Brandventilation (ABS) krav

Brandventilation & RøgudluftningDerfor skal du overveje brandventilation

Røg er en meget hyppig årsag til, at personer ikke når ud af brændende bygninger i tide. Med en røgforgiftning bliver man hurtig bevidstløs, og røgen er derfor i høj grad livstruende.

Brandventilationsanlæg (kendt som ABV-anlæg eller automatisk brandventilation) minimerer denne risiko og giver i stedet en bedre brandsikkerhed, da ABV-anlægget leder den giftige røg ud af bygningen. Dermed kan flugtveje holdes mere røgfrie og den høje varme under brand mindskes.

 

+ Sådan arbejder vi med brandsikring:

Brandventilation - DBI godkendt installatør

 

Hvordan virker brandventilation?

Brandventilationsanlæg består af mange åbninger, der placeres øverst i det pågældende rum, eksempelvis via ovenlysvinduer. Disse ventilationslemmer har til hensigt at lede den giftige røg ud af bygningen. Andre åbninger placeres i bunden af rummet, hvor der ventileres luft udefra og ind i rummet.

Cirkulationen af luft er især nødvendig i rum, hvor man ønsker at evakuere effektivt, samt redde bygningskonstruktionerne og vigtigt inventar.

 

Brandbrochure

 

Er brandventilationsanlæg lovpligtigt?

Automatisk eller mekanisk brandventilation og røgudluftning bliver som regel installeret, når bygningsmyndighederne kræver det i forbindelse med byggetilladelsen. Det er bygherrens pligt at dokumentere den korrekte dimensionering af de ABV-anlæg, der kræves. Dog stilles der ikke de samme krav om type-testede røgudluftning ved åbninger, som ved brandventilation. 

Vi rådgiver naturligvis gerne om alle lovkrav og korrekt dokumentation af brandventilationsanlæg og røgudluftning.

 

Brandventilationsanlæg (ABV-anlæg)

 

Kontakt vores ABV-eksperter

Vores ABV-eksperter står til rådighed, hvis du har brug for vejledning ift. hvilken løsning, der egner sig bedst til dit erhverv, eller hvis du ønsker priser på service af jeres nuværende ABV-anlæg. 

Kontakt os på telefon 70 20 21 12 eller skriv til bagger@bagger-laase.dk. Vi rådgiver omkring alt inden for brandsikring.

Spørg vores brandekspert Thomas

Jeg er DBI-godkendt installatør og kan rådgive dig om brandventilation

Thomas Bagger

Salgsdirektør hos Bagger Låse

70 20 21 12

Thomas Bagger Profilbillede

Sådan bruges & vedligeholdes ABV-anlæg

Brandventilation løser flere problematikker

Et ABV-anlæg bortleder røg og røggas fra en brand i en bygning og kan derved opfylde ét eller flere formål:   

 • Øget personsikkerhed

  ABV-anlæg holder flugtvejene røgfrie under en evakuering, hvilket giver bedre sigtbarhed og letter evakueringen for de tilstedeværende mennesker.

 • Brandsikring af specifikke bygningsdele

  ABV-anlæg sikrer, at røggas og røg ikke opvarmer bestemte bygningsdele og beskytter dem mod at styrte sammen. ABV-anlæg kan desuden installeres i enkelte zoner eller i hele bygninger. 

 • Effektiv røgudluftning

  Røgudluftningsanlæg anvendes desuden også for at holde Beredskabets indsatsveje som adgangsveje og trapperum røgfri. Røgudluftning af trapperum har dog meget forskellige krav til godkendelser, udover automatisk brandventilation.

 • Bedre udluftning i hverdagen

  Brandventilation kan indarbejdes naturligt som loftvinduer, så det benyttes til bedre ventilation i dagligdagen.

Book rådgivning om Brandventilation

 

Serviceeftersyn & vedligehold af ABV-anlæg

Automatisk og mekanisk brandventilation skal både efterses og vedligeholdes.

Derfor skal du sørge for, at der er en driftsansvarlig i virksomheden, der kan udføre regelmæssig egenkontrol, og at dit ABV-anlæg får de obligatoriske serviceeftersyn af en ABV-certificeret virksomhed. 

Påkrævede brandventilationsanlæg, der er installeret siden 1. august 2014, er underlagt reglerne i DBI’s retningslinje 027 for serviceeftersyn og vedligehold, samt en årlig inspektion fra et akkrediteret inspektionsfirma (DBI eller RMG). Vi kan rådgive før eller efter et brandtilsyn.

Vi har godkendelse til at projektere, installere, servicere og vedligeholde termisk brandventilation (ABV-T). Det vil sige, at vores certificering gælder for termisk brandventilationsanlæg efter DBI-retningslinje 027, der er udformet af 'Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut'.

  

Andre muligheder ved brandventilation

Varme luftluser til brandventilation

 

Varme luftsluser til brandventilation i høje byggerier

En varme luftsluser er en enhed, der bruges til at opretholde en konstant temperatur og luftstrøm mellem indendørsrummet og det fri. Det betyder med andre ord, at varme luftsluseren – i tilfælde af brand – vil blande den varme luft med kold og røgfri luft udefra for at modkæmpe kritiske temperaturer.

Varme luftslusere anvendes i byggerier på over 20 meter. Installationen af varme luftslusere i sådanne bygninger er desuden et lovkrav, og vi benytter os alene af CE-mærkede luftslusere, der opfylder de nødvendige krav i forhold til standarden inden for automatisk brandventilation.

Varme luftslusere har til formål at sikre, at der ikke opstår kritiske temperaturer, røgkoncentrationer, varmestråling og lignende kritiske forhold i den periode, hvor flugtveje skal anvendes til evakuering.

De installeres derfor typisk ved indendørs flugtvejstrapper og andre indendørs flugtveje. Varme luftsluserne igangsættes af det overordnede brandalarmeringsanlæg, som varme luftsluseren integreres med ved installation.

  

Lamelbaserede varme luftsluser brandventilation

 

Sikker evakuering med lamelbaserede varme luftslusere

Når det kommer til varme luftslusere, er det meget populært at vælge en såkaldt lamelløsning.

Det er en type varme luftsluser, der bruger lameller til at regulere luftstrømmen, og som derfor giver en meget effektiv tætning mellem indendørs- og udendørsrum. Lamelløsningen laves ofte med galvaniserede stålplader eller aluminiumprofiler, der hurtigt kan åbnes ved tilfælde af brand.

Oftest vil lamelløsningen været motoriseret med sin egen energiforsyning, hvilket er jeres garanti for, at lamelvinduet altid åbnes. Modsat traditionelle varme luftslusere behøver denne løsning altså ingen gennemgående kanaler i bygningen, men skal i stedet blot have en ydervæg ud til det fri.

Når de lamelbaserede varme luftslusere ikke er i brug i nødsituationer, kan det bidrage til en mere effektiv varme- og kølefordeling i bygningen. Dette reducerer energiforbruget og omkostningerne forbundet med bygningens ventilation og aircondition.

 

Brandgardin og røggardin

 

Brandgardiner sikrer effektiv røgkontrol

Et brandgardin (eller røggardin) er en type brandsikringsudstyr, der anvendes til at forhindre spredning af brand og røg i bygninger. Det er normalt installeret ved større åbninger eller passager mellem forskellige områder i en bygning. 

Systemerne består af en fleksibel brandhæmmende skærm lavet af forstærket glasvæv og materialer, der kan modstå særligt høje temperaturer. Når der opstår brand, aktiveres brandgardinet automatisk ved hjælp af brandalarmen eller andre branddetekteringsanlæg, som brandgardinet er integreret med. Brand- eller røggardinet ruller hurtigt ned fra en kassette eller en rulle og danner på den måde en vigtig barriere mellem det berørte område og resten af bygningen. 

De el-drevne brandgardiner sikrer brandsikkerhed i endnu højere klasse og har dertil en effektiv varmereduktion på modsatte side, hvilket gør dem relevante at anvende i forbindelse med flugtveje.

Brandgardiner har et simpelt og elegant design og kræver ikke meget plads, hvorfor de kan installeres langt de fleste steder uden særlige krav for installationshøjde. De er derfor velegnet til steder, hvor der ellers ikke er højt til loftet.

 

Udskiftning af røgudluftningsanlæg

 

Udskiftning af ældre røgudluftningsanlæg

Over tid kan ældre røgventilationsanlæg blive ineffektive eller nedslidte, hvilket kan true bygningens brandsikkerhed.

Nyere anlæg inden for mekanisk eller automatisk røgventilation tilbyder en række fordele sammenlignet med ældre modeller, da nyere teknologi bidrager til bedre ydeevne, hurtigere reaktionstider og mere pålidelig drift. Derudover opfylder de nye lovkrav og bygningsreglementer, hvilket sikrer, at din virksomhed overholder alt gældende lovgivning på området.

Ud over forbedret brandsikkerhed kan opgradering af røgventilationssystemet også medføre økonomiske fordele. Moderne anlæg er nemlig mere energieffektive og kræver mindre vedligeholdelse, hvilket kan reducere driftsomkostningerne på den lange bane.

Vi undersøger gerne jeres nuværende røgventilation for at identificere eventuelle uregelmæssigheder og mulige optimeringsmuligheder. Vi tilbyder ikke blot evt. reparation og rådgivning om bedre vedligeholdelse, men giver også uforpligtende tilbud på et helt nyt anlæg til røgventilation.

 

CO2 Ventilationsanlæg

 

Fremtidens ventilation med CO2-ventilationsanlæg

Store erhvervsbygninger bruger ofte energikrævende mekaniske ventilationssystemer, men grønne alternativer som naturlig ventilation kan tilføre frisk luft, reducerer miljøpåvirkninger og forbedrer brugernes trivsel i bygningen.

Vi kan tilbyde CO2-ventilationsanlæg der overvåger og regulerer mængden af ​​kuldioxid i et rum ved at trække frisk luft ind udefra og samtidig fjerne den forurenede luft.

Et CO2-ventilationsanlæg kan derfor hjælpe med at opretholde et sundere og mere behageligt indeklima i din virksomhed. Dette er særligt gavnligt i virksomheder med høj menneskelig aktivitet, såsom kontorer, skoler og offentlige bygninger, hvor luftkvaliteten kan forringes hurtigt.

Derudover reducerer CO2-ventilationsanlægget også energiforbruget ved at justere ventilationen efter behov, hvilket gør anlægget til en mere miljøvenlig løsning. Således er CO2-ventilationsanlæg en intelligent og værdifuld investering for bedre indeklima og energieffektivitet.

 

FAQ om brandventilation

💡 Hvad skal der tages højde for ved et ABV-anlæg?

Det endelige valg af ABV-anlæg bør i høj grad afhænge af både bygningens anvendelse, størrelse og personantal, samt hvilken brandklasse, en certificeret brandrådgiver har vurderet bygningen til at være i.

Nogle af de ABV-anlæg som vi tilbyder, indeholder vinduer som del af en totalløsning, andre anlæg skal kobles på vinduer, døre eller facader. Som standard testes vindue og motor dog altid sammen.

Vi installerer gerne hele ABV-anlægget, hvor vi får koblet vinduer og døre sammen og får det programmeret til ét sammenhængende system. Desuden sørger vi både for sikkerhedstest samt for den nødvendige ibrugstagningstilladelse, der er den sidste vigtige del før brug.

 

✅ Hvordan aktiveres brandalarmen?

ABV-anlæg kan både laves med og uden brandalarm. Det vil sige, at de to systemer ikke som sådan hænger sammen, men at vi alligevel tilbyder kompatible løsninger, der taler sammen i tilfælde af brand.

Derved kan ABV-anlægget både aktiveres via signal fra et ABA-anlæg, gennem røgdetektorer og/eller ved hjælp af en manuel aktivering ved betjeningspanelet.

 

🏢 Er brandventilation nødvendigt i alle bygninger?

Kravene til brandventilation varierer afhængigt af bygningens anvendelse, størrelse og brandklasse. I visse bygninger, såsom høje kontorbygninger og hospitaler, er brandventilation dog obligatorisk i henhold til bygningsreglementet.

📋 Hvilke lovkrav er der gældende for ABV-anlæg?

Der findes en række forskellige lovkrav gældende for de forskellige typer af bygninger. Desuden er der forskellige lovkrav gældende alt afhængigt af, om ABV-anlægget installeres med eller uden en brandalarm. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvilken lovgivning der netop er gældende for din bygning.

ABV-anlægget skal følge Brandreglementet (BR18) efter den angivne brandklasse, og derudover opererer vi efter 'DBI 027', der er den europæiske standard i forbindelse med installation af ABV-anlæg.

 

📢 Hvor stort bør åbningsarealet være?

Det nødvendige åbningsareal afhænger af flere forskellige faktorer. Både bygningens areal, anvendelse og brandklasse bør derfor tages i betragtning, når det totale åbningsareal bestemmes.

Åbningsarealet per opluk afhænger også af flere faktorer, herunder vinduets størrelse, motorens slaglængde samt vinduesåbningens vinkel. Bemærk at åbningsarealet også fremgår af røglemmenes CE-mærkning.

 

🔗 Hvilken type motor skal styre oplukket?

Når det kommer til motortype, vil valget i høj grad være påvirket af, hvilken type vinduer du har fået installeret. Både fabrikant, rammedimensioner og vægt lige såvel som placeringen af vinduerne, altså om de er top-, bund-, sidehængte eller ovenlysvinduer vil have indflydelse på valget af motor.

Jo flere oplysninger vi har om dine eksisterende vinduesinstallationer, jo mere præcise udregninger kan vi lave til, hvilken type motor der bedst vil egne sig.

Nyeste anmeldelser
fra vores kunder

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super service, svarer og kommer omgående, dygtige montører der har svar og lyst til at løse alle låseopgaver med et smil og faglig dygtighed.

Anders Elgen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service og høflige medarbejdere. Det gik dejlig hurtigt og de ryddede pænt op efter sig, intet skidt at sige herfra.

Nanna Hvitfeldt Appel

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vil til hver en tid bruge Bagger låse og alarm. Bedre håndværk finder man ikke. Produkterne er i top og af bedste kvalitet. Kan varmt anbefale firmaet til både private og erhverv.

Frederik Postborg

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tak til jer for hurtig udrykning, da vi ikke kunne komme ind til en borger - 10 minutter udrykningstid er der ikke mange der kan prale med!

Sorø Ældrepleje

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service. Og de kan virkelig deres håndværk.

Palle Bjerrisgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Har benyttet dem som firma, behagelig konsulent, kompetent, fin rådgivning.

Søren Skovgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fik opdateret mit tyverisikringsanlæg af Bagger Låse & Alarm. Hurtigt og effektivt og god service.

Steen Enrico Andersen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super professionelt firma med faglig og ledelsesmæssig høj kompentence.

Irene Diget

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fremragende service, de kom og leverende varen, var super flinke og smilende. Havde sådan en god oplevelse og mit hjem var atter sikkert igen. Kan klart anbefales.

Ole Høj

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan varmt anbefales. Handlet med Bagger i 20 år. Høj kvalitet og høj service.

Hilmer Juhl Christiensen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bagger Låse kan kun anbefales - Meget tilfreds!

Frank Ditmar

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bagger er lige blevet færdig med vores nye bygning - jeg kan på det varmeste anbefale dem :)

Vending Automater ApS

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan godt anbefale at bruge dem, hurtig respons og forståelse for ens situation.

Lisbet Nielsen

⭐️⭐️⭐️⭐️

Responsum anbefaler - både til alarm og SALTO KS adgangskontrol.

Responsum

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Dygtig, hurtig og meget professionelt arbejde af Ricki Andersen fra Bagger Låse. Kan varmt anbefale dette firma.

Tina Rosendhahl

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vi har brugt Bagger flere gange i firmaet til låsesystemer og nøgler, vi er yderst tilfredse med servicen og ydelserne.

Jonas Vignal-Olsen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Hurtig og effektiv montering af alarm. Supergodt tilfreds.

Vinylbaronen Slagelse

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vi står og skal på ferie i dag og jeres gode folk greb opgaven og fik den løst på under 2 timer. Tak for en super oplevelse og mega god service!

Mette Bech Elsgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan desværre kun give 5 stjerner, Bagger Låse & Alarm har helt klart fortjent 10 store stjerner.

Niklas Pandell

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Havde en episode natten til søndag, hvor jeg havde mistet mine nøgler. Mødte en glad og smilende låsesmed og er fuldt ud tilfreds med servicen.

Kristian Girstø Bay

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Forrige søndag havde jeg haft indbrud og i løbet af en halv time stod der en låsesmed fra Bagger. Det var super service i en dårlig situation og I må rose dem der var her for godt arbejde.

Lisbet Nielsen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Professionelt firma med gode produkter af høj kvalitet. Enormt serviceorienteret og altid klar med en løsning på problemerne. Det er en fornøjelse at samarbejde med Bagger Låse.

Naboskab ApS

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Lynhurtigt service 👍

Renè Sørensen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service. Jeg er meget tilfreds.

Jens Lykkedal Olsen

Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst