Nødudgang og flugtveje regler

Panikbeslag & flugtveje reglerLØB IKKE RISIKOEN - FÅ STYR PÅ ALLE NØDUDGANGE

Ifølge bygningsreglementet skal der både være flugtveje og redningsveje i en erhvervsbygning, og derfor har vi udarbejdet en gennemgang af de forskellige regler:

 

Flugtveje regler

 

Det kan være fatalt, hvis der opstår en nødsituation i virksomheden og der ikke er taget højde for nødudgange og flugtveje. Dette er årsagen til, at evakueringsinstrukser skal tjekkes regelmæssigt.

Med et årligt tjek af panikbeslag og flugtveje tager du aktivt hånd om dine ansattes sikkerhed og forebygger effektivt skader og uheld i forbindelse med nødsituationer. De 3 primære produktområder er:

 

Panikbeslag

 

Nødudgang

 

Flugtvej

 

 

+ EKSEMPEL PÅ EN NØDUDGANG LØSNING

Panikbeslag & nødudgangsbeslag

 

HVORDAN VIRKER PANIKBESLAG?

Panikbeslag sørger for, at døren automatisk åbner, såfremt folk bliver presset imod den. Dermed undgår man, at paniksituationer udvikler sig fatalt. I tilfælde af f.eks. brand kan der også nemt opstå en paniksituation, specielt hvis der er mange mennesker til stede.

Derfor er det et krav i bygningsreglementet fra brandmyndighederne, at enhver bygning udformes således, at evakuering nemt kan ske uden brug af nøgle.  

 

 

Ved at montere de godkendte panikbeslag 'EN 1125' eller 'EN 179' (bestemmelserne for CE-mærkning) som vi tilbyder, er du sikker på at leve op til gældende sikkerhedskrav.

 

Valg af panikbeslag

 

EN-STANDARDER FOR PANIKBESLAG

Siden 2010 har det været et krav, at alle panikbeslag skal være godkendt i henhold til de nyeste revisioner af 'EN 1125' og 'EN 179'. Hvilken af modellerne du skal vælge, afhænger af hvor beslagene skal anvendes. 'EN 1125' er designet til brug i bygninger, som bruges af offentligheden, såsom skoler, butikker, biografer med videre.

'EN 179' er til bygninger, som udelukkende bruges af personer, som er bekendte med flugtvejen, det vil sige arbejdspladser uden offentlig adgang. Er du i tvivl om, hvilket panik beslag, du skal vælge, bør du altid vælge 'EN 1125'.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 70 20 21 12 eller på mail bagger@bagger-laase.dk for yderligere spørgsmål og rådgivning om evakueringsinstrukser.

rådgivning om nødudgange & flugtveje

ANBEFALET LØSNINGER VED NØDUDGANGE

Panikbeslag ved nødudgang (DS/EN 1125)

Hvis du driver et erhverv, hvor der dagligt samles mange mennesker, så er panikbeslag den optimale løsning, der garanterer, at man uden nøgle kan komme ud af et lokale eller en bygning.

Beslagene er nødvendige alle steder, hvor der er mange mennesker samlet, eller hvor folk ikke ved, hvor flugtvejene er. Det kan være alt lige fra et storcenter til et museum eller en arena, hvor der hurtigt kan opstå nødsituationer.

Med godkendte panikbeslag sikrer du derved, at medarbejdere, kunder eller andre, kan komme ud i tilfælde af brand eller lignende nødtilfælde.

Nogle panikbeslag er markeret som godkendte til situationer med brand, hvorimod almindelige panikbeslag er godkendte til flugtveje ved paniksituationer.

 

Nødudgangsbeslag (DS/EN 179)

Et nødudgangsbeslag er et beslag, der placeres ved nødudgange. Beslaget bruges udelukkende ved nødudgange, og derfor egner løsningen sig bedst til steder, hvor dem, som færdes der, kender stedet godt på forhånd. Det vil sige, at man ville forvente, at de kender til nødudgangene.

Risikoen for panik vil derfor forventes at være lav, fordi de daglige brugere kender stedet. Der færdes også typisk et mindre antal eller de samme mennesker de steder, hvor nødudgangsbeslaget er den optimale løsning.

Det kan være alt lige fra arbejdspladser til andre bygninger uden offentlig adgang og restauranter. Nødudgangsbeslaget sikrer flugtveje, og nogle er også særligt godkendte til branddøre.

 

Flugtvejsterminal ved nødudgang

Vi anbefaler, at du bruger flugtvejsterminaler sammen med panik- og nødudgangsbeslag. Flugtterminalen har nemlig til hensigt at sikre ukorrekt brug af flugtvejene.

Hvis der eksempelvis ikke er slået alarm, vil terminalen sikre, at åbningen af døren vil forsinkes med op til 15 sekunder. På den måde kan man forebygge uautoriseret brug af nøddøre. Flugtvejsterminaler er især uundværligt steder, hvor tyveri eller andre ulovlige handlinger udføres via flugtveje f.eks. i et shoppingcenter eller på et stadion i forbindelse med koncerter.

Du kan vælge situationer, hvor terminalen ikke skal forsinke adgangen f.eks. i forbindelse med en brandalarm. Systemet er derfor fleksibelt og kan tilpasses både ADK-systemer og diverse mekaniske låse.

 

SPØRG VORES EKSPERTER ➜ 

Vigtige regler ved flugtveje og nødudgange

1. Regler for flugtveje

Flugtveje er for det meste de samme indgange og udgange som dem, vi normalt anvender til hverdag. Som udgangspunkt er flugtvejen den vej, hvor det ikke er nødvendigt at anvende værktøj eller kravle over noget, for at komme ud.

I erhvervsbygninger skal man, ifølge arbejdsmiljøstyrelsens bygningsreglement 95, så vidt muligt have flugtveje, som åbner med flugtretningen. Flugtveje må derfor ikke være skydedøre eller drejedøre. Elevatorer og rulletrapper accepteres heller ikke som flugtveje.

Frihøjden under døren eller lignende må ikke være under 1,9 meter. I nybyggeri skal den dog være hele 2,1 meter, grundet den øgede gennemsnitshøjde i befolkningen.

Der skal som hovedregel være mindst 2 udgange til flugtveje som uafhængigt leder ud til det fri eller et andet lokale som har en flugtvej ud til frit terræn. I mindre kontorlokaler accepteres 1 udgang, hvis denne udgang leder til et lokale med 2 flugtvejsudgange.

Samtidigt bør der ikke være mere end 25 meter til nærmeste flugtvejsudgang og ikke mere end 50 meter imellem de 2 flugtvejsudgange.

Desuden gælder det for alle flugtveje, at der skal være tydelig skiltning og at de er tilstrækkeligt belyst. Lyset skal kunne opretholdes i 30 minutter efter en evt. strømafbrydelse.

Trapper godkendes i forbindelse med flugtveje, men skal være min. 1 meter bredde (70 cm ved nødtrapper) og skal være udført i beton, jern eller andre ikke brændbare materialer.

 

Flugtveje regler bygningsreglement 95

 

2. Regler for redningsåbninger

Redningsåbninger er, modsat flugtveje, ikke nødvendigvis en normal indgang eller udgang. Derfor kan redningsåbninger være åbninger såsom et vindue eller en lem.

Reglerne forskriver, at der mindst skal være 1 redningsåbning ud i det fri pr. lokale, medmindre der er en anden flugtvej ud i det fri. Dog behøver man ikke redningsåbninger i et lokale med 2 flugtveje, der leder til andre rum med redningsåbninger.

Selvom en redningsåbning kan have mange afskygninger, er det nødvendigt at huske på, at redningsåbningen skal være mindst 1,5 meter i højde og bredde sammenlagt. Desuden må underkanten af redningsåbningen ikke være mere end 2 meter over udendørs terræn.

Åbningens underkant må højest være placeret 1,2 meter over gulvet inde i bygningen, ellers skal der etableres et trin. Desuden må åbninger ikke (hverken ved flugtveje eller redningsåbninger) være blokeret, hverken udefra eller indefra, og udgangen skal være nem at åbne.

De vigtigste huskeregler er:

  • Flugtveje udgange skal åbne med flugtretningen (Må ikke være skydedøre eller drejedøre)
  • Højden i flugtvejene må ikke være under 1,9 meter - i nybyggeri skal højden være 2,1 meter.
  • De påkrævet 2 flugtveje pr. lokale må ikke være mere end 50 meter fra hinanden.
  • Flugtveje skal være tilstrækkeligt belyst (min. 30 minutter efter en strømafbrydelse) og have tydelig skiltning.
  • Elevatorer, rulletrapper og rullefortove accepteres ikke som flugtveje.
  • Trapper i forbindelse med flugtveje skal være min. 1 meter bred og ikke lavet i brændbart materiale
  • Der bør intet sted i lokalet være over 25 meter til nærmeste flugtvejsudgang.
  • Der skal være min. 1 redningsåbning (f.eks. vindue) pr. lokale, mindre der allerede er en flugtvej.
  • Redningsåbningen skal være min. 1,5 meter i højden og bredden sammenlagt.
  • Flugtveje, nødudgange og redningsåbner skal kunne passeres farefrit og må ikke blokeres af f.eks. inventar eller affald.

 

Husk årligt tjek af alle beslag

Det er påkrævet, at det skal være nemt og hurtigt at åbne en flugtvej og en redningsåbning. Vi anbefaler derfor altid flugtvejsbeslag, hvilket gør åbningen nem og sikker for alle i en evt. nødsituation.

Det er desuden muligt at få elektronisk styrede flugtvejsbeslag, så de automatisk åbnes i tilfælde af brand. Under alle omstændigheder anbefales det, at man gennemgår alle de forskellige åbninger og beslag fast hvert år, så sikkerheden er i orden, hvis uheldet er ude.

 

 

Flugtveje regler erhverv

Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst