Cookiepolitik
Brandsikring af byggeri

BrandsikringBrandsikring af bolig og erhverv

Der kan være store omkostninger og risici forbundet, som både privatperson eller erhvervsdrivende, hvis du ikke har taget højde for brandsikring. Brande er ødelæggende på flere parametre - uanset om det drejer sig om private boliger eller erhvervsbygninger.

For erhverv er bl.a. medarbejdere, højværdidokumenter og bygninger i fare ved tilfælde af brand. Derfor er brandsikring en nødvendig investering, men skam også lovpligtlig.

 

Brandsikring af DBI godkendt Installatør

 

Brandsikring dækker bredt

Hurtig slukning af branden kan være afgørende for, hvorvidt du kan fortsætte dit virke på den anden side af brandskaderne. Brandtilfælde kan tvinge din produktion til driftsstop, og i værste tilfælde kan du miste dine kunder til konkurrenten.

Dette er blot nogle af konsekvenserne, et brandtilfælde kan have for erhvervsdrivende, men eksemplerne er mange; tab af data, der ikke kan genskabes, personskader og store økonomiske tab.

Ikke alle erhverv kan overleve konsekvenser som disse, og derfor anbefaler vi på det kraftigste, at du får sikret dit erhverv via brandsikring.

Af brandsikringsløsninger kan vi bl.a. tilbyde følgende:

Hvilke løsninger du har behov for at undersøge nærmere afhænger af mange forskellige faktorer, baseret på f.eks. bygningens størrelse, værdier og krav fra forsikringsselskab.

 

Orienteringsplaner til ABA-anlæg 

 

Vi udarbejder orientering- og flugtvejsplaner

Det er vigtigt, at du har opdaterede orienteringsplaner, fordi det er altafgørende for, at røgdykkere kan finde rundt i bygningen ved tilfælde af brand. Derfor er det også lovpligtigt at være i besiddelse af en opdateret orienteringsplan.

Vi udarbejder orienteringsplaner på vores professionelle tegnestue. Det gør vi både i forbindelse med montering af nye brandanlæg, samt i forbindelse med det årlige servicetjek. Når vi udfører servicetjek, sikrer vi os, at orienteringsplanen overholder de nyeste gældende regler, der fastsættes af DBI (Dansk Brand- Og Sikringsteknisk Institut).

Flugtvejsplaner i forbindelse med montering af brandanlæg også et lovkrav. Vi udarbejder dog ikke selv flugtvejsplaner, men har vi udarbejdet en orienteringsplan for din virksomhed, kan vi nemt formidle kontakten videre til brandrådgivere, der kan varetage opgaven med flugtvejsplaner.

Vi har professionelle og tætte samarbejdspartnere, så du kan tilbydes en attraktiv pris på flugtvejsplaner. Når vi har udarbejdet orienteringsplanen på vores tegnestue, er en del af forarbejdet også lavet, hvilket også medfører en billigere pris på en flugtvejsplan. 

 

KONTAKT OS FOR RÅDGIVNING

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker professionel sparring i din søgning efter en optimal brandsikring af dit erhverv eller bolig.

Ring på telefon 70 20 21 12 eller skriv til bagger@bagger-laase.dk.

Modtag et uforpligtende tilbud

Ofte stillede spørgsmål om brandsikring

1. Hvorfor går en brandalarm i gang uden grund?

En brandalarm kan gå i gang af flere forskellige årsager, selvom der ikke er brand. Det sker ofte, hvis man har valgt en forkert detektor til det pågældende miljø. De forskellige detektorer har nemlig varierende grader af følsomhed.

Her skal du vælge en detektor, der passer til det korrekt miljø. Det er derfor vigtigt at have en god dialog med sin ABA-leverandør om, i hvilke tilfælde brandalarmen skal slå alarm, og hvornår den ikke skal.

 

2. Hvad koster et ABA-anlæg?

Prisen for et ABA-anlæg varierer meget og er især afhængig af, om man snakker ABA-anlæg til private eller erhverv. Et ABA-anlæg til private vil koste omkring 50.000 kr. og op efter, hvorimod et ABA-anlæg til erhverv nærmere kan koste op imod 1 million kroner. Prisen er meget afhængig af de enkeltes krav og behov til anlægget.

 

3. Hvordan virker en røgalarm?

En almindelig røgalarm er udstyret med et kammer, som detekterer gennemsigtigheden i lokalet. Hvis gennemsigtigheden overskrider grænserne for, hvor meget røg rummet må indeholde, slår den alarm. Her er der forskellige grænser for, hvad røgalarmen tillader, før der slås alarm.

 

4. Hvordan tester man en røgalarm?

Til at teste en røgalarm skal man have godkendt testudstyr, så man kan ikke teste røgalarmen på egen hånd. En certificeret fagmand tester detektoren, som sidder i røgalarmen. Det gøres ved, at fagmanden påfører en lille slags hætte. Indeni hætten dannes der røg, og på den måde tester man, om systemet slår alarm.

 

5. Hvorfor bipper min røgalarm?

Røgalarmer bipper ofte, hvis de er batteridrevet og trænger til at få skiftet batteri. Er batteriet på røgalarmen skiftet, kan det være, fordi der er fejl i systemet. Her skal du have foretaget service på alarmen for at finde frem til, hvilken fejlmelding det drejer sig om.

 

Brandsikring FAQ

Historien om brandsikring i Danmark

Brandsikring i Danmark

De danske lovkrav er i dag formet af mange års historie om, hvordan Danmark eksempelvis i 1728 og 1795 oplevede to af de største brande i Europa, der forårsagede økonomiske tab, hjemløshed i store dele af København og ødelæggelse af unikke dokumenter.

Siden dengang er danskerne blevet bedre til at sikre sig imod brand – både erhverv, private hjem og menneskeliv.

 

Brand i private boliger

Selvom vi er blevet bedre til at brandsikre, er der stadig ca. 80 personer, der hvert år omkommer i forbindelse med brand i Danmark.

Vores nabolande har sat ind på at højne brandsikkerheden – og det har også været i fokus de sidste mange år i Danmark. Det har gjort, at mange flere har været opmærksomme på, at boligen skal brandsikres, når den opføres, men at den også med stor fordel kan brandsikres efterfølgende.

Det vigtige er, at man foretager sig sine sikkerhedsforanstaltninger mod brand – især udsatte persongrupper.

 

 + Antal dødsbrande og omkomne i brand siden 1983

Brandsikring i Danmark

Som ovenstående kurve viser, så har 2019 været et historisk lavt år med antal omkomne i brand.

Udsatte persongrupper

Den ældre del af befolkningen er oftest mere udsatte i forbindelse med brand end andre. Her er det afgørende, at alle boliger udstyres med røgalarmer.

Her kan f.eks. komfurvagter og mobile sprinkleranlæg nævnes som værdifulde investeringer i ældre boliger. Uopmærksomhed nær komfuret og rygning er nemlig to af de hyppigste årsager til brand. Med en komfurvagt slukkes komfuret, hvis det bliver for varmt.

Sådanne sikkerhedsforanstaltninger er i højere grad blev lovpligtigt at installere.

Det samme gælder for nye etageejendomme, hvor branden kan skade rigtig mange mennesker, hvis den ikke stoppes hurtigt. Her er brandmandspanel bl.a. én af mange sikkerhedsforanstaltninger, der er livsvigtige for beboerne.

 Brandsikring af etageejendomme

 

Brand i virksomheder

Ligesom med private ejendomme er det altid omkostningsfuldt, når der opstår brand i virksomheder. Foruden personskade er der også rigtig meget værdi, der kan gå tabt.

Ofte sker det, fordi erhvervet ikke er sikret godt nok mod brand. Det er derfor lovpligtigt at især store erhverv opføres eller drives med de rette sikkerhedsforanstaltninger. Store bygninger skal kunne dokumentere en tilfredsstillende sikring mod brand, der har til hensigt at beskytte bygningen og området.

Brandsikringen dækker både over korrekt udførelse af brandtekniske installationer, installation af automatiske brandalarmanlæg m.m.

Brandsikringer sker altså på flere niveauer, og her er det vigtigt, at de forskellige typer af erhverv rådfører sig med professionelle fagfolk, der kan levere optimale løsninger.

Top

Ring op her - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst