Danmark er det lande i
Europa, der oplever flest indbrud

- ganske enkelt fordi danske boliger ikke er tilstrækkeligt sikrede mod indbrudstyve.

Følg tyven og bliv klogere på at sikre dig selv og dit hjem.

Vi giver dig de bedste råd.

Med over 29.000 indbrud i 2018 er Danmark det land i hele EU som oplever flest indbrud pr. indbygger - det svarer til 1 indbrud hver 20. minut! Selvom mange danske familier og virksomheder måske selv ved, at de kunne sikre deres bolig eller firma bedre, så kan det for mange være svært at vide hvor skal skal starte og hvad det koster.

Derfor giver vi dig på denne blog, ganske gratis, indblik i hvor kreativ indbrudstyven er med udgangspunkt i vores over 40 års erfaring i sikringsbranchen - så kan du nemmere komme igang med at undgå tyven!

Vidste du at...

Der sker 5 indbrud hver time, hver dag, året rundt. De fleste af disse indbrud sker i ferier og omkring jul og nytår. 

Interesseret i at vide mere?

Vi har samlet en række artikler herunder til dig, der gerne vil lære indbrudstyven bedre at kende.

Lovgivning om videoovervågning

Hvilken lovgivning gælder for videoovervågning?

Videoovervågning er bestemt en effektiv tyverisikring, da det ikke blot virker på opklaringen af indbruddet men også har en præventiv effekt. Hvis du som erhvervsdrivende eller privat person dog vil bruge videoovervågning er det vigtigt, at du er bekendt med den gældende lovgivning på området.

Helt generelt forstår man ’TV-overvågning’ som enten vedvarende eller regelmæssig overvågning af personer, som foretages via et kamera, der er opsat på grunden. Derfor har det ingen betydning, hvorvidt du optager det, som kameraet fanger – eller om du blot har det kørende på en skærm eller lignende.

Det essentielle er, at du gentagende overvåger personer, og det kan i flere tilfælde være ulovligt. Der gælder særskilte regler for henholdsvis private personer, erhverv og boligforeninger. TV-overvågningsloven sætter rammerne for, hvornår man må videoovervåge.

Link til den fulde TV-overvågningslov.

 

Videoovervågning som privat person

Placeringen af kameraer er altid vigtigt, når man installerer et videoovervågningssystem. Det er vigtigt i forhold til den private sikkerhed, men også den pågældende lovgivning. I henhold til §1 i tv-overvågningsloven må man som udgangspunkt ikke overvåge områder, hvor der færdes mennesker. §1 lyder således: ”Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.”

Det betyder, at private overvågningsoptagelser eksempelvis ikke må indeholde regelmæssige eller gentagende optagelser af nærtliggende fortove eller veje. Private må dog gerne foretage overvågning af egne indkørsler, terrasser eller lignende.

Man bør i denne forbindelse altid sørge for at overholde den pågældende lovgivning ved opsætning af et videoovervågningssystem i hjemmet. Overvej derfor inden påbegyndelse af opsætningen, hvorhenne videoovervågningen bør foretages.

 

Videoovervågning som erhvervsdrivende

Tv-overvågningsloven beretter også om, hvordan erhvervsdrivende bør forholde sig, hvis de ønsker at videoovervåge. Virksomheder må nemlig gerne overvåge i offentlige rum, hvis de overholder lovgivningen. Bl.a. er det lovligt, at man gerne må overvåge og filme en virksomheds indgang og facade.

Til trods for at det er et område med offentlig færdsel, er det lovligt for nogle virksomheder at foretage videoovervågning. Ligesom ved privat overvågning gælder der nogle undtagelser, der påvirker måden, hvorpå virksomheder skal og må foretage tv-overvågning.

Eksempelvis er videoovervågning af tankstationer, overdækkede butikscentre eller fabriksområder ikke omfattet af ovenstående lovgivning, herunder §1. Her er virksomhederne undtaget for at give de enkelte virksomheder mulighed for at beskytte sig selv uden at påvirke kundernes muligheder. Desuden gælder særregler for overvågning af hæveautomater, kasinoer og pengeinstitutter.

 

Videoovervågning i boligforeninger

Det kan være svært at vurdere om, det er offentligt eller privat, når man taler boligforeninger. Man støder derfor på en gråzone, hvis man vil opsætte videoovervågning i boligforeninger. Derfor er det ekstra vigtigt, at man som boligforening har bred tilslutning til tiltaget blandt beboerne.

Udover opbakning til tiltaget skal man også have en velbegrundet argumentation til at overvåge. Det kan f.eks. være, fordi området er i meget høj grad udsat for kriminalitet. Videoovervågningen skal altså ske inden for rammerne af databeskyttelsesloven.

Link til den fulde databeskyttelseslov.

 

Fælles for videoovervågning

Fælles gælder det, at restriktioner af videoovervågning undtages, hvis det er nødvendigt i forhold til bekæmpelse af kriminalitet – dog med overholdelse af databeskyttelsesloven. Det gælder f.eks. også, at overvågning af 'ikke offentligt tilgængelige steder' som eksempelvis i baglokaler og lagerrum, som udgangspunkt ikke er lovligt.

 

Vær på den sikre side

De ovennævnte råd er en samling af generelle forhold, som gælder på området. Husk at det kan lade sig gøre at installere videoovervågning selv, men du bør i dette tilfælde være opmærksom på mere specifikke forhold ved din bolig eller virksomhed.

Ønsker du at vide endnu mere...?

Hvis du har spørgsmål til vores artikler eller ønsker at få rådgiving om et bestemt sikringsemne, så kontakter vi dig gerne - helt uforpligtende!


Tilbage til Bagger Låse & Alarm A/S
© Bagger Låse & Alarm A/S
Til toppen

Ring op her - Døgnvagt service