Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Få styr på sikkerheden på byggepladsen

I Danmark er det lovpligtigt at have en sikkerhedsplan på byggepladsen, som skal være tilgængelig for alle de parter, der arbejder på byggepladsen.

Formålet med en sikkerhedsplan er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved bl.a. at beskrive forholdene på byggepladsen, give instruktioner om brug af værnemidler, uddele roller og ansvarsområder, informere om procedurer i tilfælde af ulykker etc.

Emnet er omfattende, men vi har beskrevet nogle af de mest overordnet punkter for dig i denne artikel. Læs med og følg de forskellige links, hvis du ønsker at læse mere dybgående om hvert punkt hos Arbejdstilsynet. 

Bygherren har det overordnet ansvar

Det er ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1157 bygherren, der er ansvarlig for, at en sikkerhedsplan bliver udarbejdet og implementeringen af sikkerhedsplanen.

Sikkerhedsplanen skal udarbejdes inden arbejdet på byggepladsen påbegyndes og revideres løbende i takt med projektets udvikling.

Helt generelt kan bygherrens ansvarsområder listes sådan op: 

 • Udarbejde en skriftlig sikkerheds- og sundhedsplan

 • Tildele tilstrækkelig tid og ressourcer til sikkerhed

 • Lede og kontrollere arbejdet for at minimere risici

 • Sørge for uddannelse og oplære af de arbejdsgivere i sikkerhed

 • Identificere farer og træffe foranstaltninger for at minimere dem

 • Have procedurer for håndtering af ulykker og nødsituationer

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse kan du som bygherre læse mere om, hvilke elementer der skal dækkes i din sikkerhedsplan – sådan opretholder I bedst sundhed og sikkerhed på byggepladsen under hele projektet.

 

Sikkerhedsregler på små vs. store byggepladser

Der er naturligvis forskel på risici, arbejdsopgaver og generelle forhold ved henholdsvis små og store byggepladser. Derfor er der også forskellige regler for, hvordan og hvornår sikkerhedsplanen skal udarbejdes.

Her får du et forsimplet overblik over, hvornår der skal gøres hvad for at etablere sikkerhed på byggepladser af forskellige størrelser: 

 

 • Store byggepladser: Plan for sikkerhed og sundhed ved store byggepladser- og projekter skal udarbejdes, mens bygningen projekteres. Sikkerhedsplanen skal derfor senest foreligge, når byggepladsen etableres, og man skal løbende opdatere planen under byggeprocessen.

 

 • Små og mellemstore byggepladser: Her skal en plan for sikkerhed og sundhed ved særligt farligt arbejde udarbejdes, mens byggeprojektet projekteres. Denne type plan for sikkerhed og sundhed skal senest foreligge, når det særligt farlige arbejde sættes i gang, og den skal ligeledes opdateres, hvis der sker ændringer i arbejdet under byggeprocessen.

 

Sikkerhedsplanerne fungerer derfor som et styringsredskab for jeres fælles arbejdsmiljø og er med til at sikre et godt arbejdsmiljø for alle involveret.

 

Få udpeget en arbejdsleder til at føre tilsyn

Når det kommer til at etablere sikkerhed på byggepladsen, er det utroligt vigtigt, at alle involverede påtager sig en del af ansvaret for at opretholde et højt sikkerhedsniveau.

Det er som udgangspunkt arbejdsgiveren og den overordnede ledelse, der jf. arbejdsmiljøloven skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt under hele processen.

Der er mange tråde, der skal holdes styr på i forbindelse med at overholde denne pligt som arbejdsgiver, og dem kan du læse mere om i arbejdsmiljøloven.

Det er også muligt for arbejdsgiveren at udpege en arbejdsleder, der leder og fører tilsyn med arbejdet på vegne af arbejdsgiveren.   

De ansatte har ligeledes en vigtig rolle i at skabe sikkerhed på byggepladsen efter de foranstaltninger, som er stillet op.

Helt generelt kan den ansattes ansvarsområder listes sådan, at der er den ansattes ansvar bl.a. at: 

 • Overholde og følge alle sikkerhedsprocedurer- og politikker

 • Bære og bruge det nødvendige beskyttelsesudstyr på alle tidspunkter

 • Rapportere eventuelt farlige situationer eller mangler i sikkerhedsforanstaltninger

 • Deltage i den nødvendige sikkerhedstræning og uddannelse

 • Samarbejde med kollegaer for at sikre en sikker arbejdsplads

 • Rapportere eventuelle arbejdsulykker eller skader til ledelsen

 

Leverandører af maskiner, andre tekniske hjælpemidler samt kemikalier og andre materialer har naturligvis også et ansvar for, at det leverede både kan transporteres, opbevares og bruges uden fare. 

 

De vigtigste regler for sikkerhed på byggepladser

På en byggeplads er der en række regler, der skal følges for at sikre sikkerheden. Vi nævner her nogle af de vigtigste regler, mens det altid er vigtigt at være bekendt med dem, der gælder for din specifikke byggeplads:

 

⚖️ Arbejdsmiljølovgivning:

Overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen er afgørende for at beskytte arbejdstagere mod farer på arbejdspladsen. Dette inkluderer regler om maskinsikkerhed, personligt beskyttelsesudstyr og mere.

 

🔥 Brandsikkerhed/regler for varmt arbejde:

Regler for varmt arbejde er vigtigt for, at forhindre brande på byggepladsen. Der findes en række forskellige regler afhængig af størrelsen på byggepladsen, det område, som arbejdet udføres i og lignende forhold. Du kan læse mere om reglerne for varmt arbejde her, hvor vi går i dybden med disse regler.

 

🏗️ Faldbeskyttelse:

Faldbeskyttelse er en af de mest kritiske aspekter af sikkerhed på en byggeplads, især når der arbejdes i højden. Det er afgørende at forstå og implementere de nødvendige forholdsregler for at minimere risikoen for faldulykker. Det inkluderer beskyttelse af åbne huller, sikkerhedsnet, sikkerhedstræning og lignende.

 

Hvad skal en sikkerhedsplan indeholde?

Der kan være variationer i indholdet til planen for sikkerhed og sundhed alt afhængig af byggepladsens størrelse og andre forhold. For at opretholde sikkerhed på samtlige byggepladser vil der dog ofte indgå følgende ting i planen: 

 • En tidsplan

 • Procedure for løbende kontrol

 • Organisationsplan og byggepladstegning

 • Beskrivelse af særligt farligt arbejde og særlige risici

 • Angivelse af fællesområder på pladsen og fælles sikkerhedstiltag

 • Angivelse af færdselsområder og områder med flere arbejdsgivere

 • Angivelse af, hvem der har ansvar for og samordner beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner

Hvad de enkelte punkter mere specifikt indeholder, kan du læse mere om hos arbejdstilsynet.

 

Hvornår skal der holdes sikkerhedsmøder?

På store bygge- og anlægspladser (mere end 10 personer på byggepladsen) foreligger der krav om, at bygherrens arbejdsmiljøskoordinator holder jævnlige sikkerhedsmøder.

Det er koordinatoren, der skal indkalde til møderne og sørge for, at der bliver udarbejdet et skriftligt referat. Alle dem, der på den ene eller anden måde er beskæftiget på byggepladsen, skal deltage i mødet. De ordinære sikkerhedsmøder skal afholdes mindst hver 14. dag og ellers efter behov.

 

Hvem foretager tilsyn på en byggeplads?

For at opretholde sikkerhed på landets byggepladser fører Arbejdstilsynet tilsyn på bygge- og anlægspladser.

De benytter sig af forskellige tilsynsmetoder, hvor det mest almindelige er et helhedsorienteret tilsyn. Her kommer tilsynsføreren på uanmeldt besøg på en byggeplads, hvor hele pladsen skal gennemgås og arbejdsmiljøet skal afdækkes.

Tilsynet kan indeholde forskellige elementer alt afhængig af, om der er tale om store infrastruktur- og byggeprojekter, mindre byggepladser eller arbejdsmiljøer med mange udenlandske medarbejdere.

Hvis du ønsker rådgivning om sikkerhed på byggepladsen, så har vi stor erfaring med både hvordan du overholder et tilsyn og selve sikring af en byggeplads.

Du kan finde vores kontakt-oplysninger her.

Erhverv indbrudssikring

Hvilke artikler vil du læse?

79776

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Indbrud mens man er hjemme?

Sådan bør du forholde dig, hvis tyven bryder ind mens du sover.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Kommer indbrudstyven igen?

Sandsynligheden for at han gør, er måske større end du tror.

Har du købt hælervarer før?

Måske har du købt hælervarer helt uden at vide det...

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Forsikring og dokumentation efter indbrud

Få styr på de rigtige papirer og dokumentation efter indbrud.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Jeg har haft indbrud – hvad skal jeg gøre?

Få svar på dine spørgsmål efter et indbrud.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Hvordan arbejder tyven? [2024 Opdateret]

Lær mere om tyven og rust dig bedre mod indbrud.

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Ønsker du at vide endnu mere...?

Hvis du har spørgsmål til vores artikler eller ønsker at få rådgiving om et bestemt sikringsemne, så kontakter vi dig gerne - helt uforpligtende!


Tilbage til forside
© Bagger Låse & Alarm A/S
Til toppen
// Script fra forsiden