Danmark er det land i
Europa, der oplever flest indbrud!

- ganske enkelt fordi vi ikke er tilstrækkeligt sikrede mod indbrudstyve.

Følg tyven og bliv klogere på hvordan du gør det sværere for tyven...

SCROLL NED

Vi giver dig de bedste råd.

Med ca. 25.000 indbrud i 2019 er Danmark det land i hele EU som oplever flest indbrud pr. indbygger - det svarer til næsten 3 indbrud i timen! Selvom mange danske familier og virksomheder måske selv ved, at de kunne sikre deres bolig eller firma bedre, så kan det for mange være svært at vide hvor man skal starte og hvordan man gør.

Derfor giver vi dig på denne blog, ganske gratis, indblik i hvor kreativ indbrudstyven er med udgangspunkt i vores over 45 års erfaring i sikringsbranchen - så kan du nemmere komme igang med at undgå tyven!

Vidste du at...

Op imod hver tredje af alle danskere har haft indbrud i deres nuværende bolig eller har oplevet forsøg på indbrud.

Interesseret i at vide mere?

Vi har samlet en række artikler herunder til dig, der gerne vil lære indbrudstyven bedre at kende.

Lovgivning om videoovervågning

Hvilken lovgivning gælder for tv-overvågning?

Videoovervågning er bestemt en effektiv tyverisikring, da det ikke blot kan virke til opklaringen af f.eks. indbrud eller hærværk, men også ofte har en præventiv effekt. Hvis du som erhvervsdrivende eller privat person vil bruge videoovervågning er det vigtigt, at du er bekendt med den gældende lovgivning på området.

Helt generelt forstår man ’videoovervågning’ som enten vedvarende eller regelmæssig overvågning af personer, som foretages via et kamera, der er opsat på grunden. Derfor har det ingen betydning, hvorvidt du optager det, som kameraet fanger – eller om du blot har det kørende på en skærm.

Det essentielle er, at du gentagende overvåger personer, og det kan i flere tilfælde være ulovligt. Der gælder særskilte regler for henholdsvis private personer, erhverv og boligforeninger. TV-overvågningsloven sætter rammerne for, hvornår man må videoovervåge.

➜ Link til den fulde TV-overvågningslov

 

Videoovervågning som privat person

Placeringen af kameraer er altid vigtigt, når man installerer et videoovervågningssystem. Det er vigtigt i forhold til den private sikkerhed, men også den pågældende lovgivning. I henhold til §1 i tv-overvågningsloven må man som udgangspunkt ikke overvåge områder, hvor der færdes mennesker. §1 lyder således: ”Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.”

Det betyder, at private overvågningsoptagelser eksempelvis ikke må indeholde regelmæssige eller gentagende optagelser af nærtliggende fortove, veje eller naboens grund. Private må dog gerne foretage overvågning af egne indkørsler, terrasser eller haven.

Inde i huset må man også gerne optage, men det er et krav at fortælle f.eks. rengøringsdame eller barnepige at huset bliver overvåget.

 

Videoovervågning som erhvervsdrivende

Tv-overvågningsloven beretter også om, hvordan erhvervsdrivende bør forholde sig, hvis de ønsker at videoovervåge. Virksomheder må nemlig gerne overvåge i offentlige rum, hvis de overholder lovgivningen. Bl.a. er det lovligt, at man gerne må overvåge og filme en virksomheds indgang og facade.

Til trods for at det er et område med offentlig færdsel, er det lovligt for nogle virksomheder at foretage videoovervågning. Ligesom ved privat overvågning gælder der nogle undtagelser, der påvirker måden, hvorpå virksomheder skal og må foretage tv-overvågning.

Eksempelvis er videoovervågning af tankstationer, overdækkede butikscentre eller fabriksområder ikke omfattet af ovenstående lovgivning, paragraf §1. Her er virksomhederne undtaget for at give de enkelte virksomheder mulighed for at beskytte sig selv, uden at påvirke kundernes muligheder. Desuden gælder særregler for overvågning af hæveautomater, kasinoer og pengeinstitutter.

Husk blot at der skal være tydelig skiltning, at man overvåger bestemte områder eller lokaler som har almindelig adgang. Skiltning kan ske med de klistermærker man ofte ser ved f.eks. indgangsdøren ind til en butik.

Det er også tilladt for en virksomhed at overvåge medarbejdere, men der skal være et formål med overvågningen som ikke kun er at tjekke deres effektivitet. Medarbejderne skal dog være oplyst om dette på forhånd.

Videoovervågning i boligforeninger

Det kan være svært at vurdere om, det er offentligt eller privat, når man taler boligforeninger. Man støder derfor på en gråzone, hvis man vil opsætte videoovervågning i boligforeninger. Derfor er det ekstra vigtigt, at man som boligforening har bred tilslutning til tiltaget blandt beboerne.

Udover opbakning til tiltaget skal man også have en velbegrundet argumentation til at overvåge. Det kan f.eks. være, fordi området i meget høj grad er udsat for kriminalitet. Videoovervågningen skal altså ske inden for rammerne af databeskyttelsesloven.

➜ Link til den fulde databeskyttelseslov

 

Fælles for videoovervågning

Overvågning af 'ikke offentligt tilgængelige steder' som eksempelvis i baglokaler og lagerrum, er som udgangspunkt ikke er lovligt. Fælles gælder det, at restriktioner af videoovervågning undtages, hvis det er nødvendigt i forhold til bekæmpelse af kriminalitet – dog med overholdelse af databeskyttelsesloven.

Som hovedregel skal videomateriale slettes efter 30 dage fra det tidspunkt det er optaget. Igen gælder dog særregler, hvis der er ansøgt om særtilladelse.

Det er heller ikke lovligt at dele overvågningsoptagelser offentligt på f.eks. Facebook i et forsøg på en efterlysning. Det er udelukkende politiet der har tilladelse til dette.

Fra d. 1. juli 2020 er det blevet lovpligtigt for alle private og offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af gade, vej, pladser eller lignende områder, som benyttes til almindelig færdsel, at registrere sig i politiets register over tv-overvågningskameraer: POLCAM

 

Korrekt installation af videoovervågning

De ovennævnte råd er en samling af generelle forhold, som gælder på området. Husk at det kan lade sig gøre at installere videoovervågning selv, men du bør i dette tilfælde være opmærksom på mere specifikke forhold ved din bolig eller virksomhed.

Vi oplever ofte at mange placerer de forskellige kameraer uhensigtsmæssigt og glemmer at vedligeholde licenserne, samt ikke får opdateret softwaren. Alle forhold som desværre er med til at forringe effekten af videoovervågning.  

TILBAGE TIL OVERSIGT

Ønsker du at vide endnu mere...?

Hvis du har spørgsmål til vores artikler eller ønsker at få rådgiving om et bestemt sikringsemne, så kontakter vi dig gerne - helt uforpligtende!


Tilbage til forside
© Bagger Låse & Alarm A/S
Til toppen

Ring op her - Døgnvagt service