fastlægger de grundlæggende krav til byggeri og sikkerhed, herunder krav til ABA-anlæg i bygninger.

Derudover findes der DS/EN-standarder (f.eks. DS/EN 54), der specifikt gælder for ABA-anlæg. Disse standarder fastsætter tekniske krav og retningslinjer for design, installation og vedligeholdelse af ABA-anlæg.

'DBI Retningslinje 232' er også vigtig og beskrives her.

 

🔍 Hvem har ansvaret for ABA-anlægget?

Ansvaret for ABA-anlægget er uddelegeret til forskellige parter. Bygningsejere er primært ansvarlige for korrekt installation og vedligeholdelse, mens driftsansvarlige kan håndtere den daglige drift.

Brandrådgivere og specialister hjælper med design og evaluering, og beredskabsmyndigheder udsteder tilladelser og sikrer overholdelse. Service- og vedligeholdelsesleverandører sikrer løbende funktion.

Brugere af bygningen har også en rolle i at reagere korrekt på brandalarmer. Ansvarsfordelingen varierer derfor afhængigt af bygningstype og lokal lovgivning, men samarbejde mellem alle involverede er afgørende for ABA-anlæggets sikkerhed og overholdelse af standarder.

 

💼 Hvad er 'DBI Retningslinje 232'?

DBI retningslinje 232 fastsætter tekniske krav og retningslinjer for ABA-design, installation, vedligeholdelse og brandtekniske foranstaltninger til evakuering. Vejledningen gælder primært for ABA-anlæg og brandsikkerhedsforanstaltninger i Danmark og er afgørende for ejere, installatører og vedligeholdelsespersonale for at sikre korrekt funktion og overholdelse af brandsikkerhedsstandarder.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at DBI retningslinje 232 kan ændre sig over tid for at afspejle opdaterede krav og standarder, og det anbefales at konsultere de seneste udgaver for aktuelle retningslinjer og forskrifter.

 

🚨 Hvorfor går ABA-anlægget i gang uden grund?

Et ABA-anlæg kan udløse en alarm af flere forskellige årsager, selvom der ikke er en reel brandfare. Dette kan ofte ske, hvis den valgte detektor ikke er korrekt tilpasset det specifikke miljø. De forskellige detektorer har nemlig varierende grader af følsomhed.

Det er afgørende at vælge detektorer, der er nøje afstemt til det pågældende område. Derfor er det vigtigt at have en grundig dialog med din ABA-leverandør for at definere præcis, hvornår ABA-anlægget skal udløse en alarm, og hvornår det ikke skal gøre det.

 

📚 Relevante forkortelser inden for brandanlæg?

 • ABA-D står for 'Automatisk Brandalarmanlæg med Direkte Forbindelse', mens ABA-I står for 'Automatisk Brandalarmanlæg med Indirekte Forbindelse'. Disse systemer bruges i specifikke kontrollerede områder til at registrere brandfare og sende advarsler til relevante myndigheder eller tjenester.
 • DBA refererer til 'Dobbelt Brandalarm' og er en type brandalarmsystem, der anvender to separate sensorer til at bekræfte en brand. Dette øger pålideligheden og mindsker risikoen for falske alarmer.
 • FDAS står for 'Branddetektions- og Alarmeringssystem' (også kendt som FAP) og er et omfattende system designet til at opdage og advare om brande i bygninger og installationer.
 • FPA står for 'Fast Procent Alarmering' og er en type brandalarmsystem, der udløses, når en bestemt koncentration af røg eller varme opdages. Dette hjælper med at identificere potentielle brande tidligt for hurtig respons.

 

Regler om ABA-anlæg

Nyeste anmeldelser
fra vores kunder

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super service, svarer og kommer omgående, dygtige montører der har svar og lyst til at løse alle låseopgaver med et smil og faglig dygtighed.

Anders Elgen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service og høflige medarbejdere. Det gik dejlig hurtigt og de ryddede pænt op efter sig, intet skidt at sige herfra.

Nanna Hvitfeldt Appel

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vil til hver en tid bruge Bagger låse og alarm. Bedre håndværk finder man ikke. Produkterne er i top og af bedste kvalitet. Kan varmt anbefale firmaet til både private og erhverv.

Frederik Postborg

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tak til jer for hurtig udrykning, da vi ikke kunne komme ind til en borger - 10 minutter udrykningstid er der ikke mange der kan prale med!

Sorø Ældrepleje

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service. Og de kan virkelig deres håndværk.

Palle Bjerrisgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Har benyttet dem som firma, behagelig konsulent, kompetent, fin rådgivning.

Søren Skovgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fik opdateret mit tyverisikringsanlæg af Bagger Låse & Alarm. Hurtigt og effektivt og god service.

Steen Enrico Andersen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super professionelt firma med faglig og ledelsesmæssig høj kompentence.

Irene Diget

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fremragende service, de kom og leverende varen, var super flinke og smilende. Havde sådan en god oplevelse og mit hjem var atter sikkert igen. Kan klart anbefales.

Ole Høj

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan varmt anbefales. Handlet med Bagger i 20 år. Høj kvalitet og høj service.

Hilmer Juhl Christiensen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bagger Låse kan kun anbefales - Meget tilfreds!

Frank Ditmar

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bagger er lige blevet færdig med vores nye bygning - jeg kan på det varmeste anbefale dem :)

Vending Automater ApS

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan godt anbefale at bruge dem, hurtig respons og forståelse for ens situation.

Lisbet Nielsen

⭐️⭐️⭐️⭐️

Responsum anbefaler - både til alarm og SALTO KS adgangskontrol.

Responsum

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Dygtig, hurtig og meget professionelt arbejde af Ricki Andersen fra Bagger Låse. Kan varmt anbefale dette firma.

Tina Rosendhahl

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vi har brugt Bagger flere gange i firmaet til låsesystemer og nøgler, vi er yderst tilfredse med servicen og ydelserne.

Jonas Vignal-Olsen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Hurtig og effektiv montering af alarm. Supergodt tilfreds.

Vinylbaronen Slagelse

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vi står og skal på ferie i dag og jeres gode folk greb opgaven og fik den løst på under 2 timer. Tak for en super oplevelse og mega god service!

Mette Bech Elsgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan desværre kun give 5 stjerner, Bagger Låse & Alarm har helt klart fortjent 10 store stjerner.

Niklas Pandell

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Havde en episode natten til søndag, hvor jeg havde mistet mine nøgler. Mødte en glad og smilende låsesmed og er fuldt ud tilfreds med servicen.

Kristian Girstø Bay

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Forrige søndag havde jeg haft indbrud og i løbet af en halv time stod der en låsesmed fra Bagger. Det var super service i en dårlig situation og I må rose dem der var her for godt arbejde.

Lisbet Nielsen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Professionelt firma med gode produkter af høj kvalitet. Enormt serviceorienteret og altid klar med en løsning på problemerne. Det er en fornøjelse at samarbejde med Bagger Låse.

Naboskab ApS

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Lynhurtigt service 👍

Renè Sørensen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service. Jeg er meget tilfreds.

Jens Lykkedal Olsen

Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst