Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Overholder din virksomhed sin sikringsklasse?

En virksomhed forsikres mod tyveri i overensstemmelse med dens gældende sikringsklasse.

Sikringsniveauerne bestyres af 'Forsikring & Pension' (F&P), og de skal udtrykke den risiko, som din virksomhed har for indbrud. Niveauerne bygger derfor bl.a. på attraktivitet af varer samt inventar som f.eks. kunst, møbler, IT-udstyr o.s.v.

En virksomheds indbrudssikring samt krav til sikringsniveauet kommer fra dens sikringsklasse, og det kan have stor betydning for forsikringen.

Låsesystemer, forstærkninger af døre, sikringsgitre, TV-overvågning og andre sikringsforanstaltninger skal opfylde kravene i den gældende sikringsklasse. Hvis ikke de opfyldes, kan virksomheden ikke få fuld erstatning!

 

Sikringsniveauer oversigt

 

Krav til skalsikring, cellesikring og objektsikring?

Sikringsklasserne er formuleret på seks forskellige niveauer, som indikerer kravene til virksomhederne.

De kaldes 'Sikringsniveau 10-60', og de indikerer desuden minimumskravene til henholdsvis skalsikring (S), cellesikring (C) og objektsikring (O): 

 

 • Sikringsniveau 10: 10-S
 • Sikringsniveau 20: 20-S, 20-C og 20-O
 • Sikringsniveau 30: 30-S, 30-C og 30-O
 • Sikringsniveau 40: 40-S, 40-C og 40-O
 • Sikringsniveau 50: 50-S, 50-C og 50-O
 • Sikringsniveau 60: 60-S, 60-C og 60-O

 

Virksomhedens gældende sikringsniveau vil fremgå af forsikringspolicen. Enhver virksomhed har selv til ansvar at leve op til de gældende krav, og det anbefales således, at man går grundigt igennem punkterne i den specifikke sikringsklasse.

Her følger en forklaring af de enkelte sikringsklasser:  

 

+ Sikringsniveau 10

Når vi ser nærmere på 'Sikringsniveau 10', som repræsenterer de laveste minimumskrav, bemærkes det, at det primært fokuserer på skalsikring. Dette niveau indebærer krav til at beskytte større åbninger, med f.eks. døre, vinduer, porte eller lignende.

➜ Hvis du er i tvivl om skalsikring, så læs vores guide.

Disse skal være forsvarligt fastgjort og lukket. Når de låses udefra, skal der bruges en låseenhed, der svarer til Forsikring & Pensions 'GRØN klasse' i henhold til EN 12320 standarden. Vær opmærksom på, at en større åbning defineres som et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet er større end 0,1 m², og hvor begge sider er mere end 12 cm fra hinanden.

Installationen af mekaniske sikringsprodukter skal udføres af en Forsikring & Pension-registreret installatør. I tilfælde af indbrud skal virksomheden kunne dokumentere, at både den mekaniske tyverisikring og den eventuelle elektroniske overvågning opfylder de nødvendige krav. Denne dokumentation kan normalt opnås gennem installationserklæringer, der udstedes af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke kræves elektronisk overvågning i 'Sikringsniveau 10'. 

 

+ Sikringsniveau 20

'Sikringsniveau 20' indebærer minimumskrav, der delvist ligner de, der gælder for 'Sikringsniveau 10' vedrørende skalsikring, men der stilles yderligere krav. Ud over skalsikring kræves der indvendige låse i 'GUL klasse' eller tilsvarende standard. Desuden skal vinduer lukkes og fastholdes i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning af rum, hvor særligt værdifulde genstande opbevares, er også påkrævet. Dette inkluderer overvågning af alle større åbninger i rummets grænseflader. Centraludstyret til overvågning skal opfylde specifikke standarder, og alarmen skal overføres til en godkendt kontrolcentral. Reaktionstiden ved alarmen skal være inden for 35 minutter.

 


+ Sikringsniveau 30

'Sikringsniveau 30' indebærer en omfattende forbedring af sikkerheden i forhold til 'Sikringsniveau 20'. Udover de krav, der allerede er beskrevet for 'Sikringsniveau 20', er der yderligere skærpede foranstaltninger.

Dette inkluderer en mere avanceret indvendig og udvendig aflåsning af døre, porte og lignende, hvor udvendig aflåsning skal overholde 'BLÅ klasse' eller tilsvarende standarder.

Der er også flere krav til den elektroniske overvågning, som gælder for skalsikring, cellesikring og objektsikring. Dette betyder, at der skal investeres i mere avanceret elektronisk sikkerhedsudstyr. For eksempel skal der ved elektronisk objektovervågning anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder i denne sikringsklasse.

'Sikringsniveau 30' er designet til at levere en højere grad af sikkerhed og beskyttelse for værdifulde ejendele og områder og indebærer en betydelig investering i sikkerhedsforanstaltninger.

 

+ Sikringsniveau 40

Den store forskel fra 'Sikringsniveau 30' til 'Sikringsniveau 40' er de øgede krav til den mekaniske skalsikring og cellesikring. I denne sikringsklasse skal de større åbninger nemlig ikke blot forsynes med døre, vinduer eller lemme.

Disse skal være forsynede efter 'GUL klasse' (svarer til EN 1627, RC3 eller SSF 1074). Potentielle indbrudspunkter samt værdifulde varer og løsøre skal stadig elektronisk overvåges.

Den store forskel fra 'Sikringsniveau 30' til 'Sikringsniveau 40' er de øgede krav til den mekaniske skalsikring og cellesikring. I denne sikringsklasse skal de større åbninger nemlig ikke blot forsynes med døre, vinduer eller lemme.

Disse skal være forsynede efter 'GUL klasse' (svarer til EN 1627, RC3 eller SSF 1074). Potentielle indbrudspunkter samt værdifulde varer og løsøre skal stadig elektronisk overvåges.

Reaktionstiden fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter.

 

+ Sikringsniveau 50

Ved 'Sikringsniveau 50' skal større åbninger i bygningen eller i grænsefladen til cellen være forsynet med døre, vinduer og lemme i 'BLÅ klasse'. Det er ligeledes stadig kravene til den indvendige sikring i skallen såvel som cellen.

Objekter, enten varer, løsøre eller lignende skal ligeledes objektsikres efter 'BLÅ klasse' (svarer til EN 1143). Der er desuden større krav til den elektroniske objektovervågning i denne klasse. 

Ved 'Sikringsniveau 50' skal større åbninger i bygningen eller i grænsefladen til cellen være forsynet med døre, vinduer og lemme, der er klassificeret som 'BLÅ klasse' (svarende til EN 1627, RC4 eller SSF 1074) eller tilsvarende. Kravene til den indvendige sikring i både skallen og cellen forbliver uændrede.

Objekter, såsom varer, løsøre eller lignende, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal også objektsikres efter 'BLÅ klasse' (svarende til EN 1143) eller tilsvarende. Der stilles større krav til den elektroniske objektovervågning i denne klasse for at opnå maksimal sikkerhed og beskyttelse:

 • Overvågning mod forsøg på adgang til og manipulation af de objekter, der er objektsikret.

 • Overvågning mod eventuelle forsøg på fjernelse eller beskadigelse af objekterne.

 • Overvågning af adgangsveje til objektsikrede områder.

 • Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.

 • Overvåget alarmoverførsel til en godkendt kontrolcentral.

 

+ Sikringsniveau 60

I 'Sikringsniveau 60' afspejler de mest omfattende minimumskrav til både skalsikring, cellesikring og objektsikring.

Som udgangspunkt skal både skaller, celler og objekter sikres i overensstemmelse med Forsikring & Pensions 'RØD klasse', som afspejler de mest sikre låse, cylindre og lignende. Kravene til overvågning er desuden mere omfattende (f.eks. skal bevægelsesdetektorer være sikrede mod tildækning). 

Der følger desuden mere og mere omfattende krav til opsætning, installation samt certificering og dokumentation, når man bevæger sig på i sikringsniveauerne.

Disse krav bør derfor overvejes og imødekommes af enhver virksomhed allerede inden valget af den specifikke sikringsløsning.

Erhverv indbrudssikring

Hvilke artikler vil du læse?

40802

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Indbrud mens man er hjemme?

Sådan bør du forholde dig, hvis tyven bryder ind mens du sover.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Kommer indbrudstyven igen?

Sandsynligheden for at han gør, er måske større end du tror.

Har du købt hælervarer før?

Måske har du købt hælervarer helt uden at vide det...

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Forsikring og dokumentation efter indbrud

Få styr på de rigtige papirer og dokumentation efter indbrud.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Jeg har haft indbrud – hvad skal jeg gøre?

Få svar på dine spørgsmål efter et indbrud.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Hvordan arbejder tyven? [2024 Opdateret]

Lær mere om tyven og rust dig bedre mod indbrud.

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Ønsker du at vide endnu mere...?

Hvis du har spørgsmål til vores artikler eller ønsker at få rådgiving om et bestemt sikringsemne, så kontakter vi dig gerne - helt uforpligtende!


Tilbage til forside
© Bagger Låse & Alarm A/S
Til toppen
// Script fra forsiden