Derfor er brandsikring ved ombygning en udfordring

Opsummering af artiklen:

 

Udfordringer for brandsikring på byggepladser

Brandsikring ved ombygning og renovering er en udfordring for mange entreprenører, som følge af byggepladsens komplekse miljø.

Hvert år opstår der brande under ombygning som følge af varmt arbejde p.g.a. brandfarlige materialer, maskiner og elektriske installationer eller gnister fra værktøj. Det høje støjniveau på byggepladserne kan ydermere forværre brandsikringen på byggepladsen, da kommunikation og evakuering vanskeliggøres.

Alle disse faktorer kan føre til skader, forsinkelser og i værste tilfælde tab af menneskeliv ved brand på bygninger under ombygning. For at italesætte denne udfordring, ønsker vi at understrege vigtigheden i at implementere effektiv brandsikring og sikre hurtig evakuering.

Nøje planlægning, tydelige og strammere retningslinjer samt løbende overvågning er således afgørende for at mindske brandrisikoen og beskytte både liv og ejendom under ombygning.

 

Brandsikring ved ombygning

 

Gældende regler for brandsikring (BR18)

I Danmark arbejder vi med et klassifikationssystem til at vurdere brandrisikoen for forskellige bygninger. Dette system placerer hvert byggeri i en af fire brandklasser (1, 2, 3 eller 4).

Brandklasserne angiver graden af brandrisiko, hvor højere klassenumre indikerer større risiko. Grundlæggende set afspejler brandklasserne det sikkerhedsniveau, som bygningen tilbyder i forhold til evakuering, begrænsning af brandspredning samt lignende foranstaltninger.

Historiske bygninger bliver ofte placeret i brandklasse 3 eller 4, da arkitekturen er mere kompleks. Dette omfatter blandt andet længere afstande til flugtveje og krav om mere avancerede brandbeskyttelsesforanstaltninger.

Hvis dit byggeri falder i klasserne 2 til 4, kræves det, at du har en certificeret brandrådgiver til at stå for dokumentationen. Brandrådgiverens arbejde sikrer, at nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er korrekt implementeret og dokumenteret.

Du kan her læse vores blogartikel om de danske brandklasser.

 

Myndigheder kræver klarere regler for brandsikring ved ombygning

Vi har et omfattende bygningsreglement i Danmark, som sikrer et højt niveau af brandsikkerhed i byggerier, men så snart en bygning er under ombygning, ophører stort set alle disse regler imidlertid. Dette gør bygninger særligt udsat ved renovering og ombygning.

Denne problematik er blevet særlig udtalt efter flere brande i historiske bygninger, herunder branden på Børsen i København i 2024. Flere myndigheder understreger som følge heraf behovet for klarere retningslinjer og anbefalinger i forbindelse med brandsikring ved ombygning.

I 1994 udgav 'Social-, Bolig- og Ældreministeriet' et cirkulære om renovering og brandsikkerhed. Flere myndigheder mener, at denne cirkulære trænger til en opdatering, som gør brandsikring ved ombygning mere forståeligt, hæver det til niveau med en brandteknisk vejledning og omfatter alle typer bygninger og ikke kun fredede bygninger.

Stramningen er nødvendig, fordi den garanterer en større sikkerhed af byggeriet, før det tages i anvendelse. I denne forbindelse peger DBI på at gøre det lovpligtigt at installere automatiseret brandsikring i kulturhistoriske bygninger under ombygning.

Dette er en altafgørende komponent for at inddæmme og slukke brande hurtigt og effektivt – og hermed beskytte værdifulde aktiver og menneskeliv.

  

Kompleks arkitektur kræver skræddersyede løsninger

Der er flere grunde til at reglerne for brandsikring ved ombygning ikke er så strenge som reglerne for nybyggeri.

Ombygninger skal ofte tilpasses eksisterende strukturer, hvorfor det kan være sværere at implementere moderne brandsikringsforanstaltninger, uden at ændre den originale arkitektur markant. Hver ombygning er unik og kræver således individuel tilpasning af brandsikringsbehovene, hvilket gør det udfordrende at fastsætte ensartede regler.

Implementering af brandsikring ved ombygning opstår i tæt samarbejde mellem brandrådgiveren og arkitekten på projektet. Forståelsen for det originale byggeris muligheder og begrænsninger er afgørende i henhold til brandsikring.

Det kan nemlig være vanskeligt at installere ekstra brandsikringssystemer uden at ændre eller ødelægge den oprindelige konstruktion for meget. Valget mellem forskellige brandsikringsforanstaltninger såsom ABA-anlæg, sprinkleranlæg, brandsikrings-adskillelser, rumslukningsanlæg eller flugtvejsbelysning afhænger derfor i høj grad af den specifikke bygning. Den komplekse arkitektur kræver med andre ord skræddersyede løsninger.

 

Fundamentet i historiske bygninger skaber øget brandfare

Under ombygning er en bygning dog meget sårbar over for brand. Bygningen er sædvanligvis omgivet af stillads, hvorfor det kan være vanskeligt for beredskabet at få adgang til bygningen.

Det er ydermere komplekst at bekæmpe en brand i en historisk bygning, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan branden vil sprede sig. I moderne byggeri med betonvægge og etageadskillelser er det let at forudsige, hvordan branden vil brede sig, og dermed koncentrere indsatsen.

I historiske bygninger er der imidlertid elementer som nedhængte lofter, gamle ventilationsgennemføringer eller skorstenskanaler, der kan bane vej for branden. Det er i kraft heraf sværere at inddæmme og kontrollere røg og ild.

Ved brandslukningen er det heller ikke altid muligt at bruge store mængder vand, hvis der er tale om en historisk bygning. Dette skyldes bygningens konstruktion og fundament, der ikke kan modstå vandet, men i stedet vil blive påvirket og skadet af beredskabets indsats. Disse faktorer komplicerer brandsikring ved ombygning – og det er herfra, at behovet for strammere regler på området er opstået.

 

Trådløst brandalarmssystem er løsningen

Vi anbefaler trådløse brandalarmer som f.eks. WES3 eller Biosite som effektive systemer i forbindelse med brandsikring i bygninger under ombygning. Specielt WES3 er designet som et mobilt brandalarm- og evakueringssystem, der primært anvendes på byggepladser og lignende steder, hvor en permanent installation af et traditionelt brandanlæg ikke kan realiseres.

WES3-systemet anvender krypterede radiosignaler, hvilket sikrer en pålidelig og sikker drift uden forstyrrelser fra eksterne systemer. Med den tilhørende software kan brugere reagere på alarmer fra byggepladsen døgnet rundt – uanset hvor de befinder sig.

Mobilappen giver desuden brugerne øjeblikkelig adgang til notifikationer fra de specifikke områder, hvor WES3-enhederne er installeret. Disse funktioner muliggør hurtig og effektiv evakuering og udrykning ved brandtilfælde.

WES3 er godkendt til brandsikring i forbindelse med ombygning og opfylder kravene i Bygningsreglementet (BR18), kapitel 7. Dette er en garanti for, at brandsikringssystemet overholder de nødvendige sikkerhedskrav for bygningerne under ombygning.

 

Brandsikring er vitalt for samfundstryghed

Brandsikring spiller en afgørende rolle i samfundet. Den rette brandsikring i en bygning sikrer nemlig ikke blot medarbejdere og besøgende mod fare, den beskytter ligeledes værdifulde ejendele, der bærer stor historisk og kulturel værdi.

Ved at implementere effektive brandsikringsforanstaltninger ved ombygning kan man minimere risikoen for tab af menneskeliv og ejendom i tilfælde af brand. Hos Bagger Låse & Alarm støtter vi naturligvis op om mere fokus på emnet om brandsikring ved ombygning og renovering.

Kontakt os hvis du ønsker rådgivning eller konkrette løsninger inden for brandsikring.

 

Privat indbrudssikring

Hvilke artikler vil du læse?

84087

Derfor er brandsikring ved ombygning en udfordring

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Indbrud mens man er hjemme?

Sådan bør du forholde dig, hvis tyven bryder ind mens du sover.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Kommer indbrudstyven igen?

Sandsynligheden for at han gør, er måske større end du tror.

Har du købt hælervarer før?

Måske har du købt hælervarer helt uden at vide det...

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Forsikring og dokumentation efter indbrud

Få styr på de rigtige papirer og dokumentation efter indbrud.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Jeg har haft indbrud – hvad skal jeg gøre?

Få svar på dine spørgsmål efter et indbrud.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Hvordan arbejder tyven? [2024 Opdateret]

Lær mere om tyven og rust dig bedre mod indbrud.

Derfor er brandsikring ved ombygning en udfordring

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Ønsker du at vide endnu mere...?

Hvis du har spørgsmål til vores artikler eller ønsker at få rådgiving om et bestemt sikringsemne, så kontakter vi dig gerne - helt uforpligtende!


Tilbage til forside
© Bagger Låse & Alarm A/S
Til toppen
// Script fra forsiden