Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Opsummering af artiklen:

 

Skab tryghed for medarbejdere og besøgende

Sikkerhedsbelysning er som udgangspunkt relevant for alle virksomheder uanset branche eller størrelse.

Det er det fordi tydelig belysning er med til at sikre medarbejdere og besøgende en sikker evakuering i tilfælde af en nødsituation og generelt navigere forsvarligt.

Ifølge Bygningsreglementet er det lovpligtigt med flugtvejsbelysning i bestemte virksomheder og forskellige typer bygninger som f.eks. store garageanlæg uden dagslys, samt butikker, hoteller, plejehjem, boliginstitutioner og forsamlingslokaler over en vis størrelse.

I dette blogindlæg kan du blive klogere på de forskellige former for sikkerhedsbelysning (også kendt som nødbelysning, panikbelysning eller flugtvejsbelysning) og de regler, der bestemmer implementeringen.

 

Krav fra arbejdsmiljølovgivningen

Udover kravene om nødbelysning i Bygningsreglementet, reguleres nødbelysning i Danmark af Arbejdstilsynet, som fastsætter kravene i vejledningen 'Flugtveje og sikkerhedsbelysning (A.1.10)'.

Her fastlægges retningslinjerne for nødbelysning, herunder krav til lysstyrke, placering af panikbelysning og vedligeholdelse. Det er derfor vigtigt, at du gør dig bekendt med disse forud for valg og installation af nødbelysning. 

De vigtigste punkter du skal kende:

 • Panikbelysning skal give en belysning på mindst 1 lux (måleenhed for illuminans: 1 lux til en belysningsstyrke på 1 lumen per kvadratmeter) på gulvarealer ved flugtveje.

 • Belysningen skal aktiveres umiddelbart efter strømafbrydelse og opretholde en minimumsbelysning i mindst 30 minutter.

 • Nødbelysningens lysstyrke skal være tilstrækkelig til at guide personer sikkert ud af bygningen, selv under røgfyldte eller mørke forhold.

 • Nødudgangsskilte og markeringsbelysning skal være tydeligt synlige og oplyste for at lette hurtig og sikker evakuering.

 • Ved arbejdsopgaver, hvor der er særlig fare ved strømsvigt, skal der installeres reservebelysning for at sikre tilstrækkelig orientering. Dette gælder især på større byggepladser eller i områder, hvor der arbejdes med varme eller ætsende væsker.
 • Vedligeholdelse af nødbelysning er afgørende og skal udføres regelmæssigt for at sikre, at det fungerer korrekt i tilfælde af nødsituationer.

 

Her bør der være nødbelysning:

Det er også vigtigt at vide hvor nødbelysning skal placeres, nedenstående er de 3 primære områder: 

 

 • Nødbelysning ved flugtveje:

  Flugtveje er kritiske områder, hvor sikkerhedsbelysning er afgørende. Dette inkluderer gangarealer, trapper og udgange. Henvisningsarmaturer og nødstrømsanlæg er ofte brugt i disse områder for at sikre, at flugtvejene er tydeligt markeret og oplyst, så folk let kan finde vej ud.

 

 • Nødbelysning ved døre og redningsåbninger:

  Sikkerhedsbelysning ved døre og redningsåbninger hjælper med at guide folk til de mest egnede udgange. Panikarmaturer og nødhåndlygter er velegnede til disse områder, da de kan give lys, når det er nødvendigt, og kan let tages ned i tilfælde af evakuering.

 

 • Belysning af andre højrisikozoner:

  I områder med høj brandrisiko, f.eks. hvor brandfarlige materialer opbevares, kan ekstra nødbelysning være påkrævet. Panikprojektorer er kraftfulde belysningsenheder, der kan bruges til at oplyse store områder og hjælpe med at lokalisere udgange i røgfyldte omgivelser.

 

Vigtige produktvalg til sikkerhedsbelysning

Når det kommer til selve de produkter, der skal investeres i ved nødbelysning, er visse produkter lovpligtige, såsom henvisningsarmaturer og panikarmaturer, mens andre kan være tilvalg.

Vi har opstillet de mest udbredte produkter her:

 

🟩 Henvisningsarmatur / flugtvejsarmatur:

Det mest kendte og udbredte produkt til at guide folk sikkert ud af bygninger. Anvendes både ved flugtveje, samt ved store åbne områder og er et obligatorisk krav ift. sikkerhedsbelysning.

 

🚨 Panikarmaturer:

Belyser flugtveje under nødsituationer og kan placeres langs definerede flugtveje og i store åbne områder. Dette produkt er også et obligatorisk krav.

 

🔆 Special armaturer:

Omfatter diverse armaturer til specielle formål som biografer, skiltearmaturer og panikarmaturer til montering i håndlister.

 

❗️ Panik projektorer:

Bruges til at opretholde et minimum på 1 lux ved flugtveje og kræves typisk i store rum med høj loftshøjde og højrisiko-zoner

 

🔋 Nødstrømsanlæg:

Centrale eller decentrale systemer til at forsyne sikkerhedsbelysningsarmaturer med nødstrøm, i overensstemmelse med 'EN50171'.

 

🔦 Nødhåndlygter:

Transportable lygter, der tænder automatisk under strømafbrydelse og er nyttige til fejlfinding eller evakuering

 

Service og vedligeholdelse af nødbelysning 

Service og vedligeholdelse har afgørende betydning for at sikre pålidelig funktion og overholdelse af lovgivningsmæssige krav.

Et regelmæssigt servicetjek skal implementeres og udføres af kvalificerede teknikere for at sikre, at anlæggene altid er operationelle og klar til brug i tilfælde af en nødsituation.

Nedenstående er nogle centrale punkter, der skal overvejes i forbindelse med service og vedligeholdelse af nødbelysningsanlæg:

 

 • Periodisk eftersyn:

  Der skal foretages regelmæssige eftersyn af nødbelysningsprodukter for at sikre, at alle komponenter fungerer korrekt. Dette kan omfatte kontrol af batterier, tilstanden af lyskilderne, funktionaliteten af ​​lyskilderne og tilstanden af eventuelle lysarmaturer.

 

 • Dokumentation og rapportering:

  Alle vedligeholdelsesaktiviteter bør dokumenteres nøje, herunder datoer for eftersyn, udførte reparationer eller udskiftninger og resultater af funktionalitetstests. Denne dokumentation er vigtig for at kunne demonstrere overholdelse af regler og for at identificere potentielle problemer eller tendenser over tid. 

 

Vi håber, at denne artikel har bidraget til din viden om emnet. Ønsker du yderligere information om nærtliggende emner som flugtveje eller brandsikring, er du velkommen til at kontakte os. Du finder også mere information om vores serviceaftaler her.

Erhverv indbrudssikring

Hvilke artikler vil du læse?

82068

Derfor er brandsikring ved ombygning en udfordring

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Indbrud mens man er hjemme?

Sådan bør du forholde dig, hvis tyven bryder ind mens du sover.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Kommer indbrudstyven igen?

Sandsynligheden for at han gør, er måske større end du tror.

Har du købt hælervarer før?

Måske har du købt hælervarer helt uden at vide det...

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Forsikring og dokumentation efter indbrud

Få styr på de rigtige papirer og dokumentation efter indbrud.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Jeg har haft indbrud – hvad skal jeg gøre?

Få svar på dine spørgsmål efter et indbrud.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Hvordan arbejder tyven? [2024 Opdateret]

Lær mere om tyven og rust dig bedre mod indbrud.

Derfor er brandsikring ved ombygning en udfordring

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Ønsker du at vide endnu mere...?

Hvis du har spørgsmål til vores artikler eller ønsker at få rådgiving om et bestemt sikringsemne, så kontakter vi dig gerne - helt uforpligtende!


Tilbage til forside
© Bagger Låse & Alarm A/S
Til toppen
// Script fra forsiden