BrandsikringBrandsikring af bolig og erhverv

Der kan være store omkostninger og risici forbundet, som både privatperson eller erhvervsdrivende, hvis du ikke har taget højde for brandsikring. Brande er ødelæggende på flere parametre - uanset om det drejer sig om private boliger eller erhvervsbygninger.

For erhverv er bl.a. medarbejdere, højværdidokumenter og bygninger i fare ved tilfælde af brand. Derfor er brandsikring og en konkret brandstrategi en nødvendig investering, men skam også lovpligtlig for erhverv.

 

Brandsikring af DBI godkendt Installatør

 

Brandstrategien skal dække bredt

Hurtig slukning af branden kan være afgørende for, hvorvidt du kan fortsætte dit virke på den anden side af brandskaderne. Brandtilfælde kan tvinge din produktion til driftsstop, og i værste tilfælde kan du miste dine kunder til konkurrenten.

Dette er blot nogle af konsekvenserne, et brandtilfælde kan have for erhvervsdrivende, men eksemplerne er mange; tab af data, der ikke kan genskabes, personskader og store økonomiske tab.

Ikke alle erhverv kan overleve konsekvenser som disse, og derfor anbefaler vi på det kraftigste, at du får sikret dit erhverv via brandsikring.

Af brandsikringsløsninger kan vi bl.a. tilbyde følgende:

Hvilke løsninger du har behov for at undersøge nærmere afhænger af mange forskellige faktorer, baseret på f.eks. bygningens størrelse, værdier og krav fra forsikringsselskab. 

 

Brandsikring Brochure

 

Vi udarbejder orientering- og flugtvejsplaner

Det er vigtigt, at du har opdaterede orienteringsplaner, fordi det er altafgørende for, at røgdykkere kan finde rundt i bygningen ved tilfælde af brand. Derfor er det også lovpligtigt at være i besiddelse af en opdateret orienteringsplan.

Vi udarbejder orienteringsplaner på vores professionelle tegnestue. Det gør vi både i forbindelse med montering af nye brandanlæg, samt i forbindelse med det årlige servicetjek. Når vi udfører servicetjek, sikrer vi os, at orienteringsplanen overholder de nyeste gældende regler, der fastsættes af DBI (Dansk Brand- Og Sikringsteknisk Institut).

Flugtvejsplaner i forbindelse med montering af brandanlæg også et lovkrav. Vi udarbejder dog ikke selv flugtvejsplaner, men har vi udarbejdet en orienteringsplan for din virksomhed, kan vi nemt formidle kontakten videre til brandrådgivere, der kan varetage opgaven med flugtvejsplaner.

Vi har professionelle og tætte samarbejdspartnere, så du kan tilbydes en attraktiv pris på flugtvejsplaner. Når vi har udarbejdet orienteringsplanen på vores tegnestue, er en del af forarbejdet også lavet, hvilket også medfører en billigere pris på en flugtvejsplan. 

 

KONTAKT OS FOR RÅDGIVNING

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker professionel sparring i din søgning efter en optimal brandsikring af dit erhverv eller bolig.

Ring på telefon 70 20 21 12 eller skriv til bagger@bagger-laase.dk.

Få rådgivning om brandsikring

Ofte stillede spørgsmål om brandsikring

1. Hvorfor går en brandalarm i gang uden grund?

En brandalarm kan gå i gang af flere forskellige årsager, selvom der ikke er brand. Det sker ofte, hvis man har valgt en forkert detektor til det pågældende miljø. De forskellige detektorer har nemlig varierende grader af følsomhed.

Her skal du vælge en detektor, der passer til det korrekt miljø. Det er derfor vigtigt at have en god dialog med sin ABA-leverandør om, i hvilke tilfælde brandalarmen skal slå alarm, og hvornår den ikke skal.

 

2. Hvad koster et ABA-anlæg?

Prisen for et ABA-anlæg varierer meget og er især afhængig af, om man snakker ABA-anlæg til private eller erhverv. Et ABA-anlæg til private vil koste omkring 50.000 kr. og op efter, hvorimod et ABA-anlæg til erhverv kan blive en større omkostning. Prisen er meget afhængig af de enkeltes krav og behov til anlægget.

 

3. Hvordan virker en røgalarm?

En almindelig røgalarm er udstyret med et kammer, som detekterer gennemsigtigheden i lokalet. Hvis gennemsigtigheden overskrider grænserne for, hvor meget røg rummet må indeholde, slår den alarm. Her er der forskellige grænser for, hvad røgalarmen tillader, før der slås alarm.

 

4. Hvordan tester man en røgalarm?

Til at teste en røgalarm skal man have godkendt testudstyr, så man kan ikke teste røgalarmen på egen hånd. En certificeret fagmand tester detektoren, som sidder i røgalarmen. Det gøres ved, at fagmanden påfører en lille slags hætte. Indeni hætten dannes der røg, og på den måde tester man, om systemet slår alarm.

 

5. Hvorfor bipper min røgalarm?

Røgalarmer bipper ofte, hvis de er batteridrevet og trænger til at få skiftet batteri. Er batteriet på røgalarmen skiftet, kan det være, fordi der er fejl i systemet. Her skal du have foretaget service på alarmen for at finde frem til, hvilken fejlmelding det drejer sig om.

 

Brandsikring FAQ

Brandsikring i Danmark

De to historiske brande i København

De danske lovkrav er i dag formet af mange års historie om, hvordan Danmark eksempelvis i 1728 og 1795 oplevede to af de største brande i Europa. Disse brande forårsagede økonomiske tab, hjemløshed i store dele af København og ødelæggelse af unikke dokumenter.

Siden dengang er danskerne blevet bedre til at sikre sig imod brand – både erhverv, private hjem og menneskeliv.

 

Brand i private boliger

Selvom vi er blevet bedre til at brandsikre, er der stadig ca. 80 personer, der hvert år omkommer i forbindelse med brand i Danmark.

Vores nabolande har sat ind på at højne brandsikkerheden – og det har også været i fokus de sidste mange år i Danmark. Det har gjort, at mange flere har været opmærksomme på, at boligen skal brandsikres, når den opføres, men at den også med stor fordel kan brandsikres efterfølgende.

Det vigtige er, at man foretager sig sine sikkerhedsforanstaltninger mod brand – især udsatte persongrupper.

 

 + Antal dødsbrande og omkomne i brand siden 1983

Brandsikring i Danmark

Som ovenstående kurve viser, så har 2019 været et historisk lavt år med antal omkomne i brand.

Brand i virksomheder

Første brandsikkerhedsforanstaltning, som en virksomhed bør installere, er naturligvis brand- og røgalarmer. De skal gerne placeres i samtlige rum, så højt som muligt. Har din virksomhed i forvejen alarmer, bør I jævnligt tjekke, at de virker.

En virksomhed bør altid være opmærksom på eventuelle forbedringsmuligheder i sin brandsikring. Det gælder særligt, hvis der sker ændringer i lokalet - eksempelvis ommøblering eller flytning. Overvej da om flugtvejene er frie, samt hvorvidt brandalarmerne skal flyttes eller kan blive siddende.

Det samme gælder, hvis virksomheden køber nyt elektronisk udstyr. Det skyldes, at kabler udgør en særlig brandfare. Heldigvis findes der moderne brandalarmeringssystemer, som kan måle temperaturændringer, røgpartikler i luften og lignende.

 

Regler om brandsikring for erhverv

Den muligvis hyppigste årsag til hurtig spredning af en brand er åbne døre. Derfor er det, i mange store erhvervsbygninger med stor gennemgang af mennesker, ikke blot en god idé, men også en regel, at der installeres et ABDL-anlæg.

Det står for ‘Automatisk Brand Dør Lukning’ og interagerer med røgalarmer i dørene. Registrerer sensorerne røg, sender de signaler til dørene, der får dem til at lukke øjeblikkeligt. Således begrænses branden til det rum, hvor den udbrød.

 

Automatisk systemer passer på medarbejderne

Medarbejdernes sikkerhed bør altid være førsteprioritet, når virksomheden rammes af en brand. Automatiske systemer kan dog sikre virksomhedens værdier. Brandskabe og lignende kan holde flammerne fra eksempelvis vigtige dokumenter og andre værdier, der kan være altafgørende for virksomheden.

Når det kommer til brandsikring af en virksomhed, er det ikke nok at være reaktiv. De rette sikkerhedsforanstaltninger skal være på plads, hvis ikke medarbejdere og værdier skal udsættes for fare.

Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst