Brandventilation (ABS) krav

Brandventilation & RøgudluftningSikring af flugtveje med brandventilation

Brandventilationsanlæg (ABV-anlæg) er en tilføjelse til dit ABA-anlæg, som sørger for, at der er effektiv ventilation i tilfælde af brand.

Det vil sige, at røg og varme automatisk bliver ledt ud af den pågældende bygning, så der er mere tid til at lede personer ud og redde inventar. 

 

Fem fordele ved brandventilation:

  • Giver bedre sigtbarhed og hurtigere evakuering ved brand
  • Sikrer at røg og gas ikke opvarmer bygningen
  • Kan installeres i enkelte zoner eller hele bygninger
  • Kan benyttes til bedre ventilation
  • Kan indarbejdes naturligt som loftvinduer

Røg er en meget hyppig årsag til, at personer ikke når ud af brændende bygninger. Med en røgforgiftning bliver man nemlig hurtigt bevidstløs, og røgen er derfor i høj grad livstruende.

Brandventilationsanlæg giver i den forbindelse en sikkerhed, da anlægget leder den giftige røg ud af bygningen. Dermed kan man holde flugtveje sikre, hvor ABV-anlægget også hjælper til at mindske den høje varme under brand. 

Brandventilationsanlægget gør også, at branden skrider langsommere frem, hvilket betyder flere værdifulde minutter til at redde bygningskonstruktionen. Redningspersonel har bedre udsyn, da sigtbarheden er bedre ved brandtilfælde med brandventilation.

 

Brandventilation Brochure

 

Sådan virker brandventilation sammen med ABA-anlæg

Brandventilationen består af åbninger, der placeres øverst i det pågældende rum, f.eks. via ovenlys vinduer. Disse lemme har til hensigt at lede den giftige røg ud af bygningen. Andre åbninger placeres i bunden af rummet, hvor de her ventilerer luft udefra ind i rummet.

Denne cirkulation af luft er især nødvendig i rum, hvor man ønsker at evakuere personer effektivt samt redde bygningskonstruktionerne og inventar.

 

Brandventilation DBI godkendt

 

Vi er certificeret inden for brandventilationsanlæg

Vi har godkendelser til at projektere, installere, servicere og vedligeholde brandventilationsanlæg. Det vil sige, at vores certificering gælder for termiske brandventilationsanlæg efter retningslinje 001 (DBI-retningslinje 027) i Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. På baggrund af vores certificering kan vi tilbyde to typer af anlæg; brandventilation og røgudluftning.

Til røgudluftningen stilles der ikke de samme krav om type-testede åbninger, som der gør ved brandventilation. Vi står til rådighed, hvis du har brug for professionel vejledning ift. hvilken løsning, der egner sig bedst til dit erhverv.

Hos os kan du også tegne en fast serviceaftale på dit brandventilationsanlæg, hvor vi efterprøver ventilationen.

Kontakt os gerne på telefon 70 20 21 12 eller skriv til bagger@bagger-laase.dk, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan brandventilation kan skabe større brandsikkerhed og tryghed for alle.

god rådgivning om brandventilation
Top

Ring op her - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst