Varslingsanlæg

Talevarsling (AVA)TILKNYT TALEVARSLING TIL BRANDALARMEN

I forlængelse til brandalarmanlæg kan et varslingsanlæg (også kendt som AVA) være med til at redde liv. Over et talevarslingsanlæg kan du forebygge panik og frygt hos de personer, der er involveret i en nødsituation. 

 

Talevarsling DBI godkendt Installatør

 

Et bestemt område eller hele bygninger kan evakueres på en mere effektiv, hurtig og sikker måde, hvis der bliver givet en overordnet kommando gennem talevarslingssystemet. Systemet er meget anvendeligt i f.eks. indkøbscentre, stationer, lufthavne, universiteter eller skoler, hvor der opholder sig mange mennesker.

Fordele ved talevarsling er blandt andet:

  • Klar besked over højtalere så snart branden opdages
  • Lyde og meddelelser er foruddefineret, så evakuering sker automatisk
  • Udvalgte personer/lokaler kan få andre beskeder
  • Brandvæsen kender situationen før ankomst

 

MULIGE ENHEDER I ET VARSLINGSANLÆG:

Talevarsling Anlæg

 

SÅDAN VIRKER VARSLINGSANLÆG

Talevarslingen giver mulighed for at udsende en særegen alarmlyd i bygningen, der er forskellig fra eksempelvis lyden ved brand. På den måde bliver alle opmærksomme på, hvad der foregår og dermed ved man, hvilke konkrete forholdsregler der skal tages.

Eksemplet er godt til at illustrere, hvordan talevarsling medvirker til at mindske panik ved at fremme vished. Visheden kan have afgørende betydning for omfanget af skader i en nødsituation. 

Udover at bruge talevarslingsanlægget i nødsituationer med alarmlyde, så kan systemet også bruges til baggrundsmusik, reklameannoncering og andre beskeder som skal nå ud til alle i bygningen.

 

Talevarsling Brochure

 

Krav om talevarsling i nybyggeri

Der er krav om installation af talevarsling i nybyggeri, der er egnet til at huse mange mennesker. Kravet gælder, at man som en del af brandsikringen skal implementere et talevarslingsanlæg.

Det har nemlig vist sig, at en brandalarm i sig selv kan virke forvirrende for personer, der ikke kender til de omgivelser, de befinder sig i. Her fungerer talevarsling bedre, fordi anlægget guider personer i krisesituationer.

Kravet om installation af talevarsling gælder både nybyggede bygninger, men også nye brandsikringer af ældre bygninger. Læs mere i bygningsreglementet for at blive klogere på de specifikke krav, der gælder nybyggeri og talevarsling.

 

 

Lovpligtig serviceaftale på talevarslingsanlæg

Det er også lovpligtigt, at dit talevarslingsanlæg skal serviceres minimum 1 gang om året. Serviceeftersynet skal naturligvis udføres af godkendte installatører. Det er afgørende, at anlægget bliver efterset, så du sikrer, at det fungerer efter hensigten - og kan benyttes i nødsituationer.

Vi tilbyder gerne at stå for det årlige eftersyn. Vi tilbyder også at hjælpe med at indsende brandattest til brandmyndighederne, som er et lovpligtigt at indsende hvert tredje år. Ved et serviceeftersyn gennemgår vi alle dele af talevarslingssystemet, så du er garanteret et velfungerende anlæg.

 

KONTAKT OS I DAG

Vil du høre om, hvordan varslingsanlæg kan optimere sikkerheden hos jer, kan du kontakte os på telefon 70 20 21 12 eller skrive til bagger@bagger-laase.dk. Vi giver også professionel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af en beredskabsplan, som er lovpligtig i Danmark.

god rådgivning om talevarsling

Flere fordele ved talevarsling

Baggrundsmusik med talevarsling

 

Baggrundsmusik og vigtige beskeder

I butikscentre og lignende store virksomheder kan talevarsling bruges til at afspille baggrundsmusik og til at give informationer i hele bygningen.

Hvis I ønsker at bruge talevarslingsanlæg til baggrundsmusik, skal I dog være opmærksom på at der gælder specifikke regler i forbindelse med afgifter på musik der spilles.

Ellers kan talevarslingsanlægget nemt bruges til musikafspilning, videregivelse af information eller til markedsføring af bestemte tilbud.

 

Computervirus ved talevarsling

 

Talevarsling i forbindelse med virusangreb

Erhverv der er meget afhængige af computere og lignende IT-systemer, kan med fordel bruge talevarsling i specielle IT-nødsituationer.

Hvis f.eks. en IT-afdeling i et kontormiljø opdager et virusangreb, kan de reagere hurtigt ved at kommunikere til hele virksomheden via anlægget, hvordan medarbejderne skal forholde sig. Ved at holde så få linjer i gang som muligt kan man minimere skadeomfanget via talevarsling.

 

Talevarsling til skoleskyderi (PLOV)

 

PLOV (Påbegyndt Livsfarlige Og Voldelige Handlinger)

Ved krisesituationer som skoleskyderier er tiden afgørende, og derfor er det vigtigt at kunne give beskeder hurtigt og effektivt. Med talevarsling kan alle høre den pågældende besked, uanset om de befinder sig i et klasselokale, i omklædningsrummet eller på toilettet. Vigtig information kan sendes ud i løbet af kort tid.

Til uddannelsesteder kan vi også anbefale SALTO AMOK, som er en elektronisk løsning, der nødlukker dørene indefra. Med SALTO AMOK er det muligt at hindre uønskede personer i at opnå adgang til lokalerne.

 

TALEVARSLING FRA HONEYWELL

Talevarsling fra Honeywell

BRUGERVENLIGT OG EFFEKTIVT SYSTEM

'Honeywell Life Safety' er vores leverandør af effektive og sikre talevarslingssystemer. Talevarslingsløsninger fra Honeywell er let at betjene, hvilket spiller en stor rolle for effektiviteten af systemet.

Alle produkter fra Honeywell er kendetegnet som værende af ekstrem høj kvalitet og nemme at vedligeholde. Alle sikkerhedsløsninger lever selvfølgelig også op til 'DBI retningslinje 024' vedrørende projektering, installation og vedligeholdelse. Dette sikrer alle erhvervskunder en professionel og sikker løsning, som bidrager til en effektiv evakuering.

Honeywell er et verdenskendt brand, som anerkendes for deres løsninger, der både kan bruges til små såvel som meget store virksomheder.

Med talevarsling fra Honeywell kan systemet tilpasses dit erhverv, så du får mest muligt ud af systemet. Steder, hvor der færdes mange mennesker, gælder forskellige krav til talevarsling. Kravene varierer alt efter, hvor mange mennesker der er plads til i f.eks. et auditorium, en kantine eller en sportshal. Vi leverer skræddersyede talevarslingsløsninger, der matcher dit erhverv og dine krav.

Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst