Sikring af byggepladsen

Sikring af byggeplads mod tyveriDANSKE BYGGEPLADSER OPLEVER TYVERI I MILLION STØRRELSEN

Danske byggepladser bliver hvert år udsat for tyveri af maskiner, byggematerialer, brændstof og lignende for et trecifret millionbeløb – for ikke at tale om hærværk og svind, der giver yderligere tab og forsinkelser.

 

Byggebranchen kan spare op mod 600 mio. kroner årligt med en målrettet sikringsindsats.

 

Rapporter viser faktisk at byggebranchen kan spare op mod 600 mio. kroner årligt - hvad der svarer til 20 % af branchens samlede indtjening med en målrettet sikringsindsats. Der er med andre ord mange penge at hente ved, at optimere sikkerheden på byggepladsen.

Det er derfor en fordel at integrere professionel sikring så tidligt i byggeprojektet som muligt.

 

 

EFFEKTIVE SIKRINGSLØSNINGER

En yderst effektiv løsning til reducering af tyveri på byggepladsen er anråb-systemer, som kan reducere tyveri med 90%. Når videoovervågningen fanger uvedkommende sendes en alarm til vores kontrolcenter, som derefter udsender en passende advarsel over højttaleren og evt. starter en tågekanon alarm.

Installering af både kamera, talevarsling og tågesikring kan foregå ved opsættelse af en mobilvogn på byggepladsen. Det sikrer, at byggepladsen er klar til at reagere optimalt under hærværk eller tyveri. Derudover tilbyder vi også brandalarmer og remotealarmer, samt døgnvagter som en del af den komplette sikringsløsning.

 

Byggepladssikring

 

PRÆVENTIVE FØLGER

Ved komplette sikringsløsninger skabes et tryggere miljø på byggepladsen. Disse sikkerhedsforanstaltninger bidrager ikke blot til bekæmpelse og opklaring af hærværket eller tyveriet, men har ligeledes præventive effekter.

Vi tilbyder f.eks. adgangskontrol, som tillader dig at kontrollere, hvilke personer, der får adgang til pladsen og hvornår. Derudover vil vores sikkerhedsløsninger være synlige for uvedkommende uden at forstyrre pladsens arbejdsgange – bl.a. gennem tydelig skiltning og advarsel.

 

Referencer til kundecases

 

UFORPLIGTENDE RÅDGIVNING

Vi tilbyder et uforpligtende konsulentbesøg, hvor vi kan vurdere behovet og udarbejde et sikringsforslag, uanset hvor byggepladsen er placeret i Danmark.

Ring på telefon 70 20 21 12 eller send en mail til bagger@bagger-laase.dk, hvis du vil høre mere omkring sikring af dit byggeprojekt.


Udvalgte byggebranche referencer:

10 gode råd til byggepladssikring

1. Velkendt sikringspolitik
Udarbejd en sikringspolitik som alle mand kender og taler åbent om. Når alle er involveret og har kendskab til udfordringen med tyveri, bliver der nemmere en kultur hvor alle er mere opmærksom.

Husk at holde sikringspolitikken opdateret i takt med at byggepladsen gennemgår forskellige faser og sikringsbehov.

 

2. Tyversikring helt fra start 
I processen med planlægning af byggepladsen, så tænk tyverisikring ind fra start i stedet for til sidst. Dette vil gøre processen nemmere for alle.

 

3. En fælles sikringsansvarlig
Sørg for at der bliver valgt en fælles sikringsansvarlig, som skal stå for koordineringen af tyverisikring af byggepladsen.

 

4. Den daglige rutine
Få den sikringsansvarlige til at indføre en daglig rutine før fyraften, hvor alt bliver tjekket efter og aflåst før byggepladsen forlades.

 

5. Lås værktøj inde
Værktøj skal låses inde, hvis det skal dækkes af forsikringen. Overvej at få en professionel containerlås, som kan låse containeren korrekt af.

6. Så højt op som muligt
Ting som ikke kan låses inde kan løftes op på f.eks. en container, så det bliver meget sværere at stjæle fra byggepladsen. Omvendt kan der også stilles tunge ting ovenpå bestemte materialer.

 

7. Planlægning med samarbejdspartner
Planlæg med leverandører, transportører og entreprenører at materialer først skal ankomme til byggepladsen så tæt på det tidspunkt, hvor det skal anvendes. Derved formindskes tiden hvor materialer blot opbevares på byggepladsen.

 

8. Nye teknologier giver flere muligheder
Teknologier som f.eks. DNA-mærkning eller GPS-sporing kan forøge chancen for at få ejendele tilbage, hvis materialer eller værktøj bliver stjålet. 

 

9. Altid tydelig skiltning
Tydelig skiltning omkring alt fra DNA-mærkning til anråb-systemer forringer hurtigt tyvens interesse. For tyven skal det være nemt at stjæle materialerne, men også nemt at videresælge. Det sætter forrige tiltag en stopper for.

 

10. Investering frem for udgift
Husk at tyversikring af byggepladsen bør ses som en investering til at undgå merudgifter og ikke udelukkende som en ekstraudgift. Medregn derfor tyverisikring som en del af budgettet, så der bliver taget højde for det hver gang en ny byggeplads skal startes op.

Opdag branden hurtigere med WES+

Derfor er brandsikring vigtigt på byggepladsen

Mange entreprenører oplever årligt brande på deres byggepladser. Uanset om det er nybyggeri eller bygningsrenoveringer, så vil en brand ofte medføre skader og forsinkelser af byggeriet. I værste fald kan brandene selvfølgelig også koste menneskeliv. 

En byggeplads indeholder en række forskellige ting, der kan være kilde til en opstået brand, såsom brandfarlige materialer, benzindrevne maskiner og elektriske installationer, der alle er samlet på ét sted. 

Under byggeprocessen er mange ting desuden i gang på én gang og det høje støjniveau, der ofte er en naturlig del af en byggeplads, er bare én af de ting, der gør evakuering og generel brandsikring til udfordrende opgaver at løse.

Derfor anbefaler vi WES+ brandalarmen, som kan opfange en opstået brand hurtigt, men også slå alarm tydeligt på hele byggepladsen. Derved skabes større tryghed og bedre brandsikring for alle medarbejdere på byggepladsen.

 

Sikring af byggeplads med WES+

Derfor anbefaler vi WES+

  • WES+ tilbyder et integreret system, der alarmerer hele byggepladsen, så både personale og andre tilstedeværende personer kan evakueres med det samme efter bare én aktiveret alarm.
  • De batterier, WES+ kører på, har 3 års levetid, hvilket giver lave omkostninger og få udskiftninger.
  • WES+ systemet kører trådløst og har derfor en stor rækkevidde, der tilbyder dækning af hele byggepladsens område. Desuden kan man nemt tilføje og fjerne enheder i takt med at byggeriet skrider frem, hvorved du konstant sikrer den bedste dækning.
  • Systemet kører i real-time overvågning, hvor hver WES+ enhed overvåger sig selv.
  • WES+ har en nem installering, da der hverken er ledninger eller kabler, der skal sættes op. Dette giver også en mindre tidskrævende installering.
  • De samme enheder kan bruges igen og igen på fremtidige byggeprojekter, hvilket sikrer en højfunktionel brandsikring med lave omkostninger.
Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst