TVO-anlæg til erhverv & boligforeninger
TVO ISO9001 Godkendt

 

TVO-videoanalyse skaber nye muligheder

Som 'ISO 9001' certificeret installatør af videoovervågning til erhverv (også kendt som TVO-anlæg), så ved vi at TVO-systemer er blevet en uundværlig del af hverdagen for mange virksomheder, boligforeninger og offentlige arbejdspladser.

Helt grundlæggende handler det om at skabe tryghed for medarbejdere, beboere, kunder og værdier i bygningen – men nye intelligent TVO-analyse muligheder bidrager til mere end det.

Intelligent videoanalyse i tv-overvågning er blevet afgørende for mange af vores kunder, fordi TVO-anlægget nu hurtigere og helt automatisk f.eks. kan identificere, hvem der færdes indenfor eller udendørs ens bygning på faktorer som køn, hårfarve, påklædning eller adfærd.

Andre nyttige fordele er også intelligent analyse af:  

 

Derfor er intelligent videoanalyse afgørende

Den nuværende praksis med "normal" videoovervågning er forbundet med visse udfordringer. Udover den massive mængde data, der skal behandles, er det også en udfordring at identificere og reagere på specifikke hændelser eller adfærdsmønstre i realtid.

Ofte kræver det menneskelig indgriben og observation for at opdage og håndtere potentielle sikkerhedstrusler eller andre problemer. Dette kan være ineffektivt, ressourcekrævende og fejlbehæftet.

Ved at automatisere overvågningsprocessen kan intelligent videoanalyse øge effektiviteten og nøjagtigheden af ​​sikkerhedsforanstaltninger. 

 

TVO Anlæg enheder

 

Spørg vores TVO-ekspert Jan

Skal vi tage en snak om videoovervågning?

Jan Holde

Sikringskonsulent hos Bagger Låse

70 20 21 12

Jan Holde Profilbillede

Eksempler på opsætning


Lokalt erhverv

Eksempel på opsætning:
Butik

 • 4 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 4 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 4-kanals HD video
 • 1 stk. 1 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende app til nem betjening
 • Installation, idriftsættelse & oplæring
 • Tilpasses altid efter behov og budget

Mellem erhverv

Eksempel på opsætning:
Mindre erhverv

 • 8 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 8 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 8-kanals HD video
 • 1 stk. 2 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende app til nem betjening
 • Installation, idriftsættelse & oplæring
 • Tilpasses altid efter behov og budget

Industri erhverv

Eksempel på opsætning:
Industri

 • 12 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 12 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 16-kanals HD video
 • 1 stk. 4 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende app til nem betjening
 • Installation, idriftsættelse & oplæring
 • Tilpasses altid efter behov og budget

Byboliger

Eksempel på opsætning:
Lejlighed

 • 2 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 2 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 4-kanals HD video
 • 1 stk. 1 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende app til nem betjening
 • Installation, idriftsættelse & oplæring
 • Tilpasses altid efter behov og budget

Parcelhuse

Eksempel på opsætning:
Hus

 • 4 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 4 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 4-kanals HD video
 • 1 stk. 1 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende app til nem betjening
 • Installation, idriftsættelse & oplæring
 • Tilpasses altid efter behov og budget

Villaer

Eksempel på opsætning:
Større villa

 • 8 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 8 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 8-kanals HD video
 • 1 stk. 2 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende app til nem betjening
 • Installation, idriftsættelse & oplæring
 • Tilpasses altid efter behov og budget

Muligheder med TVO videoanalyse

Videoanalyse fordele

Sammenspillet med overvågning og AI-teknologi

Intelligent videoanalyse (IVA) er en banebrydende teknologi, der har revolutioneret måden du kan bruge videoovervågning på.

Ved at kombinere avancerede algoritmer og AI-teknologi åbner intelligent videoanalyse op for en bred vifte af muligheder og fordele.

Idéen bag intelligent videoanalyse er at analysere og bedre forstå indholdet af videooptagelserne. Dette giver dig mulighed for at automatisere processen med at overvåge og analysere store mængder videodata, hvilket sparer tid og ressourcer for administrationen i virksomheden. 

 

Nummerpladescanner med videoanalyse

 

Nummerpladescanner

Få mulighed for at registrere nummerplader og udløse godkendelser eller alarmer, hvis bestemte nummerplader, der er indtastet i systemet, identificeres.

Nummerpladescanningsteknologien har fået en del betegnelser i branchen og er kendt som ANPG (Automatic Number Plate Recognition), ANPR (Automatic Number Plate Recognition) eller LPR (License Plate Recognition). 

Teknologien muliggør hurtig og præcis identifikation af køretøjer ved at analysere og genkende nummerplader i realtid. Funktionen er også meget anvendt til parkeringshåndhævelse og trafikovervågning.

Virksomheder kan mere effektivt håndhæve parkeringsregler og identificere ulovligt parkerede køretøjer, samt identificere potentielle sikkerhedsmæssige bekymringer i næromgivelser.

 

Persongenkendelse med videoanalyse

 

Person- & ansigtsgenkendelse

Ansigt- og persongenkendelse-teknologien kan identificere specifikke personer, baseret på f.eks. udseende eller bestemt påklædning. Teknologien kan søge efter bestemte personer ved at analysere helt ned i detaljer som hårfarve, skæg, højde eller andre karakteristika.

Funktionen er især hensigtsmæssig i virksomheder med mange ansatte eller stor gennemgang af mennesker. Dette giver øget sikkerhed og mulighed for at reagere proaktivt på identificerede personer. Det hjælper med at forhindre uautoriseret adgang til følsomme områder, identificere kendte problempersoner eller endda identificere ansatte for at lette adgangen.

Persongenkendelse kan også bidrage til at optimere arbejdsprocesser ved at genkende medarbejdere og tilpasse indstillinger i systemet, hvilket skaber en mere personlig og effektiv adgangsoplevelse. Der findes derfor overordnet set to former for ansigtsgenkendelse: verifikation og identifikation.

 

Områdesporing med intelligent videoanalyse

 

Område- & objektsporing

Analyse af indendørs og udendørs arealer, hvor videoanalysen kan signalere, hvis f.eks. et objekt mangler i dets virtuelle område. Ved hjælp af denne funktion kan også indtrængen, luskeri og andre adfærdsmønstre, der afviger fra det sædvanlige, hurtigere opfanges.

Objektovervågning kan hjælpe med at beskytte værdifulde objekter som f.eks. malerier og andre kunstværker på et museum, kontor eller hotel. Ved at implementere objektovervågningsteknologi kan det sikres, at ingen objekter flyttes uden tilladelse. Det er også muligt at oprette 'zoner', hvor kameraerne kan opdage, når en person kommer for tæt på eller rører ved objekterne. Dette forhindrer uønsket kontakt og reducerer risikoen for utilsigtede skader.

Områdeovervågning er også relevant i områder, hvor f.eks. biler ikke er tilladt, men hvor cyklister eller fodgængere er tilladt. Dette bidrager til at sikre, at områderne respekteres og bruges i overensstemmelse med de fastsatte regler.

 

Adfærdsanalyse med intelligent videoanalyse

 

Adfærdsanalyse

En meget udbredt funktion inden for intelligent videoanalyse er adfærdsanalyse i f.eks. butikker, supermarkeder eller kasseområde.

Ved at analysere bevægelser i f.eks. kasseområdet kan man opdage afvigelser fra normale transaktionsmønstre og identificere mulige sikkerhedsrisici, såsom manipulering af varer, kortbedrageri eller uregelmæssige refunderinger.

Det er dog vigtigt at understrege betydningen af at overholde GDPR-reglerne og persondatasikkerheden ved videoovervågning i dette område. Det indebærer at sikre, at videoovervågningen og den indsamlede data er i overensstemmelse med gældende lovgivning og at der er klare retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger.

For at sikre overholdelse af GDPR-reglerne og persondatasikkerheden kan det være nødvendigt at tilpasse personalepolitikken og sikre, at medarbejdere er opmærksomme på reglerne og retningslinjerne for brugen af videoovervågning i butikken eller kasseområdet.

 

Analyse af lyd med videoanalyse

 

Analyse af lyde

Mulighed for at analysere lyde ved hjælp af en mikrofon i kameraet, så en alarm udløses, hvis kameraet fanger lyden af f.eks. usædvanlig larm, skrig eller lyden af knust glas.

Funktionen giver også mulighed for stemmegenkendelse, hvilket er nyttigt i bestemte adgangskontrolsystemer eller situationer, hvor identifikation af en persons stemme er relevant. Dette muliggør mere præcis og sikker adgangskontrol ved at validere og verificere identiteten baseret på stemmegenkendelse.

Derudover kan lydanalysen også bruges til lydkvalitetsvurdering, hvis man ønsker at kunne vurdere lydkvaliteten i et bestemt område, så der kan identificeres støjkilder for at træffe passende foranstaltninger til støjreduktion og forbedre det samlede lydmiljø.

Ved at kombinere billedanalyse med lydanalyse opnår man en mere præcis overvågning og gør det muligt at identificere afvigelser fra normale lydmønstre.

 

Temperatur overvågning med termisk videokamera

 

Temperatur overvågning (Termiske kameraer)

Ved hjælp af termiske videokameraer kan man registrere skiftende og hurtige temperaturændringer, hvilket er særligt nyttigt i flere scenarier.

Et af de vigtigste anvendelsesområder for temperaturovervågning er inden for køle- eller fryserum. Termiske kameraer kan overvåge temperaturen i realtid og udløse en alarm, hvis temperaturen falder under de foruddefinerede grænseværdier. Dette bidrager til at sikre, at varer opbevares korrekt, og at potentielle kvalitetsproblemer eller tab forhindres.

Udover anvendelsen inden for temperaturstyring er termiske kameraer også uundværlige i brandsikringssystemer. De bruges ofte i ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmering) eller branddetekteringssystemer til nøje overvågning af specifikke områder, hvilket giver mulighed for hurtig og pålidelig branddetektering.

Derudover anbefales anvendelsen af termiske kameraer i beredskabsplaner, især med hensyn til perimetersikring og arealovervågning. Det kan identificere potentielle risikoområder eller indikere tilstedeværelsen af personer eller genstande baseret på deres termiske signaturer, selv under dårlige lysforhold eller om natten.

 

Kundeoptælling med intelligent videoanalyse

 

Kundeoptælling

I butikker kan videoanalyse bidrage med brugbare informationer om kundernes adfærd og antal personer i butikken. Udover at tælle kunder kan videoanalyse også give specifikke data om kundernes fysiske færden i butikken - også kendt som 'heat mapping'.

Informationer der kan kortlægge de mest travle områder, eventuel uhensigtsmæssig indretning der bremser kundestrømmen, samt uudnyttede områder. Analysen kan også genkende tomme hylder for herefter at sende signal om opfyldning. Dette kan være specielt relevant i forhold til kampagner eller arrangementer der har størst tiltrækningskraft for kunderne og derved forbedre kundeoplevelsen og maksimere salget.

Samlet får man mulighed for at træffe datadrevne beslutninger baseret på reelle kundedata og bidrag til en mere effektiv og vellykket butiksdrift.

 

Undgå fejlalarmer med videoanalyse

 

Færre fejlalarmer

Mange virksomheder henvender sig til os, fordi de oplever for mange fejlalarmer ved deres nuværende videokameraer.

Vi forstår, hvor frustrerende og tidkrævende det kan være at håndtere unødvendige alarmer, der kan skyldes forskellige årsager. Derfor anvender vores videokameraer kunstig intelligens til konstant at analysere kameraoptagelser og forbedre sin egen præcision over tid.

Derved kan kameraerne bedre skelne mellem rigtige alarmer og fejlalarmer, herunder situationer, der kan medføre naturlige årsager som sne eller edderkoppespind foran kameraet. Softwaren i kameraet opbygger simpelthen en omfattende videnbase baseret på tidligere erfaringer.

Dette har bl.a. medført en reduktion på op til 85% i antallet af fejlalarmer hos vores kunder over tid. Det giver større tillid til videosystemet, reducerer stressniveauet for personalet og frigør ressourcer til at håndtere reelle sikkerhedstrusler i stedet for.

 

Proaktiv overvågning med intelligent videoanalyse

 

Proaktiv videoovervågning

Proaktiv videoovervågning er en effektiv tilgang, der kombinerer videoovervågningskameraer med varslingsanlæg for at skabe en kraftfuld afskrækkende effekt over for uvedkommende.

Ved at tilkoble disse to elementer kan kontrolcentralen proaktivt og hurtigt reagere på mistænkelig aktivitet ved at skræmme uvedkommende væk via højtalere med live tale. Den hurtige reaktion sender et klart signal til uvedkommende om, at de er blevet opdaget og overvåget. 

Proaktiv videoovervågning øger sikkerhedsniveauet betydeligt ved at kombinere avanceret videoanalyse med realtidskommunikation og forebyggende handlinger. Det sender en klar besked om, at sikkerheden er prioriteret, og at der er effektive foranstaltninger på plads for at identificere og afværge trusler.

TVO-anlæg hos Bagger

Derfor skal du vælge TVO-anlæg hos os

Videoovervågning erhverv installation

TVO Installation & vedligeholdelse

Vi har over 45 års erfaring med videoovervågning til erhverv og ved således, hvilke TVO-anlæg, der fungerer bedst til bestemte slags behov. Vi har nøje udvalgt netop de løsninger, der viser de bedste resultater. Her anbefaler vi bl.a. DahuaAvigilon, ABUS eller AVA Security, som er optimale valg uanset bygningens størrelse og kompleksitet. Nogle af udbyderne har den fordel, at de opdateres uden beregning, samt at der konstant udvikles nye faciliteter så videokvaliteten altid er i top.

Vi kan tilbyde en TVO-totalløsning, hvor du får alt nødvendigt udstyr leveret og monteret af vores professionelle TVO-teknikere. Det samme gælder i forbindelse med vedligeholdelse, hvor vi også tilbyder faste service-aftaler, så du er sikker på at alle kameraer altid er rengjort, opdateret og placeret helt korrekt.

 

TVO system betjening

Nem betjening af TVO-anlægget

Med TVO-anlæggets tilhørende software og mobile app får du det fulde overblik over virksomheden - også når der ingen medarbejdere er på arbejde. Med en simpel betjening får du hurtigt adgang til skarpe billeder, der selvfølgelig kan sendes live i HD kvalitet. Det giver dig eller kontrolcentralen mulighed for at vurdere truslen øjeblikkeligt. Med 'Bookmark'-funktionen kan der også hurtigt sorteres i optagelserne, så du slipper for langsom genfinding af bestemte optagelser.

De tilknyttet mobile apps er ganske intuitiv og kan styres af alle medarbejdere, uanset teknisk kunnen. Derudover har du mulighed for at tilkoble flere TVO-anlæg til din app, hvis de er af samme type. Det giver dig fuldt overblik over din virksomheds forskellige afdelinger - uanset placering i verden. Desuden kan du give adgang til flere brugere, der tillader flere medarbejdere adgang til video-feedet. Ønsker du at kunne ændre kameraernes vinkel midlertidigt, tilbyder vi også styrbare kameraer.

Har du brug for service i forbindelse med betjening af dit TVO-anlæg, tilbyder vi desuden døgnvagt support.

 

Valg af TVO-anlæg software

Valg af TVO-software

Der findes rigtig mange forskellige software løsninger til styring og lagring af ens TVO-anlæg optagelser og ofte vil det være en jungle at finde rundt i, medmindre man tidligere har erfaring med dette. Vi guider dig derfor gerne og står også for hele opsætningen, hvis du ønsker dette.

Ofte anbefaler vi vores kunder bl.a. AVA Security og deres 'AVA Aware Cloud Video Management System'. Med meget fokus på intelligent videoanalyse og løsninger som passer til stort set alle typer virksomheder uanset størrelse, så kan AVA softwaren opfylde mange specifikke behov og tilpasses efter dine ønsker.

En anden fordel ved AVA Aware er at softwaren kan bruges, selvom du har videoovervågningskameraer fra forskellige producenter. På den måde er det ikke nødvendigt at investere i nye kameraer – det er kun selve softwaren, du køber fra AVA Security.

AVA Security tilbyder også meget fordelagtige priser på deres cloudbaseret lagring (AVA Cloud Storage) af alle videooptagelser. Ønsker du at kunne tilgå optagelser fra hvilken som helst enhed og uanset hvor du befinder dig, så er dette naturligvis også muligt. 

 

Videoovervågning erhverv service

Reaktion & udrykning

TVO-anlæg er oplagt kompatibel med en erhvervsalarm, der herved sikrer optimal reaktion ved indbrud, tyveri, hærværk eller lignende. Hvorvidt du ønsker udrykning fra en kontrolcentral, opkald til udvalgte medarbejdere eller andre, bestemmer du selv. Vores TVO-anlæg giver dig altså mulighed for at tilpasse din reaktion i situationen.

Vores kontrolcentral er 'Den Jyske Kontrolcenter' (DJK). De varetager reaktionen efter dine ønsker, og gør det med høj effektivitet og professionalisme. Ønsker du vagtudrykning, sker dette gennem Securitas, der sikrer hurtig udrykning i København og hele Danmark.

Vores TVO-video leverer altid høj 'frame-rate', hvorved du øger chancen for at optage afgørende video af gerningsmanden. Vi leverer desuden TVO-anlæg med tilhørende tydelig skiltning, der altid virker effektivt som forebyggende tiltag.

 

TVO-Anlæg Regler

Har du styr på GDPR-reglerne på TVO?

Husk at det er meget vigtigt, at du har indblik i de forskellige regler, der skal overholdes ved brug af videoovervågning - både regler i databeskyttelsesloven om privatlivspolitikker, men også reglerne for videoovervågning.

En vigtig regel i Tv-overvågningsloven, der i praksis er nem at leve op til, er kravet om optagelsernes opbevaring. Som virksomhed kan du opbevare dine videooptagelser i maks. 30 dage og herefter har de personer, der er på optagelserne, krav på enten at få slettet eller udleveret videomaterialet. Dog bør du jf. GDPR-lovgivningen overveje, om du kan minimere opbevaringstiden til blot 14 dage i stedet for. Desuden siger et krav i Tv-lovgivningen, at du i din virksomhed altid skal have skilte, der gør opmærksom på videoovervågningen.

Vi rådgiver dig gerne om alle reglerne, så TVO både fungerer som en god sikringsløsning for dig, mens du overholder de pågældende regler. 

+ Du finder vores egen privatpolitik på videoovervågning her.

 

 

Bin2Bil Kundecase

Relevante brancher for TVO-anlæg:

Det er ikke noget nyt, at videoovervågning og TVO-anlæg er et vigtigt redskab som et led i indbrudssikring, men muligheden for komplekse analyseformer, datagenerering via intelligent videoanalyse bliver mere udbredt og et afgørende element i mange virksomheds sikkerhed i fremtiden. Der findes endnu flere analyseformer, som vi gerne rådgiver nærmere om, hvis du kontakter os. 

Vi har i over 45 år hjulpet med TVO-anlæg i stort set alle brancher - specielt i nedenstående brancher hvor videoovervågning spiller en stor rolle.

 

🏬 Butikker & Forretninger

Butikker og forretninger, såsom detailbutikker, supermarkeder, tankstationer og hoteller, varetager mange forskellige opgaver, men har ofte mindst én ting til fælles: De er bemandet af personale, der er i kontakt med mange forskellige mennesker i løbet af dagen.

Installation af TVO-anlæg i disse brancher tjener først og fremmest til at beskytte personalet ved at øge følelsen af tryghed. Derudover hjælper videoovervågning med at forebygge tyveri og hærværk, hvilket minimerer tab og omkostninger for virksomhederne.

Funktioner som intelligent videoanalyse i større TVO-anlæg er også specielt relevante i butikker, da de indsamler brugbare oplysninger om kundernes fysiske adfærd i butikken - også kendt som 'heat mapping'.

Informationerne kortlægger de mest travle områder, eventuel uhensigtsmæssig indretning, der bremser kundestrømmen, samt uudnyttede områder. Analysen kan også genkende tomme hylder og sende signal om opfyldning.

 

🏭 Kontor & Produktionsfirmaer

Bygninger indrettet til kontorer og produktionsvirksomheder huser ofte værdifuldt IT-udstyr, møbler, kunstværker og maskiner, der er afgørende for virksomhedens drift. Derfor er det relevant for disse typer virksomheder at investere i videoovervågning for at sikre, at værdierne er overvåget.

Mens videoovervågning bidrager til et tryggere arbejdsmiljø ved at overvåge indgangene til bygningerne, kan anvendelsen af videoovervågning i produktionsvirksomheder også være et nyttigt redskab til at få et bedre overblik over arbejdsprocesser og produktivitetsniveauer.

Valget om TVO-anlæg i disse typer virksomheder er derfor en omkostningseffektiv måde at forbedre sikkerheden og effektiviteten på samme tid.

 

🏫 Offentlige Instanser

Videoovervågning på offentlige steder som skoler, botilbud og plejehjem spiller en vigtig rolle i beskyttelsen af sårbare beboere eller elever og øger trygheden for både personalet og pårørende.

Desuden bidrager videoovervågning til øget sikkerhed ved at forebygge og dokumentere hændelser som hærværk, indbrud eller uønsket adfærd. Endelig kan videoovervågning i disse vigtige offentlige miljøer hjælpe med at identificere og stoppe mobning eller misbrug og generelt bidrage til at sikre, at regler og retningslinjer overholdes.

 

🏗️ Byggepladser

Videoovervågning på byggepladser øger sikkerheden ved at overvåge aktiviteter og identificere potentielle farer eller ulykker i realtid, hvilket reducerer risikoen for skader på medarbejdere eller maskiner.

Derudover reducerer TVO-anlæg på byggepladser risikoen for tyveri af værktøj og byggematerialer, hvilket minimerer forsinkelser og økonomiske tab. Videoovervågning på byggepladser giver også mulighed for at dokumentere byggeprocessen, hvilket er nyttigt for at overvåge fremskridt og forbedre effektiviteten.

 

🏘️ Boligforeninger

Videoovervågning i boligforeninger spiller en vigtig rolle i at forbedre sikkerheden og beskytte beboerne. Tydeligt skiltet videoovervågning afskrækker potentielle kriminelle og øger beboernes tryghed.

Når uheldige hændelser som indbrud eller hærværk alligevel forekommer, fungerer videoovervågningsmateriale som et værdifuldt redskab. Det hjælper med at opklare begivenhederne og muligvis reducere omkostningerne forbundet med reparationer eller erstatning. Derudover kan det bidrage til at identificere mistænkte og hjælpe politiet med efterforskningen.

Bemærk, at videoovervågning i boligforeninger kræver nøje godkendelse i overensstemmelse med gældende lovgivning. For detaljerede regler og krav, se vores guide om regler for videoovervågning i boligforeninger.

 

Nyeste anmeldelser
fra vores kunder

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tusind tak for fantastisk professionel hjælp, hele vejen igennem. Også en stor tak til jeres kundeservice, tilbud, m.m. Kan varmt anbefale Bagger Låse & Alarm.

Peter

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fik god service til at få fiksede min alarm ;-)

Thomas

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Jeg har haft lidt småproblemer med et af mine fire kameraer, men også her, som ved opsætningen, har Bagger Låse & Alarm ydet mig en fantastisk god service.

Peter

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super service, svarer og kommer omgående, dygtige montører der har svar og lyst til at løse alle låseopgaver med et smil og faglig dygtighed.

Anders Elgen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service og høflige medarbejdere. Det gik dejlig hurtigt og de ryddede pænt op efter sig, intet skidt at sige herfra.

Nanna Hvitfeldt Appel

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vil til hver en tid bruge Bagger låse og alarm. Bedre håndværk finder man ikke. Produkterne er i top og af bedste kvalitet. Kan varmt anbefale firmaet til både private og erhverv.

Frederik Postborg

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tak til jer for hurtig udrykning, da vi ikke kunne komme ind til en borger - 10 minutter udrykningstid er der ikke mange der kan prale med!

Sorø Ældrepleje

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service. Og de kan virkelig deres håndværk.

Palle Bjerrisgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Har benyttet dem som firma, behagelig konsulent, kompetent, fin rådgivning.

Søren Skovgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fik opdateret mit tyverisikringsanlæg af Bagger Låse & Alarm. Hurtigt og effektivt og god service.

Steen Enrico Andersen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super professionelt firma med faglig og ledelsesmæssig høj kompentence.

Irene Diget

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fremragende service, de kom og leverende varen, var super flinke og smilende. Havde sådan en god oplevelse og mit hjem var atter sikkert igen. Kan klart anbefales.

Ole Høj

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan varmt anbefales. Handlet med Bagger i 20 år. Høj kvalitet og høj service.

Hilmer Juhl Christiensen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bagger Låse kan kun anbefales - Meget tilfreds!

Frank Ditmar

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bagger er lige blevet færdig med vores nye bygning - jeg kan på det varmeste anbefale dem :)

Vending Automater ApS

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan godt anbefale at bruge dem, hurtig respons og forståelse for ens situation.

Lisbet Nielsen

⭐️⭐️⭐️⭐️

Responsum anbefaler - både til alarm og SALTO KS adgangskontrol.

Responsum

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Dygtig, hurtig og meget professionelt arbejde af Ricki Andersen fra Bagger Låse. Kan varmt anbefale dette firma.

Tina Rosendhahl

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vi har brugt Bagger flere gange i firmaet til låsesystemer og nøgler, vi er yderst tilfredse med servicen og ydelserne.

Jonas Vignal-Olsen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Hurtig og effektiv montering af alarm. Supergodt tilfreds.

Vinylbaronen Slagelse

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vi står og skal på ferie i dag og jeres gode folk greb opgaven og fik den løst på under 2 timer. Tak for en super oplevelse og mega god service!

Mette Bech Elsgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan desværre kun give 5 stjerner, Bagger Låse & Alarm har helt klart fortjent 10 store stjerner.

Niklas Pandell

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Havde en episode natten til søndag, hvor jeg havde mistet mine nøgler. Mødte en glad og smilende låsesmed og er fuldt ud tilfreds med servicen.

Kristian Girstø Bay

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Forrige søndag havde jeg haft indbrud og i løbet af en halv time stod der en låsesmed fra Bagger. Det var super service i en dårlig situation og I må rose dem der var her for godt arbejde.

Lisbet Nielsen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Professionelt firma med gode produkter af høj kvalitet. Enormt serviceorienteret og altid klar med en løsning på problemerne. Det er en fornøjelse at samarbejde med Bagger Låse.

Naboskab ApS

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Lynhurtigt service 👍

Renè Sørensen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service. Jeg er meget tilfreds.

Jens Lykkedal Olsen

Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst