Branddetekteringsanlæg

BranddetekteringsanlægNår ABA-anlæg bliver for dyrt

Som mindre erhverv kan et ABA-anlæg være en uoverskuelig stor økonomisk post. Derfor findes muligheden med et branddetekteringsanlæg (også omtalt BTA), hvor der stadig er mulighed for at opdage brand meget hurtigt og dermed også evakuere hurtigst muligt.

Forskellen på et ABA-anlæg og et branddetekteringsanlæg er, at man ved branddetektering har mere fokus på de områder med høj risiko i virksomheden. Sammen med ens forsikringsselskab indgår man en aftale om, hvilke krav der stilles til branddetektering, og hvordan anlægget dermed skal tilpasses.

Ved nogle erhverv er det dog et myndighedskrav at installere et ABA-anlæg. Branddetekteringsanlæg er altså en alternativ løsning, der ikke er fulddækkende. Man kan derfor sige, at man højner sikkerheden i risikoområderne med branddetektering, hvor man med et ABA-anlæg derimod øger sikkerheden i hele virksomheden.

Hvis du ikke er underlagt krav om et ABA-anlæg, så kan der være en økonomisk fordel hos dit forsikringsselskab ved at få installeret et branddetekteringsanlæg.

 

DBI godkendt branddetekteringsanlæg

 

Hurtig indsats til en attraktiv pris

I et branddetekteringsanlæg er nogle af de omkostningstunge elementer skåret fra, som driftudgifter til inspektion og beredskab, samt alarmlinje, så mindre erhverv har råd til at højne sikkerheden i forbindelse med brand og evakuering. Detektorerne i anlægget slår dog alarm ved røg i bygningen, som almindelige brandalarmer også gør. Når behovene eller økonomien ikke er til ABA-anlæg, er branddetekteringsanlæg en meget stor fordel, fordi de bidrager til en hurtig indsats.

Detekteringsanlægget skal ikke automatisk kunne alarmere beredskabet. Det skal kun alarmere ejeren af bygningen, som efterfølgende selv skal slå alarm. I nogle tilfælde vil det være muligt at koble videoovervågning til løsningen, så man kan identificere branden, inden der slås alarm.

 

Branddetekteringsanlæg Brochure

 

Større sikkerhed – også for mindre erhverv

BTA alarmeringsløsningen er et godt alternativ til store ABA-anlæg. Anlægget og kravene hertil udarbejdes mellem virksomhedsejer, forsikring og sikringsvirksomhed. Med et detekteringsanlæg kan du forbedre brandsikkerheden – uden at betale en uoverskuelig pris.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at drøfte hvordan din virksomhed sikres bedst muligt i tilfælde af brand og/eller evakuering. Vores faglighed er i top, da vi er DBI-godkendt installatør.

Ring på telefon 70 20 21 12 eller skriv til bagger@bagger-laase.dk.

god rådgivning om branddetektering
Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst