Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Har du styr på bygningsreglementet?

Kort og godt er bygningsreglementet en bekendtgørelse, der konkretiserer de krav, Byggeloven fremsætter.

Bygningsreglementet, hvis nuværende udgave forkortes BR18, eksisterer i bund og grund for at sikre, at danske byggerier udføres i overensstemmelse med krav til sikkerheds-, sundheds- og energimæssige forhold. 

Bygningsreglementet er noget af en omfattende størrelse og dækker ikke kun over, hvad og hvor man må bygge. Byggereglementet specificerer også krav vedrørende brandsikring, både når det kommer til design og udførelse af byggeri lige såvel som specifikationer om den efterfølgende kontrol og vedligehold, der også er nødvendig for en optimal og sikker drift. 

Uanset om dit byggeri kræver en byggetilladelse eller ej, er du stadig pålagt at bygge det i overensstemmelse med kravene, der er fastsat i bygningsreglementet. Er du bygherre, entreprenør eller projektleder bør du derfor være opmærksom på de pågældende krav, projektet er underlagt.

I bygningsreglementet skelnes der mellem forskellige former for byggeri, og der kan i nogle sammenhænge være mindre variation i reglerne, alt efter om det er et sommerhus eller et erhvervsbyggeri, der opføres.

 

BR18, kapitel 5: Bestemmelserne om brandsikring

For at have en høj brandsikkerhed ved nye byggerier er der forskellige krav i BR18, der skal opfyldes. Disse har både med materialer og konstruktioner, mulighed for røgspredning og redningsberedskabets indsatsmuligheder at gøre. 

Der er derfor flere forskellige brandsikringsforhold, der skal tages, allerede når et byggeprojekt tegnes. Er der tilstrækkeligt med nødudgange, og lever disse op til de pågældende krav? Kan vinduerne åbnes og lukkes på rette vis, og er der overordnet set nok med brandtekniske anlæg, der kan slå alarm i tilfælde af brand? 

Selvom det fra start er vigtigt at være opmærksom på at lave byggerier, der opfylder bygningsreglementets krav om brandsikkerhed, er det mindst lige så vigtigt at være opmærksom på de efterfølgende sikkerhedstjek. Disse påkræves af BR18 både inden bygningen eller boligen tages i brug samt ved årlige tjek af brandsikkerheden.

Alt i alt fungerer Bygningsreglementets kapitel 5 som en samlet guide til, hvordan den bedste brandsikring opnås, så bygningen er sikker for alle de personer, der skal bruge den. Som aktiv bygherre, er der derfor bestemte områder af bygningsreglementet, du bør være opmærksom på for at leve op til kravene om brandsikkerhed.

 

Dette skal du være opmærksom på

Da der findes mere end 75 paragraffer, der beskriver krav om brandsikkerhed ved diverse former for byggerier, kan det for mange være noget af en jungle at navigere rundt i.

Ikke desto mindre er kravene i BR18 vigtige at kende til for at kunne udvikle sikre og godkendte byggerier. Som bygherre er det nemlig dit ansvar at sørge for, at byggeriet overholder Bygningsreglementet.

 

Fælles dialog om brandsikkerheden

Gennem de senere år er det blevet almen praksis, at der er uvildige brandrådgivere med inde over udformningen af byggeprojekter. Brandrådgiverne bidrager med vigtige input i den helt tidlige udviklingsfase og er med til at udforme brandsikre byggeplaner. Din brandrådgiver skal sørge for, at tegneplanerne også kan fungere i praksis, særligt med henblik på at kunne forene de krav brugerne og BR18 stiller.

Jo tidligere i processen en brandrådgiver tilknyttes, jo tidligere kan vigtige indsigter opdages. Alt fra varslingsstrategier og evakueringsplaner til simple overvejelser om placering af brandtryk bør integreres i byggeriet fra start. 

 

Godkendelse af ABA-anlæg

I dag skal alle brandanlæg inspiceres, inden de sættes i drift. Når vi har leveret brandsikringsløsninger, står vi typisk for denne systemintegrationstest, hvor vi sammenkører de forskellige systemer og tester, at alle områder af brandsikringen taler korrekt sammen. Det vil sige, at vi fungerer som tovholder på den endelige systemintegrationstest samt de endelige godkendelser af brandanlæggene i dit ABA-anlæg

En af de nye tilføjelser til den nye BR18 er placeringen af ansvaret for vedligehold og service af brandtekniske anlæg. Hvor det tidligere lå hos leverandøren eller installatøren, er det under de nye krav kundens eget ansvar at være opmærksom på, hvornår de brandtekniske anlæg skal serviceres. Dette krav stilles, så brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid. 

Både kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer skal foretages af et akkrediteret inspektionsfirma jf. DS/EN/ ISO/IEC 17020, og hos Bagger Låse & Alarm er vi naturligvis certificerede efter de nyeste standarder.

Er du i tvivl om, hvordan du bedst udformer brandsikringen, rådgiver vi dig gerne herom for at sikre holdbare løsninger på omfattende opgaver.

Med en god forståelse for kravene for brandsikring allerede inden påbegyndelsen af et byggeri, har vi mulighed for at undgå forsinkelser af byggeriet samt imødekomme udfordringer forbundet hermed. I stedet sørger vi for at komme godt i mål med projektet med øje for de pågældende regler.   

HUSK at det er dit ansvar som bygningsejer at sørge for at få foretaget den korrekte service af dine brandtekniske anlæg.

Kontakt os hvis du ønsker rådgivning om brandsikring eller har spørgsmål til brandsikkerhed i bygningsreglementet

 

Erhverv indbrudssikring

Hvilke artikler vil du læse?

62799

Derfor er brandsikring ved ombygning en udfordring

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Indbrud mens man er hjemme?

Sådan bør du forholde dig, hvis tyven bryder ind mens du sover.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Kommer indbrudstyven igen?

Sandsynligheden for at han gør, er måske større end du tror.

Har du købt hælervarer før?

Måske har du købt hælervarer helt uden at vide det...

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Forsikring og dokumentation efter indbrud

Få styr på de rigtige papirer og dokumentation efter indbrud.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Jeg har haft indbrud – hvad skal jeg gøre?

Få svar på dine spørgsmål efter et indbrud.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Hvordan arbejder tyven? [2024 Opdateret]

Lær mere om tyven og rust dig bedre mod indbrud.

Derfor er brandsikring ved ombygning en udfordring

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Ønsker du at vide endnu mere...?

Hvis du har spørgsmål til vores artikler eller ønsker at få rådgiving om et bestemt sikringsemne, så kontakter vi dig gerne - helt uforpligtende!


Tilbage til forside
© Bagger Låse & Alarm A/S
Til toppen
// Script fra forsiden