Intelligent videoanalyseHvad er intelligent videoanalyse?

Intelligent videoanalyse (IVA) er en banebrydende teknologi, der har revolutioneret måden du kan bruge videoovervågning på.

Ved at kombinere avancerede algoritmer og AI-teknologi åbner intelligent videoanalyse op for en bred vifte af muligheder og fordele.

Idéen bag intelligent videoanalyse er at analysere og bedre forstå indholdet af videooptagelserne. Dette giver dig mulighed for at automatisere processen med at overvåge og analysere store mængder videodata, hvilket sparer tid og ressourcer for administrationen i virksomheden. 

Videoanalyse fordele

 

Derfor er intelligent videoanalyse afgørende

Den nuværende praksis med "normal" videoovervågning er forbundet med visse udfordringer. Udover den massive mængde data, der skal behandles, er det også en udfordring at identificere og reagere på specifikke hændelser eller adfærdsmønstre i realtid.

Ofte kræver det menneskelig indgriben og observation for at opdage og håndtere potentielle sikkerhedstrusler eller andre problemer. Dette kan være ineffektivt, ressourcekrævende og fejlbehæftet.

Ved at automatisere overvågningsprocessen kan intelligent videoanalyse øge effektiviteten og nøjagtigheden af ​​sikkerhedsforanstaltninger. Videoovervågnings systemet kan nu hurtigt og mere pålideligt opdage og rapportere afvigende adfærd, genkende kendte ansigter eller hjælpe med:

 

Samlet set spiller intelligent videoanalyse en afgørende rolle i at løse de udfordringer, der er forbundet med traditionel videoovervågning i erhvervslivet og sammenspillet med AI-teknologi har det potentialet til at at fortsætte med at transformere måden, vi benytter videoovervågning på nu og i fremtiden.

 

Intelligent TVO videoanalyse (Video Content Analysis)

Spørg vores video-ekspert Jan

Skal vi tage en snak om videoanalyse?

Jan Holde

Sikringskonsulent hos Bagger Låse

70 20 21 12

Jan Holde Profilbillede

Priser på pakkeløsning


Small

Mindre kontor & butikker
Butik

 • 4 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 4 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 4-kanals HD video
 • 1 stk. 1 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende APP
 • Montering, kvalitetssikring & idriftsættelse

Mest populære

Medium

Erhvervsbygninger & større butikker
Mindre erhverv

 • 8 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 8 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 8-kanals HD video
 • 1 stk. 2 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende APP
 • Montering, kvalitetssikring & idriftsættelse

Large

Større industri
Industri

 • 12 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 12 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 16-kanals HD video
 • 1 stk. 4 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende APP
 • Montering, kvalitetssikring & idriftsættelse

Small

Lejligheder & rækkehuse
Lejlighed

 • 2 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 2 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 4-kanals HD video
 • 1 stk. 1 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende APP
 • Montering, kvalitetssikring & idriftsættelse

Mest populære

Medium

Parcelhuse
Hus

 • 4 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 4 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 4-kanals HD video
 • 1 stk. 1 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende APP
 • Montering, kvalitetssikring & idriftsættelse

Large

Større villaer
Større villa

 • 8 stk. 2 mpx Dome kameraer
 • Dag/nat-kameraer med infrarødt LED
 • 8 stk. Kamerabeslag og samlebokse
 • 1 stk. 8-kanals HD video
 • 1 stk. 2 TB harddisk (til ca. 14-30 dage)
 • Kabelinstallation op til 20 m pr. kamera
 • Tilhørende APP
 • Montering, kvalitetssikring & idriftsættelse

Populære muligheder med videoanalyse

Nummerpladescanner med videoanalyse

 

Nummerpladescanner

Få mulighed for at registrere nummerplader og udløse godkendelser eller alarmer, hvis bestemte nummerplader, der er indtastet i systemet, identificeres.

Nummerpladescanningsteknologien har fået en del betegnelser i branchen og er kendt som ANPG (Automatic Number Plate Recognition), ANPR (Automatic Number Plate Recognition) eller LPR (License Plate Recognition). 

Teknologien muliggør hurtig og præcis identifikation af køretøjer ved at analysere og genkende nummerplader i realtid. Funktionen er også meget anvendt til parkeringshåndhævelse og trafikovervågning.

Virksomheder kan mere effektivt håndhæve parkeringsregler og identificere ulovligt parkerede køretøjer, samt identificere potentielle sikkerhedsmæssige bekymringer i næromgivelser.

 

Persongenkendelse med videoanalyse

 

Person- & ansigtsgenkendelse

Persongenkendelse-teknologien kan identificere specifikke personer, baseret på f.eks. udseende eller bestemt påklædning. Teknologien kan søge efter bestemte personer ved at analysere helt ned i detaljer som hårfarve, skæg, højde eller andre karakteristika.

Funktionen er især hensigtsmæssig i virksomheder med mange ansatte eller stor gennemgang af mennesker. Dette giver øget sikkerhed og mulighed for at reagere proaktivt på identificerede personer. Det hjælper med at forhindre uautoriseret adgang til følsomme områder, identificere kendte problempersoner eller endda identificere ansatte eller besøgende for at lette adgangen til bestemte områder.

Persongenkendelse kan også bidrage til at optimere arbejdsprocesser ved at genkende medarbejdere og tilpasse indstillinger og præferencer i systemet, hvilket skaber en mere personlig og effektiv adgangsoplevelse.

 

Områdesporing med intelligent videoanalyse

 

Område- & objektsporing

Analyse af indendørs og udendørs arealer, hvor videoanalysen kan signalere, hvis f.eks. et objekt mangler i dets virtuelle område. Ved hjælp af denne funktion kan også indtrængen, luskeri og andre adfærdsmønstre, der afviger fra det sædvanlige, hurtigere opfanges.

Objektovervågning kan hjælpe med at beskytte værdifulde objekter som f.eks. malerier og andre kunstværker på et museum, kontor eller hotel. Ved at implementere objektovervågningsteknologi kan det sikres, at ingen objekter flyttes uden tilladelse. Det er også muligt at oprette 'zoner', hvor kameraerne kan opdage, når en person kommer for tæt på eller rører ved objekterne. Dette forhindrer uønsket kontakt og reducerer risikoen for utilsigtede skader.

Områdeovervågning er også relevant i områder, hvor f.eks. biler ikke er tilladt, men hvor cyklister eller fodgængere er tilladt. Dette bidrager til at sikre, at områderne respekteres og bruges i overensstemmelse med de fastsatte regler.

Inden for byggeplads-overvågning er områdeovervågning også en værdifuld ressource til at opdage uautoriseret adgang og beskytte byggematerialer og maskiner.

 

Adfærdsanalyse med intelligent videoanalyse

 

Adfærdsanalyse

En meget udbredt funktion inden for intelligent videoanalyse er adfærdsanalyse i f.eks. butikker, supermarkeder eller kasseområde.

Ved at analysere bevægelser i f.eks. kasseområdet kan man opdage afvigelser fra normale transaktionsmønstre og identificere mulige sikkerhedsrisici, såsom manipulering af varer, kortbedrageri eller uregelmæssige refunderinger.

Det er dog vigtigt at understrege betydningen af at overholde GDPR-reglerne og persondatasikkerheden ved videoovervågning i dette område. Det indebærer at sikre, at videoovervågningen og den indsamlede data er i overensstemmelse med gældende lovgivning og at der er klare retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger.

For at sikre overholdelse af GDPR-reglerne og persondatasikkerheden kan det være nødvendigt at tilpasse personalepolitikken og sikre, at medarbejdere er opmærksomme på reglerne og retningslinjerne for brugen af videoovervågning i butikken eller kasseområdet.

 

Analyse af lyd med videoanalyse

 

Analyse af lyde

Mulighed for at analysere lyde ved hjælp af en mikrofon i kameraet, så en alarm udløses, hvis kameraet fanger lyden af f.eks. usædvanlig larm, skrig eller lyden af knust glas.

Funktionen giver også mulighed for stemmegenkendelse, hvilket er nyttigt i bestemte adgangskontrolsystemer eller situationer, hvor identifikation af en persons stemme er relevant. Dette muliggør mere præcis og sikker adgangskontrol ved at validere og verificere identiteten baseret på stemmegenkendelse.

Derudover kan lydanalysen også bruges til lydkvalitetsvurdering, hvis man ønsker at kunne vurdere lydkvaliteten i et bestemt område, så der kan identificeres støjkilder for at træffe passende foranstaltninger til støjreduktion og forbedre det samlede lydmiljø.

Ved at kombinere billedanalyse med lydanalyse opnår man en mere præcis overvågning og gør det muligt at identificere afvigelser fra normale lydmønstre.

 

Temperatur overvågning med termisk videokamera

 

Temperatur overvågning (Termiske kameraer)

Ved hjælp af termiske videokameraer kan man registrere skiftende og hurtige temperaturændringer, hvilket er særligt nyttigt i flere scenarier.

Et af de vigtigste anvendelsesområder for temperaturovervågning er inden for køle- eller fryserum. Termiske kameraer kan overvåge temperaturen i realtid og udløse en alarm, hvis temperaturen falder under de foruddefinerede grænseværdier. Dette bidrager til at sikre, at varer opbevares korrekt, og at potentielle kvalitetsproblemer eller tab forhindres.

Udover anvendelsen inden for temperaturstyring er termiske kameraer også uundværlige i brandsikringssystemer. De bruges ofte i ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmering) eller branddetekteringssystemer til nøje overvågning af specifikke områder, hvilket giver mulighed for hurtig og pålidelig branddetektering.

Derudover anbefales anvendelsen af termiske kameraer i beredskabsplaner, især med hensyn til perimetersikring og arealovervågning. Det kan identificere potentielle risikoområder eller indikere tilstedeværelsen af personer eller genstande baseret på deres termiske signaturer, selv under dårlige lysforhold eller om natten.

 

Kundeoptælling med intelligent videoanalyse

 

Kundeoptælling

I butikker kan videoanalyse bidrage med brugbare informationer omkring kundernes adfærd og antal personer i butikken. Udover at tælle kunder kan videoanalyse også give specifikke data om kundernes fysiske færden i butikken - også kendt som 'heat mapping'.

Informationer der kan kortlægge de mest travle områder, eventuel uhensigtsmæssig indretning der bremser kundestrømmen, samt uudnyttede områder. Analysen kan også genkende tomme hylder for herefter at sende signal om opfyldning. Dette kan være specielt relevant i forhold til kampagner eller arrangementer der har størst tiltrækningskraft for kunderne og derved forbedre kundeoplevelsen og maksimere salget.

Samlet får man mulighed for at træffe datadrevne beslutninger baseret på reelle kundedata og bidrag til en mere effektiv og vellykket butiksdrift.

 

Undgå fejlalarmer med videoanalyse

 

Færre fejlalarmer

Mange virksomheder henvender sig til os, fordi de oplever for mange fejlalarmer ved deres nuværende videokameraer.

Vi forstår, hvor frustrerende og tidkrævende det kan være at håndtere unødvendige alarmer, der kan skyldes forskellige årsager. Derfor anvender vores videokameraer kunstig intelligens til konstant at analysere kameraoptagelser og forbedre sin egen præcision over tid.

Derved kan kameraerne bedre skelne mellem rigtige alarmer og fejlalarmer, herunder situationer, der kan medføre naturlige årsager som sne eller edderkoppespind foran kameraet. Softwaren i kameraet opbygger simpelthen en omfattende videnbase baseret på tidligere erfaringer.

Dette har bl.a. medført en reduktion på op til 85% i antallet af fejlalarmer hos vores kunder over tid. Det giver større tillid til videosystemet, reducerer stressniveauet for personalet og frigør ressourcer til at håndtere reelle sikkerhedstrusler i stedet for.

 

Proaktiv overvågning med intelligent videoanalyse

 

Proaktiv videoovervågning

Proaktiv videoovervågning er en effektiv tilgang, der kombinerer videoovervågningskameraer med varslingsanlæg for at skabe en kraftfuld afskrækkende effekt over for uvedkommende.

Ved at tilkoble disse to elementer kan kontrolcentralen proaktivt og hurtigt reagere på mistænkelig aktivitet ved at skræmme uvedkommende væk via højtalere med live tale. Den hurtige reaktion sender et klart signal til uvedkommende om, at de er blevet opdaget og overvåget. 

Proaktiv videoovervågning øger sikkerhedsniveauet betydeligt ved at kombinere avanceret videoanalyse med realtidskommunikation og forebyggende handlinger. Det sender en klar besked om, at sikkerheden er prioriteret, og at der er effektive foranstaltninger på plads for at identificere og afværge trusler.

 

Kontakt videoanalyse eksperter

Spørg vores eksperter om videoanalyse

Det er ikke noget nyt, at videoovervågning er et vigtigt redskab som et led i indbrudssikring, men muligheden for komplekse analyseformer, datagenerering og intelligent videoanalyse bliver mere udbredt og et afgørende element i mange virksomheds sikkerhed i fremtiden

Der findes endnu flere analyseformer, som vi gerne rådgiver nærmere om, når du kontakter os. 

Ring på telefon 70 20 21 12 eller send en mail til bagger@bagger-laase.dk for at bestille et uforpligtende besøg af en af vores eksperter.

 

Mød talerobotten Marie

Via vores tætte partnerskab med 'Den Jyske Kontrolcentral' (DJK) kan vi tilbyde vores kunder servicen af den innovative talerobot, Marie.

Marie er blevet udviklet for at sikre en hurtigere og mere effektiv formidling af alarm-information ved bl.a. videoovervågningen. Som et værktøj giver talerobotten os mere tid til at fokusere på personlig kontakt i situationer, hvor det er nødvendigt. Samtidig kan vi med robotten Marie garantere, at alarmbehandlingstiden opfylder jeres forventninger.

Udover alarmhåndtering kan talerobotten Marie anvendes i andre situationer. For eksempel kan hun udføre sikkerhedstjek af runderende vagter, chauffører og andre relevante opgaver.

Vores partnerskab med Den Jyske Kontrolcentral og adgangen til talerobotten Marie som en service, giver os mulighed for at styrke vores totalløsninger og levere en endnu bedre oplevelse til dig som kunde.

Kontakt os på telefonnr. 70 20 21 12 eller bagger@bagger-laase.dk for at høre mere om fordelene som talerobotten Marie kan give din virksomhed.

Nyeste anmeldelser
fra vores kunder

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Jeg har haft lidt småproblemer med et af mine fire kameraer, men også her, som ved opsætningen (maj 2018), har Bagger Låse & Alarm ydet mig en fantastisk god service u/b. Tak til jer på kontoret, jeres teknikker Daniel for en professionel og god behandling.

Peter

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bagger er lige blevet færdig med vores nye bygning - jeg kan på det varmeste anbefale dem :)

Vending Automater ApS

⭐️⭐️⭐️⭐️

Super fin og hurtig service, meget hjælpsom ordre ekspedition.

Carsten Færgegaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan godt anbefale at bruge dem, hurtig respons og forståelse for ens situation.

Lisbet Nielsen

⭐️⭐️⭐️⭐️

Responsum anbefaler - både til alarm og SALTO KS adgangskontrol.

Responsum

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Dygtig, hurtig og meget professionelt arbejde af Ricki Andersen fra Bagger Låse. Kan varmt anbefale dette firma.

Tina Rosendhahl

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vi har brugt Bagger flere gange i firmaet til låsesystemer og nøgler, vi er yderst tilfredse med servicen og ydelserne.

Jonas Vignal-Olsen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Hurtig og effektiv montering af alarm. Supergodt tilfreds.

Vinylbaronen Slagelse

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vi står og skal på ferie i dag og jeres gode folk greb opgaven og fik den løst på under 2 timer. Tak for en super oplevelse og mega god service HELE vejen igennem.

Mette Bech Elsgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan desværre kun give 5 stjerner, Bagger Låse & Alarm har helt klart fortjent 10 store stjerner.

Niklas Pandell

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Havde en episode natten til søndag, hvor jeg havde mistet mine nøgler. Mødte en glad og smilende låsesmed og er fuldt ud tilfreds med servicen.

Kristian Girstø Bay

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Professionelt firma med gode produkter af høj kvalitet. Enormt serviceorienteret og altid klar med en løsning på problemerne. Det er en fornøjelse at samarbejde med Bagger Låse.

Naboskab ApS

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Forrige søndag havde jeg haft indbrud og i løbet af en halv time stod der en låsesmed fra Bagger. Det var super service i en dårlig situation og I må rose dem der var her for godt arbejde.

Lisbet Nielsen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Jablotron alarmen er meget nem at betjene og vi er meget tilfredse og glade for at vi nu har en alarm til at overvåge vores spejderhus.

Trelleborg Spejderne

Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst