Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Hvor går grænsen, når der stjæles på arbejde?

Er det tyveri, når en ansat tager et æble med hjem fra arbejdspladsens frugtordning, eller er det okay, at den ansatte tager en firma-kuglepen i lommen?

Arbejdspladstyveri er som udgangspunkt altid fyringsgrundlag, men der findes mange gråzoner på området. Både som medarbejder og arbejdsgiver er det derfor vigtigt, at kende til de gældende regler.

 

Kontorartikler er mest populære at tage med hjem

I en omfattende undersøgelse, foretaget af 'Det Kriminalpræventive Råd', som bygger på interviews af mere end 1.500 ansatte i danske virksomheder, sammenlignes niveauet af tyveri og svind på danske arbejdspladser.

Af denne rapport fremgår det, at kontorartikler som f.eks. kuglepenne, papir og frimærker er det absolut mest hyppige for medarbejderne at tage med hjem uden at aflevere igen. Den gode nyhed er dog, at den generelle andel af medarbejdere, som svarer ”ja” til spørgsmålet ”Har du nogensinde taget noget med hjem fra din nuværende arbejdsplads uden at aflevere det igen?” er faldet fra 53% til 45% fra 2008 til 2017. 

Når man går dybere i tallene, samt de bagvedliggende forklaringer, er der da også en tydelig tendens i medarbejdernes svar; det er typisk ikke med en skyldig bagtanke, at der tages noget med hjem. De fleste, der har taget noget med hjem uden at aflevere det tilbage, forklarer det med, at tingene skal bruges til arbejde hjemme. Derudover er glemsomhed og sjusk hyppige forklaringer.

 

Ingen bagatelgrænse, når det kommer til arbejdspladstyveri

Det er fuldstændig uden betydning, om en medarbejder stjæler fra virksomheden, dens øvrige ansatte eller virksomhedens kunder. Al tyveri betragtes som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet – der er ingen nedre grænse.

Som det også fremgår af undersøgelsen, sker de fleste tyverier på arbejdspladsen under en opfattelse af, at det er accepteret af virksomheden og kollegaerne. Det er derfor vigtigt, at ledelsen tydeliggør, at al tyveri har ansættelsesretlige konsekvenser (og nogle gange endda strafferetlige konsekvenser).

Det anbefales at reglerne anføres allerede ved jobsamtalen, samt står tydeligt i medarbejderhåndbogen. Accepterer virksomheden, at en medarbejder f.eks. tager en blok og en kuglepen med hjem fra arbejdspladsen til brug derhjemme, bør det også tydeliggøres fra ledelsens side.

 

Måder at opdage tyveri på arbejdspladsen?

Det er virksomheden, som bærer bevisbyrden, hvis der er tale om arbejdspladstyveri. Det er samtidigt ikke nok med en mistanke, uanset hvor begrundet den end må være.

Menes det, at tyveriet er beviseligt, medfører det bortvisning samt en strafafskedigelse (lønnen stopper fra afskedigelses-dagen). Ifølge den gældende retspraksis har virksomheden desuden ’reaktionspligt’, hvilket betyder, at ledelsen kun har få dage til at bortvise medarbejderen. 

Ledelsen har et stort ansvar i at forventningsafstemme regler og lovgivning i forhold til at tage kontorartikler, mad, restvarer og lignende med hjem. Oplysning har en særdeles effektiv præventiv effekt. Tyveri med en større grad af overlæg kræver dog mere kontrol i forhold til bevisførelse.

 

Anbefalet løsninger kunne være

Videoovervågning til erhverv er en særdeles effektiv løsning, som typisk giver ledelsen klare beviser, hvis der er mistanke om arbejdspladstyveri. Vær altid opmærksom på de gældende regler i forbindelse med videoovervågning (læs mere om regler for videoovervågning her) – f.eks. er det ikke tilladt at udøve konstant overvågning af en enkelt eller få medarbejdere. Kameraovervågning af et kasseområde er dog tilladt.

Andre muligheder for at føre kontrol med medarbejderne er stikprøvekontrol af medarbejdernes tasker og jakker ved indgangen eller skarpere adgangskontrol, sporingsudstyr i værktøj eller GPS i firmabiler.

Uanset hvilken metode som vælges så tænk på at gøre det i samarbejde med medarbejderne, så de har forståelse for udfordringen og behovet for reglerne. Så har de bedre forståelse for de nye tiltag.

 

Erhverv indbrudssikring

Hvilke artikler vil du læse?

40798

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Indbrud mens man er hjemme?

Sådan bør du forholde dig, hvis tyven bryder ind mens du sover.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Kommer indbrudstyven igen?

Sandsynligheden for at han gør, er måske større end du tror.

Har du købt hælervarer før?

Måske har du købt hælervarer helt uden at vide det...

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Forsikring og dokumentation efter indbrud

Få styr på de rigtige papirer og dokumentation efter indbrud.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Jeg har haft indbrud – hvad skal jeg gøre?

Få svar på dine spørgsmål efter et indbrud.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Hvordan arbejder tyven? [2024 Opdateret]

Lær mere om tyven og rust dig bedre mod indbrud.

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Ønsker du at vide endnu mere...?

Hvis du har spørgsmål til vores artikler eller ønsker at få rådgiving om et bestemt sikringsemne, så kontakter vi dig gerne - helt uforpligtende!


Tilbage til forside
© Bagger Låse & Alarm A/S
Til toppen
// Script fra forsiden