Beredskabsplan (PLOV)

BeredskabsplanHvad er en beredskabsplan?

Beredskabsplaner er med til at forhindre panik og minimere skader ved en ulykke eller krisesituation, og skal indeholde en konkret beskrivelse af hvem der har ansvaret for at håndtere hvad, på korrekt vis.

I Danmark er beredskabsplaner blevet lovpligtige på institutioner som f.eks. skoler og universiteter for at minimere omfanget af eventuelle voldelige handlinger ved f.eks. 'forced entry' situationer eller skoleskyderier, der også kaldes PLOV (Påbegyndt Livsfarlige Og Voldelige Handlinger).

 

 

Beredskabsplaner giver overblik i en kaotisk situation

En krisesituation kan dog skyldes mange ting og behøver ikke dreje sig om intentionelle voldelige handlinger, men kan lige såvel skyldes en arbejdsulykke, et brandtilfælde eller en miljøulykke.

Så snart der er mange mennesker samlet ét sted, hvad end det er til en koncert, en sportsbegivenhed eller blot et stort antal på store offentlige institutioner eller arbejdspladser, er det vigtigt med en beredskabsplan, der fungerer som en effektiv handlingsplan, der igangsættes ved en krisesituation.

En konkret handlingsplan sikrer hurtig personevakuering og fungerer derved som sikkerhed for de personer, der befinder sig i bygningen. Samtidig kan den bidrage til at minimere skader på konstruktionen, da den effektive evakuering tillader hurtig adgang for redningsberedskabet i tilfælde af brand.

 

Kontakt os for yderligere rådgivning

Vi er specialiseret i udarbejdelse af beredskabsplaner og har hjulpet mange offentlige virksomheder med at minimere omfanget af skader i forbindelse med f.eks. brandtilfælde.

Vores kompetente og erfarne specialister kan effektivt hjælpe din virksomhed med de rette foranstaltninger. Vi kan for eksempel installere en brandalarm med talevarsling, der melder ud til de tilstedeværende i bygningen, hvis der opstår brand.

Dette fungerer ved at der sendes en særlig alarmlyd, så man ved, at alarmen skyldes en brand. Ved at gøre lydene forskellige bliver medarbejdere opmærksom på, at de skal følge forholdsreglerne i beredskabsplanen, og alarmen kan derfor hjælpe med at undgå panik i situationen.

 

Referencer til erhvervskunder

 

Kontakt os og få udarbejdet en beredskabsplan

Beredskabsplan for PLOV

Beredskabsstyrelsens anbefalinger

Hvis en offentlig institution står overfor en 'Påbegyndt Livsfarlig Og Voldelig' (PLOV) handling, er det vigtigt, at beredskabsplanen er gennemarbejdet og videreformidlet til alle. 

Beredskabsstyrelsen har lavet følgende anbefalinger:

 

1. Straks handling

  • I situationen anbefales det, at man som det første advarer alle omkring sig, og derefter finder et sted tæt på, hvor man allerede befinder sig, og placerer sig i sikkerhed her.
  • Når man er i sikkerhed, skal man ringe 1-1-2.
  • Efterfølgende bør man give kontor og ledelse besked, så de kan give videre, at I står i en krisesituation. Sæt telefonen på lydløs, så snart opkaldet er foretaget.

 

2. Når hændelsen forløber

  • Det er vigtigt, at man sørger for at låse alt, der kan låses. Luk vinduerne og træk gardinerne for, så man ikke kan se ind, og sørg derefter for at holde dig væk fra åbne arealer som f.eks. vinduer, store gange og aulaer.
  • Det er vigtigt, at man forholder sig så stille som muligt.
  • Man bør hjælpe dem omkring sig og yde førstehjælp til de sårede.
  • Hold dig fra skydevåben, så du ikke bliver set som gerningsmand af politiet. Det er uhyre vigtigt, at man følger politiets instrukser nøje.

 

3. Efter situationen er afværget

  • Her bør man yde førstehjælp og på anden vis hjælpe de tilskadekomne, hvilket også omfatter psykisk krisehjælp.
  • Efterfølgende bør alle samles til fælles orientering, hvor alle involverede skal informeres om hændelsen.
  • I tiden efter skal man følge op på alle, der har været involveret.

Rådgivning og vejledning

Vi får flere og flere henvendelser om rådgivning til den lovbestemt beredskabsplan og hvilke løsninger der anbefales i denne sammenhæng.

En ny løsning som vi ofte rådgiver om er SALTO-Amok. Produktet er udviklet af SALTO Systems og velegnet til skoler og lokaler, hvor man ønsker at låse sig inde og væk fra en mulig gerningsmand.

Lokalet bliver en slags ”beskyttet-celle”, hvor alle i lokalet er i tryghed. Selv hvis gerningsmanden faktisk skulle have et nøglekort eller nøgler til at komme ind i lokalet, gør låsningen indefra det umuligt at trænge igennem.

Har du spørgsmål til hvordan vi kan hjælpe med at forstærke jeres låsesystemer eller forklaring omkring opbygningen i en beredskabsplan, er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 70 20 21 12 eller skrive til bagger@bagger-laase.dk.

 

Beredskabsplan ved terrorsikring (PLOV)

Perimetersikring

Perimetersikring er sikring af hegn, porte og facader, hvilket kan gøres på 2 forskellige måder.

Eksempelvis findes den meget præventive form for perimetersikring, hvor hegn, porte og lignende gør, at uvedkommende i mindre grad bryder de fysiske begrænsninger (kendes også som 'klatresikring'). Denne form for sikring kan samtidigt suppleres med elektronisk overvågning af perimetersikringen, hvilket gør, at man øger sikkerheden omkring bygningen.

Når man fysisk både har hegn og overvågning, øges sikkerheden markant, derfor er det en god investering som led i beredskabsplanen.

Passagesikring med speed gates

Passagesikring er også kaldet speedgates, men de to ting dækker over det samme. Det gælder nemlig passagesikkerhed, hvor man med adgangsluser og personsluser øger sikkerheden markant.

Det kan være en låge, sluse, personkarrusel eller et vendekors, som gør, at man får et godt overblik over, hvem der kommer og går.

Passagesikringen kan suppleres med adgangskontrol, hvis behovet er en ekstra høj grad af sikkerhed. På den måde kan man kontrollere persongennemstrømning bedre, hvilket tydeligt smitter af på sikkerhedsniveauet.

Køretøjshindringer

Køretøjshindringer som f.eks. opsætning af chikaner eller installation af pullerter er en meget effektiv udendørs sikring.

Alle produkter skal være IWA 14 eller PAS 68 godkendte, hvilket er standarderne for køretøjhindringens ydeevne. Pullerter stopper køretøjer, der kommer med høj fart, hvilket især er en effektiv sikring mod eksempelvis terror.

Imens køretøjer ikke kan passere, kan fodgængere blot fortsætte forbi køretøjshindringen uden problemer. Det er især en fordel for steder, hvor der færdes rigtig mange mennesker. 

 

FÅ RÅDGIVNING OM BEREDSKABSPLANER ➜

Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst