Kaldeanlæg (AVA anlæg)

Evakuering med talevarsling (AVA-anlæg)Tilknyt intern eller ekstern talevarsling til brandalarmen

I forlængelse til brandalarmanlæg kan et automatisk varslingsanlæg (betegnes som et AVA-anlæg) eller et manuelt varslingsanlæg (betegnes som et IVA-anlæg) være med til at redde liv.

Med et automatisk eller manuelt talevarslingsanlæg kan du forebygge panik og frygt hos de personer, der er involveret i en nødsituation.

 

AVA Anlæg godkendt installatør

 

Sådan virker et talevarslingsanlæg

Hele bygninger eller bestemte områder ude eller inde kan evakueres på en mere effektiv, hurtig og sikker måde, hvis der bliver givet en overordnet kommando via kaldeanlægget.

Talevarsling er derfor meget anvendt i f.eks. indkøbscentre, togstationer, lufthavne, uddannelsessteder og hoteller - alle steder hvor der kan opholde sig mange mennesker.

Udover at bruge talevarsling i nødsituationer med alarmlyde, så kan et AVA-anlæg også bruges til baggrundsmusik, reklameannoncering og andre beskeder som skal nå ud til alle i bygningen eller uden for bygningen.

 

+ Mulige enheder i et varslingsanlæg:

Talevarsling (AVA Anlæg)

 

De største fordele ved talevarsling:

  • Brandvæsen kender til nødsituationen før ankomst
  • Udvalgte personer/lokaler kan få bestemte beskeder
  • Tydelig besked over højtalere når brand eller nødsituation opdages
  • Lyde og beskeder er foruddefinerede, så evakuering sker automatisk
  • Tale er nemmere at forstå, fordi ikke alle er vant til at forstå tekstbaserede beskeder
  • Beskeden kan altid udsendes, da det ikke kræver en internetforbindelse eller mobildækning

 

+ Sådan arbejder vi med brandsikring:

 

Brandbrochure

 

Spørg vores AVA-eksperter om talevarsling

Vil du høre om, hvordan automatiske eller manuelle varslingsanlæg kan optimere sikkerheden hos jer, kan du kontakte os på telefon 70 20 21 12 eller skrive til bagger@bagger-laase.dk

Spørg vores ekspert Jan

Jeg har mere end 30 års erfaring med talevarsling

Jan Holde

Sikringsekspert hos Bagger Låse

70 20 21 12

Jan Holde Profilbillede

Varslingsanlæg i nybyg & løbende service

Krav om talevarsling i nybyggeri?

Der er krav om installation af talevarsling i nybyggeri, der er egnet til at huse mange mennesker. Kravet gælder, at man som en del af brandsikringen skal implementere et talevarslingsanlæg.

Det har nemlig vist sig, at en brandalarm i sig selv kan virke forvirrende for personer, der ikke kender til de omgivelser, de befinder sig i. Her fungerer talevarsling bedre, fordi AVA-anlægget guider bedre i krisesituationer.

Kravet om installation af talevarsling gælder både nybyggede bygninger, men også ved ny brandsikring af ældre bygninger. Læs mere om Bygningsreglementet for at blive klogere på de specifikke krav, der gælder ved nybyggeri og talevarsling.

 

Kontrolleret evakuering redder liv

"Mange undersøgelser viser, at folk reagerer mere roligt når der udsendes en klar og tydelig besked, i stedet for blot en høj sirene lyd. Netop dette kan gøres med talevarsling, så indspillede beskeder og direkte information er tilpasset nødsituationen."

// Jesper Rasmussen, Brandekspert hos Bagger Låse.

Talevarsling krav og råd

 

Lovpligtig serviceaftale på varslingsanlæg

Det er også lovpligtigt, at et varslingsanlæg skal serviceres minimum 1 gang om året. Serviceeftersynet skal udføres af godkendte installatører. Det er afgørende, at AVA-anlægget bliver efterset, så du sikrer, at det fungerer efter hensigten - og kan benyttes i nødsituationer.

Vi tilbyder gerne at stå for det årlige eftersyn. Vi tilbyder også at hjælpe med at indsende brandattest til brandmyndighederne, som er lovpligtigt at indsende hvert tredje år. Ved et serviceeftersyn gennemgår vi alle dele af talevarslingsanlægget, så du er garanteret et velfungerende AVA-anlæg.

Sådan kan talevarsling bruges

Talevarsling med musik

 

Baggrundsmusik og vigtige beskeder

I butikscentre og store indkøbsbutikker kan talevarsling bruges til at afspille baggrundsmusik og til at give informationer i hele bygningen.

Hvis du ønsker at bruge talevarslingsanlæg til baggrundsmusik, skal du dog være opmærksom på at der gælder specifikke regler i forbindelse med afgifter på musik der spilles.

Derefter kan talevarslingsanlægget nemt bruges til musikafspilning, men også videregivelse af information eller til markedsføring af bestemte tilbud.

 

Talevarsling ved hacking

 

Talevarsling i forbindelse med virusangreb

Erhverv der er meget afhængige af computere og lignende IT-systemer, kan med fordel bruge talevarsling i specielle IT-nødsituationer.

Hvis f.eks. en IT-afdeling i et kontormiljø opdager et virusangreb, kan de reagere hurtigt ved at kommunikere til hele virksomheden via AVA-anlægget, hvordan medarbejderne skal forholde sig. Ved at holde så få linjer i gang som muligt kan man minimere skadeomfanget via talevarsling. Dette er en funktion der bliver mere og mere efterspurgt hos større virksomheder i København, fordi flere oplever hackerangreb med meget store økonomiske efterslæb.

 

Beredskabsplan PLOV

 

PLOV (Påbegyndt Livsfarlige Og Voldelige Handlinger)

Ved alvorlige krisesituationer (PLOV) som f.eks. skoleskyderier eller nødsituationer, er tiden afgørende og derfor er det vigtigt at kunne give beskeder meget hurtigt og effektivt. Med talevarsling kan alle høre den pågældende besked, uanset om de befinder sig i et klasselokale, i omklædningsrummet eller på toilettet.

Til uddannelsessteder kan vi også anbefale specielle elektroniske dørlåse fra SALTO Systems, som kan nødlukke dørene indefra. Derved er det muligt at hindre uønskede personer i at opnå adgang til lokalerne.

 

Internt talevarslingsanlæg (IVS anlæg)

 

Internt varslingsanlæg (IVA-anlæg) uden alarmoverførsel

Afhængigt af bygningens størrelse, kompleksitet og specifikke krav kan et internt varslingsanlæg (IVA-anlæg) være et alternativ til et automatisk varslingsanlæg (AVA-anlæg).

Et internt varslingsanlæg aktiveres manuelt ved at trykke på en nødknap i bygningen, hvilket starter et varslingssignal med specifikke instruktioner til personerne i bygningen om, hvordan de skal forholde sig i en nødsituation, mens et automatisk varslingsanlæg primært er designet til at give en alarmering.

Da et IVA-anlæg ikke alarmerer redningsberedskabet automatisk, er det vigtigt at det fremgår af skiltning, at der også skal foretages et opkald til 1-1-2.

Placeringen af forskellige varslingsknapper skal placeres ved alle udgange ved flugtveje og samtidigt skal de placeres ved personalebemandede steder, som f.eks. kasselinje eller kantine.

 

Honeywell brand

 

Skræddersyede AVA-løsninger med Honeywell

'Honeywell Life Safety' er en af vores større leverandør af AVA-anlæg. Talevarslingsløsninger fra Honeywell er nemlig let at betjene, hvilket spiller en stor rolle for effektiviteten af systemet hos vores kunder.

Med talevarsling fra Honeywell kan systemet tilpasses dit erhverv, så du får mest muligt ud af systemet. Steder, hvor der færdes mange mennesker, gælder nemlig forskellige krav til talevarsling. Fordelen med talevarsling fra Honeywell er derfor de mange tilpasningsmuligheder. Vi leverer skræddersyede talevarslingsløsninger, der matcher dit erhverv og dine krav.

Alle sikkerhedsløsninger lever selvfølgelig også op til 'DBI retningslinje 024' vedrørende projektering, installation og vedligeholdelse. Dette sikrer alle erhvervskunder en professionel og sikker løsning, som bidrager til en effektiv evakuering.

 

Varslingsanlæg FAQ

 

FAQ om talevarsling

🧐 Hvordan virker et varslingsanlæg?

Varslingsanlæg giver mulighed for at udsende en særegen lyd ved en opstået nødsituation i bygningen, der er forskellig fra f.eks. lyden ved brand. På den måde bliver alle opmærksomme på, hvad der foregår og dermed ved alle, hvilke konkrete forholdsregler der skal tages.

Eksemplet er godt til at illustrere, hvordan talevarsling medvirker til at mindske panik ved at fremme vished. Visheden kan have afgørende betydning for omfanget af skader i en nødsituation eller ved brand. 

 

✅ Er det lovpligtigt at få serviceret ens talevarslingsanlæg?

Ja, det er lovpligtigt at den driftsansvarlige løbende fører funktionskontrol med talevarslingsanlægget. Det foregår via en driftsjournal hvert kvartal.

Derudover skal der foretages et serviceeftersyn mindst én gang om året af et certificeret firma. Hvis dit varslingsanlæg er tilkoblet andre anlæg som f.eks. et ABA-anlæg, skal kontrollen også omfatte en inspektion.

 

🎼 Kan talevarslingsanlæg også bruges til musik?

Der findes talevarslingslæg, der også kan anvendes som musik- og informationsanlæg i dagligdagen. Dette ses typisk i f.eks. i virksomheder, hvor der kører reklamemeddelelser, eller i supermarkeder og indkøbscentre hvor man f.eks. skal kunne kalde en medarbejder til en bestemt afdeling.

 

📣 Kan simple sirener bruges i stedet for et AVA-anlæg?

Det er muligt, medmindre du af lov er forpligtet til at vælge sirener fremfor et talevarslingsanlæg. Her vil du dog være begrænset til lyden af sirener, hvorimod et varslingsanlæg også inkluderer instrukser om evakuering og generelt bidrager til en roligere evakuering end de larmende sirener.

 

🌡️ Fungerer talevarsling også i støjende omgivelser?

Ja, talevarsling kan tilpasses forskellige støjniveauer og kan være mere effektivt end sirener i støjende omgivelser. Der er også talevarslingsanlæg, der kan justere lydstyrken automatisk afhængigt af omgivende støjniveau.

 

🔌 Kan talevarsling integreres med andre systemer?

Ja, talevarsling kan integreres med andre systemer, f.eks. ABDL-anlæg, ABV-anlæg, BDA-anlæg og adgangskontrolsystemer. Dette gør det muligt at aktivere talevarsling automatisk, når der er en nødsituation, og samtidig sikre, at de rigtige personer har adgang til forskellige områder af bygningen.

 

🎯 I hvilke situationer er et AVA-anlæg mest relevant?

Et varslingsanlæg er lovpligtigt i bygninger, hvor der dagligt er mange besøgende som f.eks. ved museer, supermarkeder og indkøbscentre.

Derudover kan det blive bestemt af brandmyndighederne, om der er behov for talevarsling i din bygning. Et varslingsanlæg kan derfor generelt siges at være relevant for virksomheder og bygninger, hvor I er flere medarbejdere, der er spredt over et større bygningsareal.

 

Book rådgivning om AVA-anlæg

 

Nyeste anmeldelser
fra vores kunder

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super service, svarer og kommer omgående, dygtige montører der har svar og lyst til at løse alle låseopgaver med et smil og faglig dygtighed.

Anders Elgen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service og høflige medarbejdere. Det gik dejlig hurtigt og de ryddede pænt op efter sig, intet skidt at sige herfra.

Nanna Hvitfeldt Appel

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vil til hver en tid bruge Bagger låse og alarm. Bedre håndværk finder man ikke. Produkterne er i top og af bedste kvalitet. Kan varmt anbefale firmaet til både private og erhverv.

Frederik Postborg

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tak til jer for hurtig udrykning, da vi ikke kunne komme ind til en borger - 10 minutter udrykningstid er der ikke mange der kan prale med!

Sorø Ældrepleje

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service. Og de kan virkelig deres håndværk.

Palle Bjerrisgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Har benyttet dem som firma, behagelig konsulent, kompetent, fin rådgivning.

Søren Skovgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fik opdateret mit tyverisikringsanlæg af Bagger Låse & Alarm. Hurtigt og effektivt og god service.

Steen Enrico Andersen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super professionelt firma med faglig og ledelsesmæssig høj kompentence.

Irene Diget

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fremragende service, de kom og leverende varen, var super flinke og smilende. Havde sådan en god oplevelse og mit hjem var atter sikkert igen. Kan klart anbefales.

Ole Høj

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan varmt anbefales. Handlet med Bagger i 20 år. Høj kvalitet og høj service.

Hilmer Juhl Christiensen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bagger Låse kan kun anbefales - Meget tilfreds!

Frank Ditmar

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bagger er lige blevet færdig med vores nye bygning - jeg kan på det varmeste anbefale dem :)

Vending Automater ApS

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan godt anbefale at bruge dem, hurtig respons og forståelse for ens situation.

Lisbet Nielsen

⭐️⭐️⭐️⭐️

Responsum anbefaler - både til alarm og SALTO KS adgangskontrol.

Responsum

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Dygtig, hurtig og meget professionelt arbejde af Ricki Andersen fra Bagger Låse. Kan varmt anbefale dette firma.

Tina Rosendhahl

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vi har brugt Bagger flere gange i firmaet til låsesystemer og nøgler, vi er yderst tilfredse med servicen og ydelserne.

Jonas Vignal-Olsen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Hurtig og effektiv montering af alarm. Supergodt tilfreds.

Vinylbaronen Slagelse

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vi står og skal på ferie i dag og jeres gode folk greb opgaven og fik den løst på under 2 timer. Tak for en super oplevelse og mega god service!

Mette Bech Elsgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan desværre kun give 5 stjerner, Bagger Låse & Alarm har helt klart fortjent 10 store stjerner.

Niklas Pandell

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Havde en episode natten til søndag, hvor jeg havde mistet mine nøgler. Mødte en glad og smilende låsesmed og er fuldt ud tilfreds med servicen.

Kristian Girstø Bay

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Forrige søndag havde jeg haft indbrud og i løbet af en halv time stod der en låsesmed fra Bagger. Det var super service i en dårlig situation og I må rose dem der var her for godt arbejde.

Lisbet Nielsen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Professionelt firma med gode produkter af høj kvalitet. Enormt serviceorienteret og altid klar med en løsning på problemerne. Det er en fornøjelse at samarbejde med Bagger Låse.

Naboskab ApS

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Lynhurtigt service 👍

Renè Sørensen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service. Jeg er meget tilfreds.

Jens Lykkedal Olsen

Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst